September - 2014

 
28 september. KOF och Växjö Fågelklubb deltog tillsammans på naturens dag i Osaby. 75-talet besökare ställde frågor om fåglar och fågelskydd, tittade i kikare och lyssnade på lockläten från överflygande finkflockar, ängspiplärkor och siskor. Som vanligt gästades Osabys hasselsnår av nötkråkor. Oftast två fåglar som visade upp sig fint; vid något tillfälle syntes fyra individer samtidigt. En plötsligt uppdykande stenfalk (honfärgad) rörde om bland traktens småfåglar och satt några minuter i en torraka, innan den lilla, eleganta falken drog vidare. Glada, ormvråk och sparvhök noterades också under dagen. Christer Wendeler, Therese Petersson och Mikael Persson guidade 09.50-15.30.
Mikael Persson
- Sunday, September 28, 2014 at 19:16:22 (CEST)

Söndag 28 september. Djurle myr, Jät: Kungsörn 1 ex blev flitigt uppvaktad av kråkor och en Sparvhök. Örnen drog söder ut, mot Lidhemssjön. På myren sågs också: Blå Kärrhök 1 hona, Fjällvråk 1 ex, Ormvråk 2 ex, Trana 3 ex, Kråka ca 35 ex, Kaja ca 200 ex i norr (över höstplöjd åker), ca 10 ex Stenskvätta, Hussvala 2 ex och Nötskrika 3 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Sunday, September 28, 2014 at 17:26:32 (CEST)

22. September. Letade efter tjäder på de gamla ställena, tyvärr med negativt resultat. När tjäderstammen var större märktes dom faktiskt mycket i höstskogen. På "lingonställen" kom alltid brakande uppflog av både årskullar och gamla fåglar vilka också ofta syntes på skogsbilvägarna. Tupparna (tror aldrig jag såg en höna) satt i de stora asparna och åt blad, just nu när dessa gulnade. Idag är även stora aspar mycket sällsynta. I skymningen flög fåglarna upp på nattkvisten under stort buller, ibland lockade hönorna på sina ungfåglar. Vildsvinen som hade bökat rejält ( äter de svamp)? Samt en grov, brunstig älgtjur som ihärdigt lockade efter en ko i en kärrmark var dagens övriga upplevelser.
Leif Blomgren
Hovmantorp, - Monday, September 22, 2014 at 11:46:10 (CEST)

21/-9-14.Varifrån har Nötkråkorna kommit? Knappats sett någon under hela sommaren. Nu finns de lite överallt vid bostaden, Folkhögskolan, Grimslöv, Maden, Huseby och vid Osby, Kanske ett tiotal, Vid Husebyforsen mängder med småfisk, trodde attjag skulle få se en kungfiskare där! ca 200 grågäss på en åker, Vid Prästgården ca 25 Tamduvor 3 Sädesärlor.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Sunday, September 21, 2014 at 20:30:04 (CEST)

16 september. Tillbringade ännu en solig förmiddag på Knapelid,( vid Rottnen). Endast 1 ormvråk steg upp och tog höjd. Hörde eller såg sträckande bofink, sädesärla och grönsiska. Hackspettarna tycks vara vanliga i höst men inga korsnäbbar i dag. Minnet kan som bekant vara en skälm men nog var det ett mycket individrikare fågelliv "förr", åtminstone här och det gäller givetvis större delen av länet där bara produktionsskog återstår.
Leif Blomgren
Hovmantorp, - Wednesday, September 17, 2014 at 09:51:13 (CEST)

15 september. Mina två favorit-reservat i länet heter Bockaskruv och Getaryggarna och finns båda två i Uppvidinge. Idag besökte vi den sistnämnda och vandrade i tre timmar upp över åsryggar skarpa som knivseggar, över böljande mossmattor och vidare till fuktiga branter och dramatiska ättestupor. Järpen var på spelhumör. Då jag plockade fram lockpipan kom tuppen så nära att jag till slut fick för mig att han krupit innanför tröjan - ändå fick jag inte syn på fågeln förrän jag efter 30 minuters konversation reste mig upp och fanns honom på baksidan av en stubbe, 3-4 meter bort. Under morgonen ropade också mindre hackspett medan den fuktiga barrskogen fylldes av talltita, tofsmes och svartmes. Motaggsvamp var också kul liksom en lugnt lufsande grävling mitt på dagen. Vid Libbhults ängar sågs en ung havsörn som kretsade tillsammans med ormvråk. Även duvhök jagade i området. Bland mångfalden av svampar märktes rariteter som blårödling, lutvaxskivling, blodvaxskivling och rökfingersvamp.
Mikael Persson och Tobias Ivarsson
- Monday, September 15, 2014 at 21:16:58 (CEST)

