Ringmärkning vid Alvesta fältstation 1993-2006

 

Verksamheten bedrevs vid Alvesta fältstation, belägen strax norr om Alvesta. Vi höll till öster om Smålanda Flygfält, som används för ultralätta flygplan. Marken ägs av Engaholms Godsförvaltning, och vi är tacksamma att vi får disponera området, där delar av energiskogen sparats enbart för vår räkning.
   
Området är bevuxet av energiskog (salix) med inslag av björksly och diverse höga örter.

Verksamheten har pågått varje höst sedan 1993, med höga fångstsiffror på framför allt järnsparv.
 

 
 
 

Alvesta fältstation

Antal ringmärkta fåglar t.o.m. 23/9, 2006

   

 

Bergfink 13 Rödhake 27
Blåmes 19 Rödstjärt 3
Bofink 138 Rörsångare 4
Brunsiska 0 Stjärtmes 0
Entita 1 Svarthätta 23
Gransångare 3 Svartmes 1
Grönfink 0 Svartvit flugsnappare 1
Gråsiska 0 Sädesärla 0
Grönsiska 8 Sävsparv 7
Gulsparv 25 Sävsångare 2
Gärdsmyg 3 Talgoxe 25
Göktyta 2 Talltita 2
Hornuggla 1 Taltrast 0
Järnsparv 460 Trädgårdssångare 1
Koltrast 0 Trädpiplärka 63
Kungsfågel 0 Törnsångare 0
Ladusvala 1 Ängspiplärka 0
Lövsångare 65 Ärtsångare 6
Mindre hackspett 1    
Nötskrika 0    
Nötväcka 0    
Ormvråk 0 TOTALT:  905

 

Antal ringmärkta fåglar t.o.m. 30/10, 2005

Bergfink 158 Rörsångare 1
Blåmes 37 Stjärtmes 5
Bofink 178 Svarthätta 11
Brunsiska 1 Svartmes 2
Entita 10 Sädesärla 1
Gransångare 4 Sävsparv 37
Grönfink 4 Sävsångare 1
Gråsiska 128 Talgoxe 84
Grönsiska 15 Talltita 5
Gulsparv 36 Taltrast 2
Gärdsmyg 4 Trädgårdssångare 1
Järnsparv 802 Trädpiplärka 23
Koltrast 2 Törnsångare 3
Kungsfågel 6 Ängspiplärka 75
Ladusvala 1 Ärtsångare 8
Lövsångare 129    
Nötskrika 1    
Nötväcka 2    
Ormvråk 1    
Rödhake 26 TOTALT:  1804
 
Vi som ringmärker är:
Per-Sture Ljundahl, Gemla och Per-Stefan Hallberg, Alvesta.
Om du är intresserad av att besöka oss, kontakta antingen Per-Sture, 070-245 15 10 eller Per-Stefan, 070-378 64 24.
 

         

 

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2010-08-27