Ringmärkning vid Alvesta fältstation

 

Verksamheten bedrevs under en kort period strax norr om Alvesta. Vi höll till mellan Hjärtanäs och Sköldsta.
Tyvärr översvämmades marken så fort det regnade ute, varför vi tvingades att avbryta verksamheten där
.
     
 
Här kan du läsa om fångster och observationer.
   
 

Alvesta fältstation

Antal ringmärkta fåglar t.o.m. 23/8 - 9/9, 2010

 

 

 

 

Kornknarr 0 Svarthätta 14
Mindre hack 0 Gransångare 0
Ladusvala 0 Lövsångare 24
Trädpiplärka 10 Kungsfågel 0
Skärpiplärka 0 Grå flugsnappare 0
Ängspiplärka 0 Entita 0
Sädesärla 0 Talltita 4
Gärdsmyg 1 Svartmes 0
Järnsparv 43 Stjärtmes 0
Rödhake 6 Blåmes 3
Blåhake 0 Talgoxe 2
Stenskvätta 0 Törnskata 0
Buskskvätta 0 Nötväcka 1
Rödvingetrast 0 Trädkrypare 0
Koltrast 0 Pilfink 0
Björktrast 0 Bofink 13
Taltrast 0 Bergfink 0
Sävsångare 0 Grönfink 0
Kärrsångare 0 Grönsiska 3
Rörsångare 0 Gulsparv 0
Härmsångare 0 Sävsparv 2
Höksångare 0    
Törnsångare 0    
Ärtsångare 1    
Trädgårdssång 0 TOTALT:  127
 
 
Vi som ringmärker är:
Per-Sture Ljundahl, Gemla och Per-Stefan Hallberg, Alvesta.
Om du är intresserad av att besöka oss, kontakta antingen Per-Sture, 070-245 15 10 eller Per-Stefan, 073-437 29 18.
 

         

 

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2010-09-15