September - 2017

 
16 september. Den första riktiga höstdagen vid Hörda, Ormesberga signalerades av en överflygande bergfink. Efter en gråtung förmiddag med överflygande tornfalk sprack det upp på eftermiddagen och blev både sensommarvarmt, blå himmel och god termik. På någon timme passerade 30-talet ormvråkar med 10 + 11 i det två största skruvarna - i en av dessa fanns också två gamla havsörnar. Sparvhök sågs också och vid Hultviken, Helgasjön fanns både lärkfalk och storlom. Två andra saker stack ut denna sköna eftermiddag: mängden ladusvalor mot söder (totalt säkert upp emot 300) och flera amiralfjärilar på vingarna. På familjen Ivarssons favoritudde i Svanåsasjön finns 19 vackra motsggsvampar (bara 12 fynd i länet enligt artportalen) och i kvällningen visade sig en älgko med två kalvar vid milstenen, Klockaretorpet-Svanås. Härligt! Kan nog även blir en intressant morgondag när dimman släpper och vinden vrider mot norr.
Mikael Persson
- Saturday, September 16, 2017 at 19:41:06 (CEST)

3 september. På morgonen sprakade sommaren till en smula med mjukt orrbubbel följt av svalkvitter och en försynt sjungande lövsångare. Allt kraftigare nordan dämpade dock entusiasmen för en Uppvidingedag som trots ganska mycket sol, ändå blev förhållandevis händelselös. Några ormvråkar var uppe och snurrade halvhjärtat, två bivråkar passerade liksom lika många sparvhökar och en raketsnabb lärkfalk. Roligast en sommarung havsörn som helt nära tumlade runt i luften med en äldre fågel, plus åtta större korsnäbbar som välvilligt nog damp ner och parkerade i trädet just framför mig. Även vid Sävsjön fanns en gammal havsörn liksom rikligt med stolt fjällskivling. Forsärla och rörhöna väntade vid reningsdammarna i Lenhovda och vid Berg underhöll en nötkråka.
Mikael Persson
- Sunday, September 03, 2017 at 20:38:43 (CEST)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2017-12-08