Januari - 2015

 
Lördag 31 /1 15. Fåglar i min trädgård sista Jan. 1 Rödhake, 2 Gråsparvar, ca 30 Pilfinkar, 15 Talgoxar, 12 Blåmesar, 2 Entitor. 2 Nötväckor, 1 Gulsparv, 1 St. Hackspett 5 Domherrehonor, 2 Skator.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Saturday, January 31, 2015 at 20:40:52 (CET)

31.1-2015 Var ner till Huseby och vid kvarnen hade en utter passerat under natten.
Nisse Thunell
Odensjö, - Saturday, January 31, 2015 at 19:08:34 (CET)

Måndag 26 januari. Djurle myr, Jät: Röd glada 1 ex, Ormvråk 2 ex samt ett vuxet vildsvin som var ute och sprang mitt på dagen.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Tuesday, January 27, 2015 at 08:45:32 (CET)

24-25 januari En helg i utterns spår. Lördagen tillbringades i Uppvidinge kommun där vi hittade färska utterspår på tre lokaler, Sävsjöström, Höneström och Kärngöl. Vid Ågårdsgärde, Alsterfors satt också en varfågel på utkik och vid Alstermo sågs dagens enda rovfågel, en ormvråk. Under söndagen letade vi utter i den norra kommundelen. Mycket spår och färsk spillning fanns vid Ingelstorps kvarn, en ny utterlokal för vår del. Spillning och spår fanns också vid Lidekvarn i Tolg och vid Vartorp, där också strömstaren fanns på plats ute i forsen. Tre älgar vid Vinninge var annat som gladde. På morgonen idag ropade dessutom sparvuggla vid Nyängsbacken, Ormesberga.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Sunday, January 25, 2015 at 20:28:08 (CET)

Söndag 25/1--15. Imin trädgård- 1 Rödhake, 6 Sidensvansar, 25 Pilfinkar, 15 Talgoxar, 12 Blåmesar,2 Entitor, 1 st. Hackspett, 6 Koltrastar, 2 Björktrastar, 2 Nötväckor, 2 Skator.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Sunday, January 25, 2015 at 14:18:01 (CET)

23 januari. Nu är det en bra tid att spana efter utter. Vid Blidingsholm fanns gott om spårstämplar och även spillning vid Mörrumsån och brotorpets kanal. I samma område också överflygande steglits och trummande och ropande spillkråka. Vid Hönshyltefjorden, Ryd attackerade en gammal havsörn 50-talet storskrakar. Dessutom drygt 100 rastande grågäss vid Sjöby ängar.
Mikael Persson och Tobias Ivarsson
- Friday, January 23, 2015 at 16:35:48 (CET)

Onsdag 21/1 15. 10 cm snö. I trädgrden- 1 Rödhake, 2 Nötväckor, 2 Entitor, 1 st, Hackspett, ca 30 Pilfinkar, 15 Blåmesar, 15 Talgoxar, 2 Koltrastar.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Wednesday, January 21, 2015 at 18:33:47 (CET)

18 jan. Besökte Sjöamellan och det var fantastiskt att skåda! Precis som i fornstora dar. Det var vatten upp till vägen och under tornet! Inga fåglar dock förutom en entita. Vid Jätsberg däremot 32 sångsvanar i tre flockar därav 18 i en tillfällig sjö på en översvämmad betesmark vid vägen söderut. Dessutom en glada, 80 grågäss och 20 sädgäss.
Uno Pettersson <uno_p@hotmail.com>
Växjö, - Monday, January 19, 2015 at 18:14:21 (CET)

18 januari. Redan strax efter klockan 07.00, i begynnande morgonrodnad, kom en ljudligt trumpetande sångsvan och flög över Hörda för vidare destination Kyrkesjön. Traskade därefter runt i skogarna kring Hälleberg. Ganska tyst dock, roligast fyra mindre korsnäbbar som kalasade på tallkottsfrön och till och med gjorde korta flygturer med kottar i näbben. Vid Djupadal sågs färsk tjäderspillning liksom - lite överraskande - färska spårstämplar av grävling. På en frusen damm halkade tio stjärtmesar, tre tofsmesar och en entita runt på isen och plockade frön - lattjo gäng!
Mikael Persson
- Sunday, January 18, 2015 at 19:06:48 (CET)

