Mars - 2015

 
Tisdag 31 mars. Djurle myr, Jät: Storspov 1 ex spelade södra delen (årets första), Trana 10 ex, Sångsvan 2 ex, Grågås 10 ex, Ormvråk 4 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Wednesday, April 01, 2015 at 10:07:15 (CEST)

Söndag 29 mars. Djurle myr, Jät: Blå kärrhök 1ex honfärgad, Röd glada 1 ex, Ormvråk 2 ex, Fjällvråk 1 ex, Trana 8 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Monday, March 30, 2015 at 11:49:18 (CEST)

28 mars. Arabybadet i kvällningen. Åtminstone en liten förnimmelse av vår. Storlomsparet var på plats och ropade. En sädesärla passerade. Några skrattmåsar stod på en sten i vattnet. Uppe i skogen sjöng både starkt efterlängtad koltrast, taltrast, rödhake och bofink.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Sunday, March 29, 2015 at 13:31:27 (CEST)

Lördag 28 mars. Djurle myr, Jät: Tornfalk 1 ex, Havsörn 1 ad., Ormvråk 3 ex, Trana 30 ex som drog mot N, Grågås 20 ex, Ringduva 50 ex (flock), Gröngöling 2 ex, Tofsvipa 30 ex, Grönsiska 2 ex, Bofink ca 100 ex, Sånglärka 10 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Sunday, March 29, 2015 at 11:04:01 (CEST)

24 mars och nattfågelstaxering. Plötsligt kom den vindstilla kvällen. Koltrasten sjöng och rödhaken fyllde aftonen med silverklara ljudtrådar. Förutsättningar för ropande ugglor kändes optimala. Ändå blev resultatet förhållandevis magert. Fem kattugglor hördes, bland annat upphetsat bubblande xylonfondrillar. Vid Drevsjön ropade också en sparvuggla och vid Kråktorp passerade en mindre flock sjöorrar trakten i sällskap av mjuka morsesignaler. Däremot hördes inte en enda ropande pärluggla. Just skillnaderna i förekomst från år till år och möjligheterna att jämföra resultat tillbaka i tiden gör aktiviteten så intressant. Under rekordår har vi haft 8-10 ropande pärlugglor längs samma sträcka. Igår hördes inte en enda. Det känns som om uggleåren blir mer extrema nuförtiden, när de väl inträffar (som förra året i Uppvidinge), medan bottenår verkligen betyder botten.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Wednesday, March 25, 2015 at 16:00:21 (CET)

22 Mars. KOF:s årsmöte hölls under dagen i Liatorp med exkursioner i omgivningarna. Rolands grupp inledde dagen med hackspettsgryning kring Marsholm och belönades bland annat med mindre hackspett och sjungande rödvingetrast. En annan utflykt gick till Virestadsområdet där bland annat snatterand, stjärtand och bläsand sågs vid Garanshultasjön, havsörn, glada, bläsgäss, snatterand och ljungpipare observerades vid Östra Välje liksom en mycket mörk, i det närmaste svart gräsandshona. Vid Viretadsnäsasjön noterades dessutom en varfågel. Efter lunch, årsmötesförhandlingar, kaffe och tårta visade Ola Bondesson fin, fina bilder från bland annat Åsnenbygden, Vadehavet och Gotland. Härligt!
Mikael Persson
- Sunday, March 22, 2015 at 18:55:11 (CET)

15/3 15- Vid Torne bro 1 Skäggdopping.Vid Hunna ,Torp ca 300 Grågäss betande, Vid Sjöby Tornet ca 50 Tofsvipor inga Bläsgäss idag.Vid Huseby 2 Skogsduvor ca, 25 Starar, ca 30 Tofsvipor ca , 150 Sångsvanar.Maden- Vid min bostad 1 M. Hackspett 2 St, Hackspettar 1 Rödhake , m. fl.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Sunday, March 15, 2015 at 17:05:53 (CET)

14/ 3 15. Vid Sjöbytornet kl. 11. 175 BLÄSGÄSS födosökande på em åker. 20 Kanadagäss, 25 Grågäss. ca 30 Starar ca 100 Tofsvipor. Vid Båtbryggarn 1 par Knölsvanar. Vid Nygård 15 par Grågäss betande på åkrarna.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Saturday, March 14, 2015 at 11:56:55 (CET)

