Juni - 2015

 
17 juni. Kornknarr, vaktel, flodsångare, småfläckig sumphöna. Även ur ett nationellt perspektiv är fågelrikedomen i Skatelövsområdet imponerande. Under natten fanns samtliga röster på plats. Med kanot längs ån och med örat mot Husebymadens östra sida blev rikedomen än tydligare. Detsamma gällde Skatelövsfjordens många och väldigt stora vassområden som följer laguner och skyddade vikar längs fjordens östra strand. Vi fick det till minst fyra, förmodligen fem ropande småfläckiga sumphöns i Husebymaden. Längs Maden och Skatelövsfjordens östra vassar hördes totalt 27 sävsångare och tre rödromar - en rördrom lyfte precis framför kanoten och flög iväg lågt över vattenytan. Vid Timmerös vassar - ute i själva fjorden - sjöng dessutom en vassångare ihärdigt. Till sist, vid Husebymaden gjorde sig hösten (!) påmind genom tre rastande svartsnäppor.
Mikael Persson och Tobias Ivarsson
- Thursday, June 18, 2015 at 15:18:17 (CEST)

17/6 15 Vid Tärningsö 1 Födosökande Fiskgjuse. Vid Maden 1 ad Havsörn födosökande ute vid skrattmåskollonien var omsvärmad av en massa måsar! flög sedan mot Äsnen1 sub. Havsörn gjorde utfall mot skrattmåsarna men flög sedan mot Huseby, Häftigt!! Alldeles för lite vatten i Maden nu? Vattenfåglarnas ungar skall väl kunna simma när de kläcks och inte plaska omkring i dyn lättfångade byten för predatorer! Usch!
Stig Johnsson
Grimslöv, - Wednesday, June 17, 2015 at 17:16:23 (CEST)

15 juni. Det stillsamma iakttagandet av ostörda fåglar ligger inte i tiden men kan avslöja förvånande mycket om fåglarnas privatliv. Från altanen såg jag hur en nötväcka kopierade flugsnapparens jaktmetod och snappade nykläckta dagsländor i luften med stor framgång. På gräsmattan samlade en björktrast mat till sina ungar när en skata slog ned på dess rygg och utdelade några rejäla hugg i nacken på trasten, samtidigt som den tryckte den mot marken. Trasten var dock av hårt virke, slet sig loss och räddade sig in i en häck. Den glömde ändå sitt vanliga ettriga varningsläte utan förblev helt tyst.
Leif Blomgren
Hovmantorp, - Monday, June 15, 2015 at 10:27:46 (CEST)

14/6 15. vid Huseby 1 Kungsfiskare,
Stig Johnsson <stig johnsson2f.se>
Grimslöv, - Sunday, June 14, 2015 at 11:49:04 (CEST)

13 juni! Äntligen - eller hur är det nu det brukar låta i samband med avslöjandet av Nobelpriset i litteratur... Till slut kom den, en vindstilla natt med anständiga temperaturer. I Skatelövsområdet bar mörkret plötsligt mycket ljud. Den småfläckiga sumphönans pisksnärtsstarka huit, huit ekade över Husebymaden. Sävsångarens räckor av bussvislingar uppblandat med långa monologer av småprat hördes lite varstans. Några hundra meter söder om Tärninngsö - och lyssningsbar från landsvägen - surrade en flodsångare. Vid Grimslövslätten ljöd kornknarrens crex, crex över nattfuktiga fält där både vaktel (två fåglar), buskskvätta och en ljungpipare också spelade (våra stopp gjordes vid retur/sopstationen och Bränneriet). Rördrommen tutar alltjämt beslutsamt från Blodbergsvikens vassar. Även storspov, rörsångare, gök och kattuggla hördes under natten. Ljuvligt!
Mikael Persson och Roger Jönsson
- Saturday, June 13, 2015 at 11:22:31 (CEST)

