Maj - 2015

 
27 maj. De båda dvärgmåsarna är fortfarande kvar i skrattmåskolonin vid Husebymaden. Fåglarna är ljudliga och tycks hemtama i området. Vid flera tillfällen sågs den adulta dvärgmåsen uppvakta den yngre fågeln (2-k) med mat. Hur kan man tolka det? Någon föräldrareflex som lever kvar? Eller uppvaktning?
Mikael Persson och Tobias Ivarsson
- Thursday, May 28, 2015 at 15:02:59 (CEST)

26-27 maj fälttur i Åsnen med kanot till bland annat Sirkön och Igelön. Två saker förvånar: den total avsaknaden av storskrake trots två hela dygn i lämplig miljö…och så den rika förekomsten av gök - kan de boparatisera på rörsångare måhända? Ganska blåsigt och mycket kylslaget väder dämpade fågelsången, roligast istället det stora beståndet Sankte persnycklar (drygt 60 plantor) vid Rotahult, Sirkön. Även många fina miljöer som för tankarna mot sommargylling, mindre flugsnappare, lundsångare, rosenfink med mera. Sådan finns vid de gamla, delvis igenväxta fruktodlingarna mellan Rotahult (Sirkön) och Åsnen där frodig undervegetation, buskage och ädellöv blandas med öppna lyckor. Ungefär lika spännande skogsområden även vid Åsnens stränder kring Slagestorp, Klöva källa och Råhalsmad. Vid Trollmyren vid Trollberget spelade orrtuppar, på Igelön fanns både stare, ladusvala, törnsångare, stenknäck och törnskata och vid Trollberget drog sig fyra dvärgmåsar sakta mot norr.
Mikael Persson och Tobias Ivarsson
- Thursday, May 28, 2015 at 15:00:44 (CEST)

24 maj. Vid Libbhults ängar sjöng mindre flugsnapparen flitigt och vackert vemodigt sibb, sibb, ju, ju i bokskogen längs promenadslingan i norra delen av naturreservatet. I området också törnskata, flera grönsångare, mindre guldvinge, Amiral och gott om gullvivor. Adam och Eva blommar fortfarande i purpurröda och ljusgula mattor vid Våraskruv där det också fanns minst tre ropande göktytor och grå flugsnappare. Årthannen är fortfarande kvar i reningsverksdammarna vid Lenhovda och har bland annat sällskap av 50-talet par häckande skrattmås. Dagens stora sensation fanns vid Skäraskogs naturreservatet där en bergfink "snarksjöng" under hela besöket. Norr om Hökhults by fanns också en-två kullar mindre korsnäbb på ett större hygge med frötallar - arten har varit ganska osynlig under våren, så kul med häckning!
Mikael Persson och Therese Petersson
- Sunday, May 24, 2015 at 18:30:37 (CEST)

23 maj. En steglits sjöng i slottsparken vid Huseby.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Sunday, May 24, 2015 at 18:24:29 (CEST)

21-22 maj Mindre flugsnapparna har börjat anlända Åsnenområdet. I naturreservatet Hunshult på Sirkön sjöng två fåglar på ömse sidor landsvägen längs promenadslingan. I Agnäs udde fanns en fågel nära udden och vid Hackekvarn sjöng en mindre flugsnappare på udden som vetter mot Kungsholmen. Ropande skogsduvor noterade bland annat vid Torne bokskog, Vrankunge, Agnäs Udde, Bjurkärr, Hunshult, Tåget och Ålshult, medan tutande rödrom hördes vid Baljaryd, Blodberget, Torne, Bjurkärr och söder ut från Hackekvarn (Havbältan eller Brändeborgsfjorden). Mest spännande naturområdet var den stora, fina ädellövskogen vid Ekedalen (söder om Hackekvarn) där frodiga bokbestånd är uppblandat med ek, alm, lind, ask med mera. Tillsammans med öppna luckor och tät markvegetation för skogen tankarna mot Ottenby lund. Har nog aldrig upplevt så täta bestånd av stenknäck (cirka 10) och grönsångare (cirka 20). Turens största sensation, den vidunderligt vackra skalbaggen (trots namnet!) mindre larvmördare som är kraftfull och elegant bronsglänsande med nästan självlysande gröna streck på sidorna. Spännande också med fynd av stavlik vattenskorpion. Vid Tågets ängsfruktodlingar blommade gott om gullviva och mandelblom. Vid Lunnabacke fanns St Pers nycklar.
Mikael Persson och Tobias Ivarsson
- Saturday, May 23, 2015 at 09:14:46 (CEST)

