Maj - 2017

 
27 maj Få naturupplevelser är så starka som försommarnätternas tallmoar med spelande nattskärra, gök, pärluggla och trädlärka. Ljuden är få, men mycket starka och suggestiva. Nattens runda i Uppvidinge bjöd på cirka 20 spelande nattskärror (flera fåglar sågs också jaga eller sitta på vägen med ögon lysande som rubiner), tre pärlugglor, en sparvuggla, en kattuggla, två trädlärkor och ett stort antal ropande gökar. Svart rödstjärt och sträckande prutgäss var annat som noterades under natten tillsammans med älg, räv och en nyfiken grävling.
Mikael Persson & Roger Jönsson
- Saturday, May 27, 2017 at 16:09:40 (CEST)

26-27 maj. Värmen tycks ha burit med sig flera mindre flugsnappare till våra trakter. Vid Örhöjden, längs den gamla, igenväxta skogsvägen som löper längs sluttningarna/barrblandade bokskogen precis ovanför badplatsen i Svanabro, sjunger två fåglar, bland annat en vacker individ med rödhakebröst. Sjungande mindre flugsnappare finns också vid Skråhallaberg (på toppen just öster om vägen i bokskog varvad med ung granskog), Bökeskogens naturreservat, i Kronobergsreservatet längs vägen till Stora Pene, Bokhultet, Hissö och säkert fler platser än så. Njut av den vackra, men vemodiga försommarrösten som låter försuynta dalande sibb, sibb, ju, ju bland lövskogens mörkaste skuggdunkel.
Mikael Persson
- Saturday, May 27, 2017 at 16:06:26 (CEST)

Måndag 22 maj. Sunnanbron, Åsnen: Bivråk 1 ex, Trana 2 ex och Gök 1 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Wednesday, May 24, 2017 at 14:11:58 (CEST)

2017-05-19 hämtar jag tidningen så sent om 08:30 och hör då en lärka dra förbi. Solen skiner och högt, högt uppe i luften ser jag den sakta dra söderut. Det är första lärkan jag hör från tomten i Gemla i år! Jag reagerar dock på sången. Det låter som en sånglärka men den har inte den variation i sången som man vanligtvis hör, utan denna fågel upprepar sin strof, och den melodislinga som hörs repeteras på ett sätt som inte vanlig sånglärka brukar göra. Jag memorerar sången och lyssnar av olika lärksånger. Mest låter det som en mindre sånglärka. Kan det ha varit det??? Någon som har erfarenhet av den arten??
Per-Sture Ljungdahl <pslj@telia.com>
Gemla, - Monday, May 22, 2017 at 20:42:44 (CEST)

2017-05-07 Husebymaden. Årets sista guidning blev lite lugnare sett ur besöksfrekvens däremot inte sett ur fågelperspektiv. Totalt noterade vi 48 arter under de tre timmarna däribland några vårprimörer. Bakom tornet sjöng en grönsångare och den kunde också studeras fint i träden bredvid. En gök underhöll flitigt under de första timmarna och hussvala samt svarttärna blev nog nya för de flestabesökarna. Nu märkte man att värmen rullat in och de fåglar som skall norrut hade lämnat maden. Endast något par bläsand fanns kvar, kanske häckar de. Stjärtandsparet, som varit där i flera veckor var borta liksom sädgässen. Säkert har de börjat röra sig mot nordliga breddgrader för att häcka. Det var flocken på drygt 100 vitkindade gäss som drog över åt nordost. En lärkfalk kom mycket fint över tornet på slutet av guidningen. Tjugo brushannar hade stor speluppvisning under de första timmarna. Flera bruna kärrhökar gjorde ruscher över maden coh spetsade till tilvaron. En årthanne hade fin uppvisning flera gånger. Även smådoppingparet visade upp sig medan rödbenor och grönbenor spelade. Kort sagt så hade de knappt 20 besökarna mycket att titta på. Guider var Christer Wendeler samt undertecknad med hjälp av Mikael Nilsson och Nils- Arne Thunell. Nu kan vi bara säga välkomna tillbaks nästa vår, årets vårguidningar är avslutade. Det finns dock mycket fågel kvar att titta på så gör egna besök i tornet. Ola Bondesson, Växjö Fågelklubb och Kronobergs Ornitologiska Förening.
Ola Bondesson <ola.bondesson@tele2.se>
Växjö, - Sunday, May 07, 2017 at 13:31:20 (CEST)

2 maj. Rolsmosjön, Linneryd, eftermiddag. 2 ex storlom samt 1 ex trana - tranan spatserade omkring i område med fjolårsvass i norra delen av sjön.
Jan Gustafsson <0730304117>
Lessebo , - Tuesday, May 02, 2017 at 19:08:07 (CEST)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2017-12-08