November - 2014

 
30 november. Gräsänder som äter småfisk. Är inte säker på att jag själv bevittnat detta, men sett företeelsen omnämnd i facklitteraturen några gånger, säkert ett mycket näringsrikt alternativ till den vanliga vegetativa kosten.
Leif Blomgren
Hovmantorp, - Sunday, November 30, 2014 at 16:24:20 (CET)

Söndag 30/11-14. Vid min bostad och Folkhögskoleområdet kl 08, Ca 1000 gäss sträckte mot Hölmö, Kl. 10 30. vid Bränneriet , 1000-kanske 2000 gäss lyfte vid Hölmö kanske var där en örn som skrämde upp dem. Vid Husebymaden 2 Tranor födosökande. Vid Husebyforsen 2 Gräsandshanar jagade småfisk. På samma sätt som Storskrakar?? Vid min bostad: ca 30 Pilfinkar, 15 Talgoxar, 10 Blåmesar, 1 Rödhake, 2 Entitor, 2 Nötväckor, 1 Koltrast 1 St. Hackspett, 2 Skator.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Sunday, November 30, 2014 at 15:50:10 (CET)

Lördag 29/ 11 14. Vid Husebymaden- 2 Tranor födosökande, 16 Sångsvanar, 10 Björktrastar. Vid Folkhögskoleområdet kl, 16.45 Stora flockar med gäss flög mot Husebymaen ca 500 ?
Stig Johnsson
Grimslöv, - Saturday, November 29, 2014 at 16:07:00 (CET)

Onsdag 26/11-14 Vid Husebymaden 4 Tranor födosökande vid den västra delen av maden 8 Sångsvanar på en åker. 1 Ormvråk
Stig Johnsson
Grimslöv, - Wednesday, November 26, 2014 at 18:24:09 (CET)

Onsdag 26 november. Djurle myr, Jät: Havsörn 1 ex, Röd glada 1 ex, Fjällvråk 1 ex, Ormvråk 3 ex, Varfågel 1 ex och Korp 4 ex. Jätsbergs gård: Sångsvan 78 ex betade väster Jäts nya kyrka.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Wednesday, November 26, 2014 at 12:42:30 (CET)

2014-11-26 Alvesta 05:10. När jag hämtade in tidningen på morgonen satt två kattugglor och hoade för fullt på Vintervägen/Mältarevägen.
Per-Stefan Hallberg
- Wednesday, November 26, 2014 at 08:50:13 (CET)

22. november. Efter att noggrant studerat dem vågar jag bestämma den korsnäbbsflock på ett tiotal fåglar som åt tallkottar i en "frötall" bredvid mig som tillhörande den större arten. Tydligen öppnar dom de hårda tallkottarna väldigt lätt, då i den stilla morgonen en ström av avbitna kottfrön och tomma kottar hela tiden singlade ned från frosseriet. Trevligt i väntan på älgarna i Kostaskogen.
Leif Blomgren
Hovmantorp, - Sunday, November 23, 2014 at 17:05:36 (CET)

Fler obsar vid Maden 20 Tofsvipor 2 Sångsvanar 2 Korpar.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Sunday, November 23, 2014 at 12:19:36 (CET)

Söndag 23/7 11-14. vId Huseby Märkligt i Forsen 1 Gräsandshane drev småfisk framförsig som hppade högt över vattnet?? 1 Gråhäger, Vid Maden 4 Tranor födosökande, 1 Ormvråk. På fälten väster om maden uppskattningsvis 1000 Sädgäss, Vid Torne 13 Storskarvar 5 Storskakar. Vattenstånd i Åsnen 138,70 m. ö. h.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Sunday, November 23, 2014 at 11:40:41 (CET)

22/ 11-14, Vid Husebymaden kl, 14 30. 4 Ad Tranor födosokande i kanten av maden. Ca 500 Sädgäss betande på en åker, 2 Str. Sångsvanar. Vid min bostad: ca 30 Pilfinkar, 10 Talgoxar, 8 Blåmesar, 6 Grönfinkar, 1 Bofink, 4 entitor, 2 Nötväckor, 1 st. Hackspett, 1 Rödhake, 4 Skator.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Saturday, November 22, 2014 at 15:53:18 (CET)

10/ 11- 14.Felaktga namn i Skarelöv? I rapporer ser jag ibland namn på lokaler här som är vilseledande. T,ex. Vaktelrakan? Det är ju i själva verket Brännerivägen har alltid hetat så. Södra Salen Skatelövsfjorden hör inte alls ihop, likaså Ströby, Skatelövsfjorden ligger ju i norra Åsnen. Hoppas att jag slipper se dessa felaktigheter i fortsättningen. Stig Johnsson
Stig Johnsson
Grimslöv, - Monday, November 10, 2014 at 20:23:08 (CET)

Fredag 7 november. Djurle myr, Jät: Fjällvråk 2 ex, Ormvråk 1 ex, Varfågel 1 ex, Sädgäss 78 ex, Gulsparv 12 ex och Skata 2 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Friday, November 07, 2014 at 11:35:50 (CET)

6.november. En halv dag i Kostaskogen och uselt novemberväder gav tre fågelarter, bla landets minsta fågel, 3 kungsfåglar kom på besök ( jag hör dem inte längre kunde jag konstatera.) En av landets största fåglar dessutom, en adult havsörn tog vida cirklar över skog, sjö och kalhyggen. Kanske letade den rester efter älgjakten? Hörde faktiskt också en tofsmes. Anledningen till dagen, vildsvinen, lyste helt med sin frånvaro dessutom.
Leif Blomgren
Hovmantorp, - Friday, November 07, 2014 at 09:59:48 (CET)

Lördag 1 november. Djurle myr, Jät: Varfågel 1 ex, Stare 30 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Saturday, November 01, 2014 at 15:02:29 (CET)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2014-12-09