2015-05-21 Benestad Ekhagen. Jag undrar om stjärtmesen kan vara ett föredöme vad gäller barnuppfostran? På en ekgren sitter 10 nyss utflugna ungar uppradade. Hela tiden (under drygt två timmar) sitter de tätt tillsammans och blir matade.
Bror Johansson <ekhagen@home.se>
Alvesta, - Thursday, May 21, 2015 at 18:56:05 (CEST)

17 maj I eftermiddag lyste en läcker svarttärna upp Husebymaden. Fågeln fladdrade lågt över klarvattenytorna som en stor, mörk fjäril och tog emellanåt rejäl höjd, for upp i rymden och återvände efter några längre flygturer åter ner till maden där det också sågs brushane, årta, skedand, bläsand, snatterand, årta och lärkfalk. Vid Stig stig i Eksäterskogen ropade göken inför ramslök och fem sjungande grönsångare.
Mikael Persson och Therese & Ulrika Petersson
- Sunday, May 17, 2015 at 20:01:29 (CEST)

16 maj Äntligen mötte en kompakt vägg av fågelsång som precis som ett monsunregn är så massiv att det nästan är svårt att urskilja några nyanser. Vid Ormesberga, Hörda, stod klockan på 03.30 när draperiet av ljud fälldes ut över fält och skogsridåer. Bland taltrastar, koltrastar, svarthättor, rödhakar, svartvita flugsnappare och lövsångare fanns också gök, rödstjärt, sånglärka, buskskvätta, stenskvätta, ärtsångare, törnsångare, rödvingetrast och en ensam kattuggla. Dagens stora överraskning var en ortolansparv i den fuktiga svackan väster om kyrkan. I samma område sjöng också årets första härmsångare. Orre hördes spela från både Nyängskullen och Kyrkesjön.
Mikael Persson
- Sunday, May 17, 2015 at 19:58:43 (CEST)

15 maj. Skogsduvan verkar glädjande nog flytta fram positionerna. I Kronobergsreservatet ropade en fågel - första gången jag hört den där! Vid Ryttartorpet sjöng både rödvingetrast och gransångare. Från Araby, Norremark och Kronoberg hördes rödstjärtens ödsliga stämma - härligt!
Mikael Persson
- Sunday, May 17, 2015 at 19:53:18 (CEST)

14 maj. Våraskruvs naturreservat är göktytans rike. Bland gammelekar och sprakande orkidémattor av Adam och Eva ropade tre fåglar. 500 meter söder om Forsa kvarn satt dessutom en fjärde fågel öppet och inspekterade nyfiket en torraka. Årtan är fortfarande kvar vid Lenhovda reningsverk.
Mikael Persson
- Sunday, May 17, 2015 at 19:50:29 (CEST)

2015 05 15 Helt nykläckt tranunge och 1ägg kvar i boet, Byaskön Ör
Anders Belfrage
- Friday, May 15, 2015 at 20:35:10 (CEST)

Storkrake med 7 ungar Växjö sjön, 1drillsnäppa.
Anders belfrage
- Friday, May 15, 2015 at 20:31:27 (CEST)

13 maj. Uselt väderlek, galet fågelliv. Under tidig morgon-förmiddag passerade cirka 2500 vitkindade gäss Hökudden vid Åsnen. Två av flockarna innehöll cirka tusen individer vardera och passerade över trakten i oordnade följen som på håll påminde om röken från en stor skogsbrand. Läckert! Morgonens ornitologiska kompott i överigt var förbluffande varierad och innehöll bland annat ejder, smålom, ägretthäger, svarttärna och silltrut. Vid Åkerö, nära Lidhemssjön, var det rovfågelskalas på nykläckta dagsländor. Sex lärkfalkar jagade samtidigt över samma fält som också rymde en vardera av stenfalk och tornfalk.
Mikael Persson och Tobias Ivarsson
- Wednesday, May 13, 2015 at 20:41:20 (CEST)

