Ringmärkning vid Alvesta fältstation 2017

 

Verksamheten bedrivs vid Alvesta fältstation, belägen strax norr om Alvesta intill Alvesta vattenverk.
Marken ägs av Alvesta kommun, och vi är tacksamma att vi får disponera området.
   Stjärtmes, foto: Nisse Thunell

Området är bevuxet med al, björk och salix, samt diverse ogräs.
 
Dagbok för Alvesta fältstation. Här kan du läsa om aktuella fångster och observationer.
 
Tidigare års verksamhet kan du läsa om här:
2010
     2011     2012     2013     2014     2015    2016

Inloggning för att skriva i dagboken.


 
 

Vädret Alvesta


 

Alvesta fältstation

Antal ringmärkta fåglar t.o.m. 17/10, 2017

Sparvhök 0 Grönsångare 0
Kornknarr 0 Kungsfågel 3
Göktyta 0 Grå flugsnappare 0
Mindre hackspett 0 Svartvit flug 2
Större hackspett 0 Mindre flugsnappare 0
Trädlärka 0 Entita 4
Ladusvala 0 Talltita 0
Trädpiplärka 28 Svartmes 0
Skärpiplärka 0 Stjärtmes 14
Ängspiplärka 0 Blåmes 26
Sädesärla 0 Talgoxe 25
Forsärla 0 Törnskata 1
Gärdsmyg 22 Nötskrika 0
Järnsparv 81 Nötväcka 2
Rödhake 103 Trädkrypare 3
Blåhake 0 Pilfink 0
Rödstjärt 1 Bofink 9
Stenskvätta 0 Bergfink 0
Buskskvätta 0 Grönfink 1
Rödvingetrast 0 Steglits 0
Koltrast 6 Grönsiska 7
Björktrast 0 Gråsiska 35
Taltrast 6 Brunsiska 0
Sävsångare 0 Domherre 7
Kärrsångare 0 Stenknäck 0
Rörsångare 2 Rosenfink 0
Härmsångare 0 Gulsparv 0
Höksångare 1 Sävsparv 11
Törnsångare 0    
Ärtsångare 6    
Trädgårdssångare 25    
Svarthätta 136    
Taigasångare 0    
Gransångare 17    
Lövsångare 114 TOTALT:  698

 
Vi som ringmärker är:
Per-Sture Ljundahl, Gemla och Per-Stefan Hallberg, Alvesta.
Om du är intresserad av att besöka oss, kontakta antingen Per-Sture, 070-245 15 10 eller Per-Stefan, 073-437 29 18.

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2017-09-06