14 september. Vemodigt höstgrå morgon och en smula betänksam om skogshönsens status i Kråketorpsskogen. Efter fem besök i år, har jag fortfarande inte lyckats lokalisera någon järpe i de tre revir jag känner till sedan tidigare. Även klart färre möten med tjäder än vad jag är van vid från promenader i området. Kan förstås vara en slump, men noterar också att rikligt med spår av vildsvin i år blivit till hysteriskt mycket vildsvinsbök. Kombinationen tät förekomst av vildsvin och avsaknaden av rovdjur, låter inte bra för skogshöns - särskilt inte ägg och ungar.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Monday, September 15, 2014 at 20:56:07 (CEST)

Måndag 15 september. Djurle myr, Jät: Trana 465 ex, Grågås ca 30 ex, Blå Kärrhök 1 hanne, Ormvråk 2 ex, Ringduva 10 ex, Gröngöling 1 ex och Spillkråka 1 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Monday, September 15, 2014 at 19:38:06 (CEST)

Onsdag 10/9 -14. Vid NygårdCa 600 Grågäss på sjön. Vid Sjöbytornet 9 Storskarvar 10 Tofsvipor 6 Stenskvättor. Vid Husebyforsen 1 juv. Forsärla, på ett nyslagit fält, ca 500 Ringduvor, 100 Kajor, 10 Kråkor.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Wednesday, September 10, 2014 at 20:17:11 (CEST)

KOFs skogsdag lördagen 6 september Nu på lördag hålls KOFs skogsdag med specialinbjudna gäster. Det ser ut kunna bli en spännande och givande dag med skönt sensommarväder och intressanta samtalsämnen. Medverkande är bland annat Åke Persson (SOFs representant i FSC och tillika skogskådande dalmas med nattskärra som specialitet), Thorsten Zaar (skogskunnig person med förflutet på Skogsstyrelsen och järnkoll på Uppvidinges tjäderskogar), Martin Unell (Länsstyrelsen Kronoberg, fågelkunnig biolog med naturvårdsbränning som paradgren) och Love Eriksen (ledamot i KOFs fågelskyddskommitté och initiativtagare till den nybildade Mångfaldsgruppen). I dagsläget är cirka 30 personer anmälda, bland annat flera från våra grannlän – trevligt! Vi hälsar härmed alla hjärtligt välkomna! Preliminärt program följer nedan. Middag serveras i Braås. Men glöm inte att ta med eget kaffe och fika till dagen! Oömma skodon rekommenderas också i samband med Hackhylteravinen där det finns en del sanka partier. Tider: 08.00-ca 18.00. • 08.00. Samling för samåkning från Växjö vid livsmedelsbutiken Rondellen. Parkeringsplatsen ligger vid östra infarten till riksväg 25 (Kalmar) och riksväg 27 (Karlskrona). • 09.00. Tomsjöarna-Råsarna 09.00. Samling och presentation av dagen vid grusgropen intill Tomsjöarna. Därefter kör vi cirka fem kilometer genom gammal tallskog med blockterräng och stannar till för samtal och diskussioner vid en avverkad tjäderspelsplats. • Ca 11.00 Hammarbybrännan Parkering vid stickvägen mittemot bommen. Vi samåker i så få bilar som möjligt längs den lilla vägen fram till själva Brännan. Vid Brännan blir det info och diskussioner om naturvårdsbränning liksom tid till att packa upp medhavd matsäck och fika! • Middag i Braås cirka 14.15 -ca 15.15. • 15.45 Hackhylteravinen Vid Åseda kyrka parkerar vi för att koncentrera samåkningen ytterligare. Därefter gemensam färd till Kexholms Ok:s klubbstuga med begränsade parkeringsmöjligheter i grannskapet. Från stugan promenad (totalt 5 km) genom den biotopskyddade ravinen och vidare till ett 28 hektar avverkat område som rymt Uppvidinges största tjäderspel. Vi är tillbaka vid bilarna cirka 18.00 och avslutar dagen med gemensam avfärd mot Växjö och andra orter. I fall vi mot förmodan har tid över, finns möjligheter till besök i naturreservatet Vitthults urskog.
Rolf Lilja <rolf.lilja.braas@telia.com>
Braås, - Wednesday, September 03, 2014 at 11:24:45 (CEST)

2. September. Ägnade några förmiddagstimmar åt att observera ev sträck från Knapalid vid Rottnen. Sträcket var obefintligt, ett par ormvråkar sågs men de försökte inte ens ta höjd trots lämpligt väder. Jag fick i alla fall besök av en mindre hackspett, alltid lika trevligt. Mindre korsnäbb födosökte och nötskrikorna arbetade på att härma ormvråken ibland mycket skickligt, de tycks nu vara tillbaka efter några dåliga år. Underbart väder, höstluft men sommartemperaturer såg årets första amiralsfjäril och flera sorgmantlar.
Leif Blomgren
Hovmantorp, - Tuesday, September 02, 2014 at 15:36:15 (CEST)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2014-12-05