26 april, gudining vid Husebymaden. Sen rapport men här kommer den. Trots annonsering och ändå helt ok väder dök det inte upp 10 personer på guidningen. De som kom stannade nästan hela tiden. Vi såg en del fågel bland annat årta, svartsnäppa, bläsgäss med mera. Även två förvirrade vildsvin sprang varv efter varv på ön. / Thomas H och Johan S
Thomas Hultquist
- Tuesday, May 12, 2015 at 10:29:50 (CEST)

10 maj: Videsjön bjöd på flera lärkfalkar, tornseglare, sjungande gransångare samt ett fint par årta utanför tornet. Nu ikväll bjöd ett hornugglepar på konsert i Backa. Honan lockande konstant med en ömsom spelande och ömsom vingklappande hanne. Tiggande ungar framöver??? Även 4-5 lockande kattugglor totalt i alla väderstreck! Bra uggleår!
Mikael Svensson <Backa122@yahoo.se>
Kalmar/Backa, - Sunday, May 10, 2015 at 23:34:13 (CEST)

Fågelskådningens Dag 2015-05-10 Husebymaden. Guidningen blev en lugn historia med endast knappt 20 besökare. Tydligt att felannonseringen påverkat! Vädret var milt och trevligt hela tiden. Ibland lite regnfnyk i luften. Fina fågelupplevelser hela tiden. Ett hundratal ladusvalor födosökte tillsammans med 20 hussvalor, 5 backsvalor och 3 tornseglare. Gök och trädgårdssångare välkomnade på parkeringen. Utanför tornet satt årets första sävsångare och provade sångrösten. Fantastiskt liv på skrattmåsarna! Kul att se alla ensamma andhannar, tyder på att det ligger honor och ruvar. Minst 1 årta, 5 skedänder, 4 snatteränder, 10 krickor och mängder av gräsänder. En ensam vigghane kan också tyda på häckning. Två smådoppingar höll på med bobygge. En vitkragad brushanne stoltserade och de två sångsvansparen ruvar fortfarande. Himla liv när två andra sångsvanar flög över. En nykläckt tofsvipeunge sprang omkring och plockade i sig insekter. Den var nog inte många timmar gammal. Vid pennan Ola Bondesson
Ola Bondesson <ola.bondesson@tele2.se>
Växjö, - Sunday, May 10, 2015 at 17:01:21 (CEST)

6-7 maj. Mängden skrattmåsar som i år hittat till Husebymaden är verkligen glädjande och understryker verkligen epitetet fågelsjö. Gissningsvis 350-400 par verkar försöka häcka. Hoppas bara vattenståndet håller sig minst lika högt som nu då ungarna är kläckta. Bland myllret av måsar finns också gott om änder, till exempel två läckra årthannar, fyra snatterands-drakar på rad, stjärtand, skedand och bläsand. Minst tre smådoppingar visade sig också liksom flera spelande brushannar (idag), nötkråka och jagande lärkfalk. Under onsdagen sågs en videfuks och två par hämpling vid Huseby bruk. På tuvängarna nedanför Blodberget fanns tre adulta bläsgäss. Till sist: en tornseglare flög idag över Norra Bergundasjön - så åtminstone ornitologiskt är sommaren här!
Mikael Persson och Tobias Ivarsson
- Thursday, May 07, 2015 at 18:10:03 (CEST)