2015-06-11, kvälls/nattrunda gav 1 flodsångare vid Tärningsö, 1 vaktel vid Bränneriet, 1 nattskärra strax norr om klubbstugan vid elljusspåret Vislanda (öster om vägen) samt ytterligare en nattskärra 1 km längre norrut, nu väster om vägen. Många rådjur i rörelse, en stor vildsvinsgalt vid infarten till Husebymaden. Även en mård strax innan Skatelövs kyrka.
Per-Stefan Hallberg
Alvesta, - Friday, June 12, 2015 at 06:36:19 (CEST)

11juni 2015. I mina 20 numrerade småfågelholkar i strandskogen utmed S:a Bergundasjön mellan Petersburg och Slåttervägen blev det 19 häckningar fördelade på 8 blåmes, 7 talgoxe, 2 nötväcka och 2 svartvit flugsnappare. Första matningen började den 16 maj och svartvita flugsnapparen matar ännu idag den 11 juni.
Sven-Olof Linnér
Växjö, - Thursday, June 11, 2015 at 19:02:39 (CEST)

11 juni 2015. I mina 20 numrerade småfågelholkar i strandskogen utmed S:a Bergundasjön mellan Petersburg och Slåttervägen har det iår varit 19 häckningar fördelade på: 8 blåmes,7 talgoxe,2 nötväcka och 2 svartvit flugsnappare. De första matningarna sågs den 17 maj och de svartvita matar ännu för fullt nu den 11juni.
Sven-Olof Linnér
Växjö, - Thursday, June 11, 2015 at 13:59:07 (CEST)

7/6 15 -Vid Sjöby 2 Storspovar, födosökande, 1 Storskarv, 2Fisktärnor, Vid Maden fortfarande en del Skraattmåsar kvar och många Tofsvipor. På fältet n om maden 1 Ad Trana med en halvstor unge dessutom 4 ad utan ungar.Når jag satt i bilen kom det en flygande större skalbagge rakt framför fönstret jag tror att det var en Ekoxe? För svann upp i backen.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Sunday, June 07, 2015 at 20:32:55 (CEST)

4-5 juni Två dagar i fält i Åsnenområdet bjöd på en mycket trevlig upplevelse: ett storlomspar med en liten, ullig unge i sällskap. I övrigt ganska tyst. Inga nattsångare, förutom sävsångare, och tyst på några av platserna där vi tidigare hört mindre flugsnappare. Spännande med en halvstor koloni skrattmås i Kalvsviksfjorden och två sjungande härmsångare på Kläcklingen. Vid Horgefjorden-Insjön sågs rariteterna bred kärrtrollslända och brandticka. En tutande rördrom vid södra Sirköbron bidrar ytterligare till att förstärka bilden av ett gott år för arten - om jag räknat rätt i hastigheten är det den elfte ropande individen som vi uppmärksammat i Åsnenområdet (inkl Lidhem). Kul också med alla revirhävdande skogsduvor som sitter i traktens många ädellövspartier. En makaonfjäril vid Insjön blev dagens stora färgklick! Till sist: på fredagskvällen flöjtade en sommargylling vid Hemmanängen, Osaby (obs Ewa Söderberg)
Mikael Persson och Tobias Ivarsson
- Saturday, June 06, 2015 at 12:04:14 (CEST)

4 juni 2016. Äntligen lite soligt vårväder! Skådade på Husebymadens skrattmåsar och hoppades få se dvärgmås, men lyckades inte med det. En fiskgjuse flög över maden vid 8-tiden. Vid Sjöby ängar såg vi 4 storspovar, min favoritfågel! Måtte dom inte ha sina bon på den nyss slagna åkern:( Väl hemma i Alvesta möttes vi av gärdsmygens sång. Den verkar ha slagit ner sina bopålar under en av husets tegelpannor. Sonja (och Per) Darell
Sonja Darell <drell.sonja@hotmail.com>
Alvesta, - Thursday, June 04, 2015 at 14:47:32 (CEST)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2017-01-02