Ringmärkning vid Sjöby fältstation 2007-2009

 


Foto: Per-Stefan Hallberg

Under förmiddagen 14/6 ringmärktes 5 st härmsångare.


Verksamheten bedrivs just nu vid Sjöby fältstation, belägen strax söder om Sjöby utmed Skatelövsfjorden. Vi håller till söder om fågeltornet vid Sjöby. Marken ägs av Svenska Kyrkan och förvaltas av Växjö Stift, och vi är tacksamma att vi får disponera området.
   

  
  

   Foto: Nisse Thunell

Området är bevuxet av björk/albuskage och diverse höga örter.
 
 
Tidigare års verksamhet kan du läsa om här:
2007   2008  2009

 
 
 

Sjöby fältstation

Antal ringmärkta fåglar 10/5 - 20/9, 2009.


Foto: Nisse Thunell

Foto: Nisse Thunell

Foto: Nisse Thunell

Foto: Nisse Thunell

Kornknarr 1 Svarthätta 52
Mindre hack 0 Gransångare 2
Ladusvala 1 Lövsångare 46
Trädpiplärka 34 Kungsfågel 0
Skärpiplärka 0 Grå flugsnappare 0
Ängspiplärka 4 Entita 6
Sädesärla 0 Talltita 0
Gärdsmyg 9 Svartmes 0
Järnsparv 30 Stjärtmes 0
Rödhake 22 Blåmes 11
Blåhake 0 Talgoxe 8
Stenskvätta 0 Törnskata 0
Buskskvätta 0 Nötväcka 0
Rödvingetrast 0 Trädkrypare 3
Koltrast 5 Pilfink 0
Björktrast 1 Bofink 11
Taltrast 0 Bergfink 0
Sävsångare 22 Grönfink 6
Kärrsångare 1 Grönsiska 17
Rörsångare 16 Gulsparv 3
Härmsångare 6 Sävsparv 237
Höksångare 1    
Törnsångare 10    
Ärtsångare 14    
Trädgårdssång 49 TOTALT:  628
 


Foto: Nisse Thunell

Foto: Nisse Thunell

 
Vi som ringmärker är:
Per-Sture Ljundahl, Gemla, Per-Stefan Hallberg, Alvesta och Nisse Thunell, Grimslöv.
Om du är intresserad av att besöka oss, kontakta antingen Per-Sture, 070-245 15 10, Per-Stefan, 070-378 64 24 eller
Nisse, 070-683 75 55.

         

 

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2010-08-27