6 maj. Husebymaden är ett välbekant namn för i princip alla länets naturintresserade. Att våtmarken ligger granne med ett i princip lika spännande och artrikt område är kanske mer okänt. Fortsätt landsvägen i riktning mot Grimslöv och du når snart såväl Folkhögskolevägen som den biotopskyddade Eksätersskogen som med sin elektriska grönska av hassel, skogsalm, frodig undervegetation och kärr och små bäckdrag för tankarna mot både Stenshuvud och ett gotländskt änge. Socknens ornitologiska och biologiska mästare, Stig Johnsson, har dessutom anlagt en spännande och intressant naturstig genom området. Slingan mäter 1100 meter och passerar bland annat skogsbingel, rödblära, ramslök och flera jätteträd. Svarthätta, taltrast, grönsångare, stenknäck med mera tillhör ljudkulissen. Ska bli spännande framöver att lyssna vilka fler tropikflyttare som hittar dit.
Mikael Persson och Tobias Ivarsson
- Thursday, May 07, 2015 at 18:03:33 (CEST)

5 maj. I gryningen vid Osaby fanns både tjäder, orre, ropande skogsduvor och två trummande mindre hackspettar. På ett dimmigt Djurle myr vilade 120 ljungpipare medan två par hämpling lyste upp morgonen. Dagens överraskning var en kungsfiskare nedanför tornet vid Lidhemssjön. Årta sågs också liksom lärkfalk. Förutom ropande gök hördes bland annat rödrom (Lidhemssjön) och rörsångare (Barnsjön).
Mikael Persson och Tobias Ivarsson
- Tuesday, May 05, 2015 at 19:29:45 (CEST)

4 maj. Husebymaden. Det var som en fransk slottsbjudning på 1700-talet: mycket yviga krås, starka färger och eleganta bugningar. I det blöta vårvädret gästade nitton brushannar maden med tornliknande spel (länge sedan jag såg något sådant). Här fanns de som bar bärnstensfärgat bröstkrås, men också individer med yviga plymer i vitt och purpursvart. Härligt! På plats även två ursnygga svartsnäppor i kolsvart, gluttsnäppor, gott om grönbenor och en tidig mosnäppa. Göken hördes också liksom rördrom. I övrigt sågs smådopping (2+1), årta, stjärtand, skedand, bläsand, lärkfalk, gulärla med mera.
Mikael Persson
- Tuesday, May 05, 2015 at 19:26:37 (CEST)

3/5 15 Vid Nygård 1 Ladusvala, 1 Fiskgjuse ryttlande, 1 Glada Vid Torne bro 8 Fisktärnor satt på en sten, I Trädgården 1 par Stenknäckar, 1 par st Hackspettar 2 Starar, 2 Enttor, 2 Nötväckoor, ca 30 Pilfinkar, 8 Talgoxar, 8 Blåmesar, 4 Bofinkar, 4 Skator Vid Brännerit 1 Tornfalkshane satt på holken 8 Flygande Tranor, 1 Buskskvätta,
Stig Johnsson
Grimslöv, - Sunday, May 03, 2015 at 20:25:33 (CEST)

Värt att notera den 3 maj: Att fisgjusen med bestämda vingslag drog över Södra Bergundasjön och landade i det något raserade bo på ön där den tidigare häckat. Där satt den en stund och var fem minuter senare borta. Törs vi ändå hoppas på att detta var en första inspektion av ett mera permanent boende 2015?
Bo Lostad <bo.lostad46@bredband.net>
Växjö, - Sunday, May 03, 2015 at 10:30:54 (CEST)

1 maj Under dagens mångafaldsinventerande vid Linkegöl i Uppvidinge noterades bland annat sparvuggla, orre, tjäder, dubbeltrast och några rödlistade arter mossor och lavar. Natten var dessutom vindstilla och fin med bland annat ropande pärlugglor vid Varsjön och Vithult, hornuggla vid Sävsjö säteri, sparvuggla vid Varsjön och kattuggla vid Karskruv. Flera spelande beckasiner, orre, tjäder, sångsvan, trana och älg bidrog också till den trolska stämningen. Fågellivet i ljus morgon verkar dock ha hakat upp sig på tidig april bortsett från några lövsångare och trädpiplärkor. Alltså ovanligt sent för årstiden.
Mikael Persson, Roger J och Love E
- Friday, May 01, 2015 at 21:26:40 (CEST)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2017-01-02