Juli - 2016

 
2/7 2016. På morgonen nedanför Lessebo pappersbruk vid en "reningsbassäng" minst 4 ex forsärla som födosökte på "sluringen" som flyter i bassängen. Sannolikt fanns årsungar med - hade ingen kikare med under hundpromenaden. 75 meter bort i Lesseboån fanns ytterligare 1ex forsärla adult. I lövskogsamrådet utmed Lesseboån V om pappersbruket hördes gransångare 27/6 och 28/6. På förmiddagen spaningsflög en glada ganska lågt över trädgårdarna i V Lessebo. Senaste veckan sett glada här vid flera tillfällen även 2 ex tillsammans. Också vid Ugnanäs har jag observerat arten nyligen. Möjlig häckning? Kanske vid Ugnanäs?
Jan Gustafsson <0730304117>
Lessebo , - Saturday, July 02, 2016 at 15:32:25 (CEST)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2017-01-02