Ringmärkning vid Alvesta fältstation 2018

 

Verksamheten bedrivs vid Alvesta fältstation, belägen strax norr om Alvesta intill Alvesta vattenverk.
Marken ägs av Alvesta kommun, och vi är tacksamma att vi får disponera området.
   Stjärtmes, foto: Nisse Thunell

Området är bevuxet med al, björk och salix, samt diverse ogräs.
 
Dagbok för Alvesta fältstation. Här kan du läsa om aktuella fångster och observationer.
 
Tidigare års verksamhet kan du läsa om här:
2010
     2011     2012     2013     2014     2015    2016    2017

Inloggning för att skriva i dagboken.


 
 

Vädret Alvesta


 

Alvesta fältstation

Antal ringmärkta fåglar t.o.m. 13/11, 2018

Sparvhök 0 Lövsångare 45
Kornknarr 0 Grönsångare 0
Ringduva 1 Kungsfågel 6
Göktyta 0 Grå flugsnappare 0
Mindre hackspett 0 Svartvit flug 1
Större hackspett 0 Mindre flugsnappare 0
Trädlärka 0 Entita 6
Ladusvala 0 Talltita 0
Trädpiplärka 1 Svartmes 0
Skärpiplärka 0 Stjärtmes 7
Ängspiplärka 0 Blåmes 37
Sädesärla 0 Talgoxe 27
Forsärla 0 Törnskata 0
Gärdsmyg 19 Nötskrika 1
Järnsparv 284 Nötväcka 5
Rödhake 145 Trädkrypare 5
Blåhake 0 Pilfink 0
Rödstjärt 0 Bofink 26
Stenskvätta 0 Bergfink 3
Buskskvätta 0 Grönfink 0
Rödvingetrast 1 Steglits 0
Koltrast 8 Grönsiska 55
Björktrast 0 Gråsiska 44
Taltrast 5 Brunsiska 0
Sävsångare 0 Domherre 2
Kärrsångare 0 Stenknäck 0
Rörsångare 0 Rosenfink 0
Härmsångare 0 Gulsparv 0
Höksångare 0 Sävsparv 2
Törnsångare 0    
Ärtsångare 1    
Trädgårdssångare 6    
Svarthätta 70    
Taigasångare 0    
Gransångare 35 TOTALT:  848

 


Vi som ringmärker är:
Per-Sture Ljundahl, Gemla och Per-Stefan Hallberg, Alvesta. Medhjälpare är Lennart Swahn, Alvesta.
Om du är intresserad av att besöka oss, kontakta antingen Per-Sture, 070-245 15 10 eller Per-Stefan, 073-437 29 18.

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2018-11-07