13/3 15. Vid Brännerivägen nära 23.an ca 200 Födosökande Tofsvipor, Vid Bränneriet kl. 16 30 En Pilgrimsfalk kom från söder och gjorde ett anfall mot någoi i dungen n om brännerit men misslyckades flög sedan mot norr.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Friday, March 13, 2015 at 20:26:52 (CET)

11 mars. Idag har skrattmåsarna anlänt till sjön Salen i centrala Alvesta. I trädgården på Rökesvens väg idag: 2 steglits, 1 bergfink, 2 entita.
Sonja Darell <darell.sonja@hotmail.com>
Alvesta, - Wednesday, March 11, 2015 at 19:22:36 (CET)

9. Mars. Tranorna har anlänt till samma åker i Linneryd just där jag sett dem de senaste 25 åren. Skönt med kontinuitet i en föränderlig värld! Deras färg är nu mycket ljusare än senare in i häckningssäsongen. Den som tänker på försvarets gamla grötrockar är på rätt spår.
Leif Blomgren
Hovmantorp, - Tuesday, March 10, 2015 at 11:06:33 (CET)

9. Mars. Tranorna har anlänt till samma åker i Linneryd där jag sett dem de senaste 25 åren. Skönt med kontinuite
Leif Blomgren
Hovmantorp, - Tuesday, March 10, 2015 at 11:00:47 (CET)

Lilla Attsjön blir spännande att följa framöver. Lördag 7 mars vid 12-tiden drog en kungsörn över sjön.
Jan Bärtås <jan.bartas@smp.se>
Växjö, - Sunday, March 08, 2015 at 17:43:51 (CET)

Söndag 8/3 15 Årets varmate dag + 14 kl. 13,..Inget nytt i fågelväg men däremot såg jag en Sorgmantel vid Holmö, Moadal men ingen Bändelkorsnäbb där imin trädgård 1 Nässelfjäril
Stig Johnsson
Grimslöv, - Sunday, March 08, 2015 at 16:29:13 (CET)

4/3 Verkar som det var en fin kväll för ugglor med nästintill full måne och några minusgrader. Började med en sparvuggla och en kattuggla i Eke precis i skymningen, sen satt det en sparvuggla och spelade vid Skårtaryds urskog efter skymning. Därefter åkte vi ut mot Ramnåsa och i skogarna öster om byn spelade två pärlugglor, den ena väldigt intensivt. / Thomas Hultquist & Anna Petersson
Thomas Hultquist
Brittatorp, - Thursday, March 05, 2015 at 10:32:44 (CET)

Onsdag 4 mars. Djurle myr, Jät: Trana 1 ex, Sädgås 500 ex, Sångsvan 20 ex, Varfågel 1 ex, Fjällvråk 1 ex, Ormvråk 2 ex, Tofsvipa 30 ex, Sånglärka 10 ex, Kråka 40 ex, Kaja 100 ex och Stjärtmes 8 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Thursday, March 05, 2015 at 09:42:55 (CET)

4/3 15. Kl. 13 00 Vid Moadal n. Hölmö 1 ex Bändelkorsnäbb födosökande i lärkträden,
Stig Johnsson
Grimslöv, - Wednesday, March 04, 2015 at 14:42:17 (CET)

2/3 15 Vid Moadal,n, om Hölmö 2 Bendelkorsnäbbar åt frö på lärkträden.Vid Brännerivägens V del, 1 Blåkärrhökshona skrämde upp en flock sånglärkor.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Monday, March 02, 2015 at 12:52:16 (CET)

1/3 -15,I min trädgård idag:1Rödhake, 2 Nötväckor, 2 Entitor, 1 st. Hackspett, ca 25 Blåmesar, ca 15 Talgoxar, ca 2o Pilfinkar, 1 Grönsiska 1 Koltrast,
Stig Johnsson
Grimslöv, - Sunday, March 01, 2015 at 20:26:23 (CET)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2017-01-02