Ringmärkning

 

Ringmärkningsverksamheten bedrivs i huvudsak på två platser i länet:
● Alvesta fältstation, vid Alvesta vattenverk, norr om Alvesta.
● Djurle fältstation, strax norr om Barnsjön på Djurle myr, söder om Växjö.
 
Alvesta fältstation drevs åren 1993-2006 strax intill Smålanda flygfält vid Hjärtanäs. Området bytte ägare och energiskogen togs bort, marken plöjdes upp och vi kunde inte vara kvar. Läs mer här»

Under åren 2007-2009 bedrev vi verksamheten vid Sjöby Fältstation, utmed Skatelövsfjorden på Växjö Stifts mark. Tyvärr fick vi inte vara kvar eftersom markägaren ansåg att det var viktigare att bedriva jakt inom området. Läs mer här»

 
2010 startade vi upp Alvesta Fältstation på en ny plats, mellan Hjärtanäs och Sköldsta, norr om Alvesta. Läs mer här»
På grund av att marken översvämmades när det regnade tvingades vi att flytta verksamheten till en ny lokal, vid Alvesta vattenverk. Läs mer här»
 
 

Alvesta fältstation

Djurle fältstation

Vi som ringmärker är:
Per-Sture Ljundahl, Gemla och Per-Stefan Hallberg, Alvesta.
Om du är intresserad av att besöka oss, kontakta antingen
Per-Sture, 070-245 15 10 eller Per-Stefan, 073-437 29 18.

Aktuell information om Alvesta fältstation hittar Du här»

Vi som ringmärker är:
Roland Ylvén, Uråsa och Ronny Johansson, Växjö.
Om du är intresserad av att besöka oss, kontakta antingen Roland, 0702-50 41 47 eller Ronny, 070-815 51 20.

Aktuell information om Djurle fältstation hittar Du här»

 

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2010-09-27