Rrk Kronoberg - Regionala Rapportkommittén

All rapportering sker pĺ Artportalen. Rapportkommittén ansvarar för bearbetning och validering av rapporterna.


Rapportkommittén: 

Roland Ylvén, Rapportmottagare
Esbjörnamĺla 6
360 13 Urshult
070-250 41 47

Ronny Johansson, Sammankallande
0470-155 14

Mats Henriksson
0470-636 01

Fredrik Johnsson
0472-700 08

Ola Österström
0470-76 17 66

Johan Sandström
0470-918 30


© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2017-10-23