Februari - 2017

 
28 februari. Seg vinter, men åtminstone en liten nyans av vår. Vid Fyllerydsstugan rasslade det till i luften från en bortflygande dubbeltrast medan spillkråka och gröngöling ropade in morgonen. Under morgonen passerade också flera flockar av sädgäss över Toftasjön där också gråtrutsparet och lite storskrake fanns på iskanten. Sträckande sånglärka noterades också.
Mikael Persson
- Wednesday, March 01, 2017 at 09:31:51 (CET)

Lördag 25 februari. Djurle myr, Jät: Röd glada 1 ex, Ormvråk 4 ex, Sångsvan 20 ex och Grågås 45 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Saturday, February 25, 2017 at 16:04:20 (CET)

Fredag 24 februari. Julöfjorden, Åsnen: Storskrake 100 ex, Salskrake 4 ex, Knipa 2 ex, Havsörn 3 ex (varav 1 juv.) och Korp 3 ex. Kalvsviksfjorden, Åsnen: Storskrake 50 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Saturday, February 25, 2017 at 16:02:26 (CET)

23 februari. De senaste dagarna har trädgården i Ormesberga gästats av en fågelboksperfekt sparvhökshanne som ofta sitter stilla långa stunder och spanar från äppelträdet eller en låg stubbe. Så där i vila blir det en helt annan fågel är den fladdriga gestalt som ses snabbt i flykten. Med milt duvansikte, stålblå rygg och bröstvattring i mättat brandgult är det en verklig skönhet. Idag bevittnade jag också en varfågels fruktlösa jaktförsök. Upptäckte den nästan bröst mot bröst i luften med en mes (blåmes?). De tumlade runt på ungefär samma sätt som rivaliserande tättingar kan göra på våren. När de båda höll på att flyga på mig, värjde varfågeln och mesen kom undan. Till sist lite vårtecken. Idag hördes sånglärkan och nu, i skymningen, ropade sparvugglan mot en bakgrund av Kyrkesjöns trumpetande sångsvanar. Härligt!
Mikael Persson & Tiksa
- Thursday, February 23, 2017 at 19:07:36 (CET)

5 februari. Fuktigt gråväder, lätt snöfall och elaka vindar. Därav magert fågelläge i Skatelövstrakten bortsett från ganska mycket gäss. I trakten säkert tusentalet sädgäss i spridda flockar. Bland dess fanns också flera bläsgäss liksom 12 respektive 4 spetsbergsgäss vid Sjöborgen och Hunna. På den sistnämnda lokalen hade Nisse Thunell tidigare på morgonen räknat in inte mindre än 28 spetsbergsgäss och ungefär lika många bläsgäss. Fågeltomt vid Husebyforsen, men kul med riktigt färska spårlöpor från utter. På kvällen sågs en vacker räv som lufsade längs vägen Åby-Ormesberga.
Mikael Persson, Therese & Tiksa
- Sunday, February 05, 2017 at 20:23:22 (CET)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2017-12-08