18/ 15, Svaninventering kl. 10-11.30 Vid Maden 2 ex. Åkrar väster om Husebys P-plats 16 ex, dessutom 25 Grågäss vid Torp och 30 Grågäss tillsammans med sångsvanarna vid Huseby,
Stig Johnsson
Grimslöv, - Sunday, January 18, 2015 at 11:30:22 (CET)

17 januari. Idag har Mångfaldsgruppen via Mikael, Uno, Love och Per Fogelström kikat på en avverkningsanmäld skog sydost om Fåglamossen, Kårestad. Väldigt fina miljöer mötte oss med storblockig terräng, gles tallskog, myrdrag och blåbärsris. Tankarna fladdrade iväg mot både lodjur och tretåig hackspett. I det snåla vinterljuset var aktivisten som väntat låg, men fem tofsmesar skällde ut oss närgånget och både trädkrypare, talltita och korsnäbb fanns på plats liksom tjäderspillning. Hoppas verkligen området kan sparas!
Mikael Persson
- Saturday, January 17, 2015 at 16:06:32 (CET)

Torsdag 15 / 1 15, Fåglar i min trädgård idag- ca 40 Pilfinkar, ca 15 Talgoxar, ca 20 Blåmesar 1 st. Hackspett, 1 Koltrast, 1 skata, Saknas Rödhake Entita, Nötväcka?
Stig Johnsson
Grimslöv, - Thursday, January 15, 2015 at 16:27:21 (CET)

Onsdag 7 januari. Djurle myr, Jät: Röd glada 1 ex, Ormvråk 1 ex, Stjärtmes 5 ex och Gulsparv 10 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Thursday, January 08, 2015 at 09:10:29 (CET)

6.1 Bortsett från en klotrund måne vaknade morgonen i Vithults urskog till frost och snålt gråljus. Efter en gårdag till oväsendet från Hackhyltes flismaskin och dumpers, njöt jag av tystnaden. Frostnupen mark fick fotstegen att eka, termometern visade på minus sju grader och kylan sprakade lätt i barken till urskogens förvridna hundraårstallar. Försökte få igång någon sparvuggla, men dagen började tyst sånär som på ropet från en spillkråka. Först fram emot niotiden vaknade några få småfåglar; kungsfågel, tofsmes, grönsiska och en större hackspett. På stigen låg tjäderspillning och plötsligt vingbuller tillhörde förmodligen en flyende tupp. Vid Varsjön satt en varfågel på vakt och vid Höneström/Alsterån simmade, hoppade och dök strömstaren bland snabba virvlar. Här sågs också dagens överraskning, en morkulla som passerade lågt över vägen. Dagens enda rovfågel blev en sparvhök på vakt övers i en torraka.
Mikael Persson och Therese Petersson o Roger J
- Tuesday, January 06, 2015 at 19:23:25 (CET)

5 - 1 2015. I Kostaskogen var det mycket tyst till att börja med men sedan tog en spillkråka fel på årstid och trummade energiskt på en torrtall. En liten mesflock talltita och tofsmes dök till slut upp och en kamrat såg en "jättefågel" gissningsvis havsörn över sjön Läen. Inga korsnäbbar trots en hel del kottar, en mycket tyst höst - vinter. En heldag gav fem arter!
Leif Blomgren
Hovmantorp, - Tuesday, January 06, 2015 at 11:20:55 (CET)

2015-01-04.Fåglar i min trädgård: 1 rödhake, 1 st. Hackspett, 2 Nötväckor, 3 Entitor, ca. 15 Blåmesar, 12 Talgoxar, 6 Björktrastar 3 Koltrastar, ca, 25 Pilfinkar 2 Skator, Vid Torne, 30 Gräsänder, 1 Korp, f. ö. några småflockar med gäss.Flygande Vid N. Hölmö ca 200 Kajor och ca 30 Kråkor åt havreensilage!
Stig Johnsson
Grimslöv, - Sunday, January 04, 2015 at 18:32:52 (CET)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2017-01-02