Mars - 2017

 
29 mars. Just i detta nu håller ett par mandarinänder till i sydvästligaste hörnet av Toftasjön (viken innanför bf Sågverket i riktning gamla Åsedavägen). Vackra saker, men självklart parkrymlingar med avlägset ursprung i Kina.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Wednesday, March 29, 2017 at 15:11:46 (CEST)

26 mars. Nu är varje dag en fest och galaföreställning! Vandrade in gryningen i skogarna utanför Åseda. Sparvugglan signalerade det begynnande ljuset till två stridande tjädertuppar. På håll hördes även trumpetande tranor, orrbubbel, dubbeltrast och ropande korp. Efter att vi stött två tjäderhönor och vandrat skogsvägar och stigar med spridd tjäderspillning, syntes även spår av järpe på marken. Blåste i min lockpipa och fick först svar av en förnärmad ekorre innan det hördes vingar mot torra grenar, ris och bråte. Kunde ha varit både nötskrika och duva, men snart hördes järpens mjuka plitt, plitt, plitt innan tuppen med resta hjässfjädrar dök upp och hoppade och sprang från gren till gren. När vi följde hans rörelse kom hönan glidflygande på någon meters avstånd, böjde vingarna bakåt och försvann längs en bäck med bågnande sumpbjörkar och al. Tuppen hade då börjat vissla och flög runt med mjukt vingbuller för att markera sitt revir. Nästan lika stämningsfullt var det vid Horshaga fly där varfågeln kvittrade från en ungtall och ljungpiparna spelflög med saktfärdiga vingslag i ungefär samma tempo och rörelsemönster som då man ror en gammal eka. Härligt!
Mikael Persson och Roger Jönsson
- Monday, March 27, 2017 at 18:17:17 (CEST)

20 mars. Rödhakarna kom tydligen inatt. Jag hade 4 sjungande på en kort sträcka utefter S. Bergundasjön i skymningen och ytterligare två i Bokhultet. Ljuvligt att höra denna fantastiska strof i den lugna och fina vårkvällen. Strax därefter ropade kattugglan ett par långa utdragna tjut från Bokhultet och en morkulla drog pispande och knortande över boktopparna.
Uno Pettersson <uno_p@hotmail.com>
Växjö, - Tuesday, March 21, 2017 at 00:04:02 (CET)

20 mars. Ytterligare en nyans att lägga till våren. Ikväll ropade både trana och storlom (ensam fågel) vid Toftasjön och morkullan spelflög över Sandsbro - härligt!
Mikael Persson
- Monday, March 20, 2017 at 19:34:41 (CET)

19 mars. Kristallklar sennatt med stjärnhimmel och blått mörker. Redan någon timme innan gryningen ropade sparvugglan både vid Lommarydssjön och Vithults urskog. Det märkligt klirrande ljudet kom från tranor som i högresta silhuetter spatserade över bristande is. Orrspel hördes också och på en plats djupt inne i skogen pågick tjäderspel. Morgonen fortsatte med flera sjungande dubbeltrastar. Vid Kamra fly spelade fem orrtuppar till korpens kluckande djupdykningar. Vid Hultbren fanns en ny sparvuggla som ropade i fullt solsken till uppblåsta kindtussar och utbredd stjärt som en igen, tvärt avhuggen solfjäder. Bra med rovfåglar över Flybo torvmosse, bland annat fyra gamla havsörnar som kretsade lugnt mot klarblå rymd. Även årets första hämpling noterades här.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Monday, March 20, 2017 at 09:07:17 (CET)

18 mars, Linneborgstoppen, Åseda. Medan en orrtupp spelade kuttrande från toppen satt en tjädertupp i majestätisk posé högst uppe i en storvuxen gran - tjusigt värre! Steglitsparet alltjämt kvar och körde energiskt bort bofinkar från sitt revir. Överflygande trädlärka och rastande varfågel noterades också. Även havsörn och ormvråk sågs. I övrigt, grymt ruggigt och fuktigt gråväder som fram emot förmiddagen gick över i ymnigt snöfall.
Mikael Persson
- Saturday, March 18, 2017 at 14:00:59 (CET)

12 mars. Ugglesäsongen börjar bli het. I kväll och i natt var det dags för årets första nattfågelstaxering och de 20 fasta observationspunkterna i kvadraten Drev-Asa-Strålsund/Lädja-Ormesberga. Tillgången på gnagare är som bekant lika avgörande för resultatet som lokal till förekomsten. Vårt resultat blev inte lika hysteriskt bra som i de södra och östra delarna Kronobergs län, utan mer hyggligt normalt. Totalt noterades nio ropande kattugglor, 5 pärlugglor och 1 hornuggla. Dessutom hördes 1 + 1 ropande pärlugglor på två platser som inte ingår i inventeringen. Räv och grävling sågs också.
Mikael Persson & Roger Jönsson
- Monday, March 13, 2017 at 10:47:36 (CET)

Lördag 11 mars. Djurle myr, Jät: Tofsvipa 19 ex, Stare 50 ex, Sånglärka 4 ex och Sädgås 200 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Saturday, March 11, 2017 at 19:02:41 (CET)

Tisdag 7 mars. Vid mitt fågelbord i Jät: Gulsparv 50 ex, Pilfink 3 ex, Grönfink 1 ex, Domherre 2 ex, Stjärtmes 10 ex, Talgoxe 8 ex, Blåmes 10 ex, Svartmes 1 ex, Talltita 3 ex, Nötväcka 2 ex, Trädkrypare 1 ex, Koltrast 8 ex, Björktrast 1 ex, Skata 2 ex, Nötskrika 2 ex, Bofink 3 ex, Större Hackspett 3 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Tuesday, March 07, 2017 at 16:17:17 (CET)

4 mars. Äntligen lite föraning av vår. I Kråketorpsskogen startade dagen med ropande pärluggla och sparvuggla som fick avlösning av massivt orrbubbel. Även mycket märkliga ljud från spillkråkor och nötskrikor som fick sällskap av trumpetande trana och ett för egen del efterlängtat läte: dubbeltrasten klara och vemodiga strof. Längs den östra reservatsslingan, som restaurerats förtjänstfullt och rensats från stormfällt virke, sjöng och småpratade ett stort antal mindre korsnäbbar. Även här hördes ropande sparvuggla och orrkutter till långt in på förmiddagen. Vid Asa betade en handfull dovhjortar på ett fält medan några sånglärkor och tofsvipor passerade över sjön. På ett fält vid Hjulatorp rastade 40-talet sädgäss.
Mikael Persson, Therese & Tiksa
- Sunday, March 05, 2017 at 10:49:24 (CET)

2017-03-04 kl:11.00 - 13.00 Angelstads Hylte, Ekebacken Sparvhök 1 hane, gulsparv 12, gråsiska 10, stenknäck 4, blåmes 6, talgoxe 6, grönfink 5, grönsiska 10, nötväcka 3, domherre 5, gulsparv 6.
Göran Malmhav <goran.malmhav@gmail.com>
Angelstads Hylte. Ljungby kommun, - Saturday, March 04, 2017 at 19:25:17 (CET)

Husebymaden kl 0715. Let snö. Tran,2, sangsvan,ca 10
Flemming Eskildsen <Fleskildsen@gmail.com>
Værløse, - Wednesday, March 01, 2017 at 17:43:24 (CET)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2017-12-08