Juli - 2014

 
30 Juli Bändelkorsnäbbar är åter på väg söder ut -håll utkik! Ikväll fanns ett tiotal mindre korsnäbbar på plats i de stora lärkträden vid Evedals fd järnvägsstation (badplatsvägen). Kul att kika på fåglarna som är helt orädda. Åtminstone en av de gamla hannarna kändes som en het kandidat som parakeet crossbill, det vill säga en form (ras?) inom mindre korsnäbbdkomplexet som till kroppsform påminner om större korsnäbb (stort huvud, grov tjurnacke) och har näbbmått mittemellan mindre och större korsnäbb.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Wednesday, July 30, 2014 at 20:27:26 (CEST)

Häromveckan hade jag förmånen att vandra "Stigs stig", den 1150 meter långa slingan som börjar vid korsningen (till höger) mellan Grimslövsvägen och Folkhögskolevägen. Premiär för min del. Tänkte flagga lite för den vackra slingan. Lövtaket av framför allt väldiga hasselbuskar fick mig att tänka på Stenshuvud. Fortsättningen är också frodig med storrams, liljekonvalj och blek balsamin liksom socknens grövsta gran och tall. Under mitt sensommarbesök blev det inte så mycket fåglar, men i alla fall en kull väldigt söta domherreungar. Kan tänka mig att mycket spännande fågelröster kan dyka upp här till våren. Spännande är även Stig Jonssons skyltar som på ett trevligt och informativt sätt förklarar traktens kultur och natur.
Mikael Persson
- Tuesday, July 29, 2014 at 17:02:25 (CEST)

2014-07-26 Vid Folkhögskolan ca 110 flygande Tranor.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Sunday, July 27, 2014 at 11:17:49 (CEST)

2014-07-23.Enl.uppgift visslar Vakteln ännu vid Sjöbyholm. Vid Hunna, Över ett moget rapsfält kl, 20.30 Var det ca 100 Tornseglare och ca 25 Ladusvalor Födosökande.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Thursday, July 24, 2014 at 20:40:28 (CEST)

22 juli och stekhett väder, men ändå inte helt tyst på fågelliv. Dagen började 04.30 med ett hest oväsen vid Sjöbytornet och fortsatte strax med två kraftfulla och ursnygga skräntärnor som stannade upp en kort stund och fiskade rakt utanför oss, innan de fortsatte sakta mot norr. Största överraskningen väntade vid finfina Blodberget (Odensjö) med vackert kulturlandskap, höjder, fält, ädellöv och framförallt en näringsrik vik av Skatelövsfjorden klädd i tjocka vassbälten. Från de sistnämnda hördes ofta ljudet från skäggmesar. Svårt att uppskatta antal, men vid flera tillfällen såg vi i alla fall en grupp om åtta årsungar som satt och solade sig på vasstrånas topp. Spännande med dessa vackra fåglar som lägger flera kullar per år - svårt alltså att avgöra om de utgör resultatet av någon lokal häckning (men fullt möjligt!) eller om det är Tåkenfåglar på utflykt. Vid Blodberget även gråsiska, skogsduva, steglits och glada. En bläsand vid Husebymaden kan också tyda på sydlig häckning. Hieroglyfpraktmal, eksnabbvinge, ängsmetallvinge och flera sälgskimmerfjärilar var annat kul som noterades.
Mikael Persson och Tobias Ivarsson
- Wednesday, July 23, 2014 at 11:47:54 (CEST)

2014-07-21.Ja se fåglar! Iag när jag skulle stiga upp ur sängen, satt det en juv Rödhake på gardinstången och skådade mig! Hade kommit in genon en halvöppen dörr!
Stig Johnsson
Grimslöv, - Monday, July 21, 2014 at 20:39:35 (CEST)

2014-07-20. Märkligt 3 flygande små fladdermöss över huset idag kl. 15 + 26.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Sunday, July 20, 2014 at 20:39:32 (CEST)

