Juli - 2015

 
30/ 7 15. Vid Brännerivägen ca 50 rastande Tranor, 2 Glador på nygödlad åker och 1 Ormvråk 100- tals med kråkor och Kajor, vid Sjöby 100 -tals med Måsar, kråkor och kajor. Norra Hölmö ca 20 Svalor mest Hussvalor.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Thursday, July 30, 2015 at 20:41:47 (CEST)

26 juli Det känns som att ha fått en rejäl smocka i magen, sa Therese när vi lämnade Kråketorp efter dagens besök. Sorg, ilska och uppgivenhet rusar runt i kroppen efter att - åter igen - ett av de allra värdefullaste skogsområdena i länet förvandlats till något som mest liknar en krigszon. Större delen av järpreviret är totalavverkat och naket med leriga hjulspår efter tunga skogsmaskiner. På köpet försvann en tjäderspelsplats och miljöer där det fanns både nötkråka, spillkråka och sparvuggla. Trist! Förstår inte hur sådant här kan slinka igenom skogslagstifning och åtaganden mot fågel- och habitatdirektiv.....Hela Kråketorpsområdet är på väg genom precis samma scenario som Hackhylte i Uppvidinge. Bit för bit avverkas nya partier genom hyggen. Till slut är alla naturvärden urholkade. Hur många ytterligare år finns järpe som häckfågel i länet?
Mikael Persson och Therese Petersson
- Sunday, July 26, 2015 at 13:10:22 (CEST)

25 juli Passar på att skicka en uppmaning om att rapportera storlomshäckningar i Helgasjön. Skriv gärna in kompletterande uppgifter här på obsboken eller skicka mig ett mejl. Det här häckningarna har jag lyckats hitta så här långt: Evedal 1 unge, Tunatorp-Nabbudden 1 unge, Badplatsen Hjule-Lerike 1 unge, Bastanäs 2 ungar, Araby-badet- Ryttartorpet 2 ungar. Sju ungar totalt. Gissar på att sjön fortfarande rymmer cirka 20 par storlom.
Mikael Persson
- Saturday, July 25, 2015 at 11:15:36 (CEST)

25 juli Idag på morgonen var den unga göken åter på plats på en pinne i köksträdgården. Spännande att studera denna slanka och eleganta fågel på så nära avstånd. Efter en stund i det öppna flög fågeln in och satte sig i trädgårdens äppelträd. Kanske är fågeln född vid Kyrkesjön där det ropat gök ända fram tills midsommar. Svindlande att tänka att vingarna snart ska bära ända till tropiska Afrika.
Mikael Persson
- Saturday, July 25, 2015 at 11:11:07 (CEST)

23 juli. Lite sommarstiltje med fåglarna, men roades idag av ett brokigt meståg vid Hörda som innehöll både mindre hackspett, lövsångare, nötväcka, tofsmes och en kull entitor. Under den gångna veckan också nötkråka - både synlig och ljudlig - vid Uvekull och sträckande gluttsnäppa vid Hörda. Tidigt på morgonen den 21 juli passerade dessutom 6 spovar lågt över huset som förmodligen var småspovar.
Mikael Persson
- Thursday, July 23, 2015 at 18:44:02 (CEST)

6/7- 15 Vid Sjöbyholm1 Vaktel. Vid Falåkra 1 Blå Kärrkökshona 1 Glada Vid Persgård ca 500 Kajor.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Monday, July 06, 2015 at 21:24:38 (CEST)

4 juli. I kvällningen var den bruna kärrhökshannen åter på plats och jagade runt över fälten vid Hörda Norregård. Även glada och fiskgjuse svävade över trakten. Årets stora glädjeämne är hussvalorna som tycks häcka på ganska många platser i trakten: Hörda, Hult, Svanås, Sandsjö, Hjule, Lerike och Skälsnäs. Däremot tycks samtliga tranor ha misslyckats med sina häckningar.
Mikael Persson
- Sunday, July 05, 2015 at 12:50:05 (CEST)

3 Juli. Inventering vid Helgasjön. Dagens stora glädjeämne var storlomsparet vid Evedal som befann sig i sällskap av en nästan fullvuxen unge! För mig även lite överraskande och väldigt positivt att det finns så mycket gråtrut i sjön. Under dagens sträcka inräknades 36 par. Däremot lite klent med ungfågelsproduktionen, lyckades bara hitta 8 ungar i varierande storlek; några i 1-k dräkt och andra fortfarande alltjämt dunungar. Drillsnäppa sågs på tre platser. Kul också med bivråk, forsärla, gransångare, rödstjärt och fiskgjusebo med två stora ungar. Visst är Helgasjön en fantastisk sjö som många av oss har väldigt nära till!
Mikael Persson
- Sunday, July 05, 2015 at 12:46:11 (CEST)

2/7 15, kl. 14. 30. En Sub. Kungsörn Kom från Folkhögskoleområdet hittade en termikblåsa snurrade runt ett par varv gled sedan mot Åsnen, I Juli!!
Stig Johnsson
Grimslöv, - Thursday, July 02, 2015 at 17:15:11 (CEST)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2017-01-02