2014-07-14, Så var det om fiskgjusarna.För att de skall kunna häcka i vår bygd,så måste det finnas lämpliga boträd och tillgång till föda. Som det är nu finns inte de förutsättningarna. i bl. a. Skatelövsfjorden. Under alla de år som jag bott här och haft kontroll på gjusarna. såhar deras boträd ett efter ett fallit för stormar. Inalles vet jag om 14 olika f. d. boplatser, Stormen på hösten 1969 tog de flesta. Gudrun tog de som var kvar.Gjordes det inte försök med konstgjorda bon som delvis lyckades? Tänk om man kunde hitta lämpliga boträd något hundatals metar från sjön i skydddade lägen. I Husebyskogen fanns förr två bon i mycket skyddade lägen. Men vem,vill och kan pröva på detta? Så var det maden- idag skrämde en duvhök upp ca 100 Skrattmåsar varav ett trettiotal juv, ca 100 tofsvipor, ca 50 Småvadare, Kärrsnåppor, och småsnäppor, några trutar och Ladusvalor
Stig Johnsson
Grimslöv, - Monday, July 14, 2014 at 17:42:28 (CEST)

12 juli. Rodde runt delar av S. Bergundasjön. Som befarat var båda de kända fiskgjusebona tomma. Förmodligen misslyckades häckningen i ett av bona på ett tidigt stadium. En förbiflygande gjuse observerades vid två tillfällen. Jag finner det för otroligt att fiskgjusen häckar på något annat ställe i eller i närheten av sjön. Drillsnäppa sågs på två ställen, en fisktärna ruvade på ett ägg. Det fanns ytterligare några par tärnor vid den kända häckningsplatsen, men inga fler bo eller ungar syntes till. 6 honfärgade storskrakar var möjligen en kull vuxna ungar.
Uno Pettersson <uno_p@hotmail.com>
Växjö, - Saturday, July 12, 2014 at 21:33:02 (CEST)

12 juli. Det är sälgskimmerfjärilens tid just nu och några högsommarveckor framöver. Passa på att njuta av den skimrande skönhet i åskblått, vitt och brunt. Idag syntes en fågel som rastade på vägen Vinninge-Hälleberg och en annan individ vid Uvakull. Törnskatorna verkar också ha fått ut ungar och sitter i familjegrupper ute på lövslysklädda hyggen. I Hörda har rödstjärt för första gången häckat i trädgården och fått ut minst två flyg ungar. Annat kul var en lärkfalk med slända i klorna och spelflygande bivråk som fortfarande diger mot himlen under djupt vingklappande.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Saturday, July 12, 2014 at 20:20:26 (CEST)

11.juli. Jag instämmer med Mikael, när det fanns som mest skrattmåsar och svarthakedopping i Videsjön ( 1970 talet ) fanns det på sin höjd två par trana i hela sjön. Den lilla Norrsjön i Tingsryds kommun var länge en säker lokal för svarthakedopping (3-4-par) när sedan trana etablerade sig i sjön försvann svarthakarna helt.Predation av trana är mycket trolig.
Leif Blomgren
Hovmantorp, - Friday, July 11, 2014 at 09:39:51 (CEST)

När det gäller predation av trana har jag hört om tranor som utplånat skrattmåskolonier och bon av svarthakedopping. Idag finns inga skrattmåsar kvar i Videsjön. Inga svarthakar heller för den delen. Däremot finns extremt många par av trana (>10-15)....kanske har vi en del av orsaken där?
Mikael Svensson
- Thursday, July 10, 2014 at 19:26:13 (CEST)

Idag fick jag ett meddelande om tranor som plundrar bon av storlom och häckande måsar. Någon som känner till hur pass vanligt/ovanligt det kan vara? Undrar Mikael Persson som även uppmanar alla att hålla utkik efter hur det går med sommarens lomhäckningar.
Mikael Persson
- Thursday, July 10, 2014 at 16:43:43 (CEST)

2014-07-07, Vaktel spelar vid Sjöbyholm,(söder ut från listfabr.) Vid Grimslövs by 2 Röda glador födosökande på en nyslagen åker. Vid Grimslöv 11 Tornseglare söker boblatser.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Tuesday, July 08, 2014 at 17:30:25 (CEST)

4 juli. Rent generellt är bivråk förmodligen den svenska rovfågel som det går sämst för. Arten har under en längre tid visat på vikande trender (fram tills 2010 klassificerades arten som starkt hotad på rödlistan). Mot bakgrund av detta bör Kronobergs län vara väldigt viktigt för fågeln. Själv har jag flera somrar haft förmånen att njuta av gissningsvis två par i trakten av Ormesberga som regelbundet flyger över Hörda i vida cirklar eller spelflyger spektakulärt med ”fjärilsslag och vingklapper.” Det småbrutna och insektsrika kulturlandskapets slåtterängar och blomsterrika hagmarker varvat med sjöar och större skogsområden verkar gå hem. Landskapstypen gäller även i Uppvidinge. Har nu noterat arten på sex olika platser i kommunen. Härligt! Leta gärna efter bivråk under juli- augusti!
Mikael Persson
- Saturday, July 05, 2014 at 13:02:27 (CEST)

4 juli. Fåglarna börjar hålla låg profil nu. Kika gärna på fjärilar! Uppvidinge rymmer många fina ställen med slåtterängar, blomsterrika hagmarker och fjärilsvänliga vägkanter. Idag hade vi förmånen att njut av både aspfjäril (satt intill en vattenpöl nära Mada), sälgskimmerfjäril (Ekholma) och mycket rikligt med hagtornsfjärilar. Särskilt rika fjärilsmarker väntade vid Hovgård, Käreseskruv och framför allt Ekhorva där Barbro Loborg guidade oss i sina hemmamarker. Midsommarblåvinge och ängsblåvinge var nytt för mig. Även grön metallvingesvärmare sågs liksom mindre bastardsvärmare, svavelgul höfjäril, amiral, myrpärlemorfjäril, skogs- och ängspärlemorfjäril, vitgräsfjäril, pärlgräsfjäril med mera. Vid Ekhorva upptäckte Tobias dessutom en videsvärmare och vid Berga fly en maffig tallbock.
Mikael Persson och Tobias Ivarsson
- Saturday, July 05, 2014 at 12:54:01 (CEST)

03. juli. Natt i skogarna utanför Kosta, flera gökar gol och morkullorna sträckte ovanligt intensivt för årstiden. Ändå märks det nu tydligt att fågelsången är på väg att tystna. Vid klockan 01,30 jagade ett femtontal skrattmåsar någon typ av nattfjärilar vid kapellet i Lessebo. Konstig känsla med de helt tysta fåglarna som svävade runt i sommarnatten. De måste ha flugit långt då mig veterligen ingen häckning av skrattmåsar finns i närområdet.
Leif Blomgren
Hovmantorp, - Thursday, July 03, 2014 at 20:26:16 (CEST)

2 juli. Ganska tyst nu, men under kväll och natt ropade två gökar vid Hörda, Ormesberga medan kattugglan ljöd till trumpetande tranor. Hussvalorna börjar också samla sig i små flockar. Roligast är nog ändå bivråkarna. Ett par visade sig fint plus en mycket ljus, nästan vit individ som spelflög med "vingklapp" ovanför huset. Även ormvråk spelflög med djup berg-och-dalbane flykt. I Örfjorden fanns en stor mängd skrattmåsar, bland annat 29 årsungar som lär ha kläckts i den närbelägna Klockaregölen.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Thursday, July 03, 2014 at 11:21:14 (CEST)

2014-07-01 Vid Holma norregård. flera Husvalor häckandem4 Ladusvalor häckande 8 Tornseglare häckande, Vid Bränneriet På taket till holken satt det 1 ad. och 3 juv tornfalkar. Vad roligt, trodde de hade övergivet holken.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Tuesday, July 01, 2014 at 13:47:15 (CEST)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2014-12-05