Februari - 2016

 
28/2 16. Vid Ströby 120 Sångsvanar betade på ett rappsfält. 1 Röd Glada satt i ett träd, Vid Huseby 1 Kungsörn satt väster om vägen tillsammans med en Korp, Lyfte se och flög in i skogen. Vid de strora ekarna v. maden satt en Havsörn.Många gäss lite överallt.
Stig Johnsson
Eksäter, - Sunday, February 28, 2016 at 18:41:10 (CET)

26/2 -16 Vid Ströby på ett rapsfält 120 Sångsvavar Trummande st, Hackspett, i skoge.
Stig Johnsson
Eksäter, - Saturday, February 27, 2016 at 20:25:33 (CET)

25febr.2016. Gåsaräkning/uppskattning i Grimslövbygden 13.00-15.30. Mellan Bränneriet och väg 23: 1400 nästan bara sädgås. Sopstationen: 700 nästan bara sädgås. Falåkra:800 säd-och kanadagås. Hunna:500 mest kanadagås och grågås. Sjöby:100 grågås. Sjöbytornet:500 mest sädgås. Skatelöv kyrka:250 mest grågås. Huseby:800 nästan enbart sädgås. Summa ca 5000. Överaskande många Bläsgäss bland Sädgässen och även en del Spetsbergare. Gässen flyttade sig inte nämnvärt varför dubbelräkning nästan kan uteslutas.
Sven-Olof Linnér
Växjö, - Thursday, February 25, 2016 at 18:40:02 (CET)

24 Februari. Trots en del kontakt med mård och ett uppfödningsförsök för länge sedan, kan jag inte komma ihåg att jag hört något annat än en väsning från mården. Mården tycks tillämpa största möjliga tystnad men räven kan ibland låta lite hur som helst, för att gissa på något.
Leif Blomgren
Hovmantorp, - Wednesday, February 24, 2016 at 10:05:28 (CET)

19/2 -16.I min trädgård. ca 20 Pilfinkar.ca 15 Talgoxar, ca 20 Blåmesar, 2 Nötväckor, 2 Entitor, 2 Grönfinkar, 3 Grönsiskor, 5 Koltrastar,2 Domherrar. 2 skator, 100-tals överflygande gäss. Vid Präästgården 15 Tamduvor.
Stig Johnsson
Eksäter, - Saturday, February 20, 2016 at 10:31:57 (CET)

19 februari. Ugglorna har så smått vaknat till liv. Åtminstone i Norrvidinge verkar det gott om gnagare, vilket lovar gott. Vid Rödemosse ropade en sparvuggla. Sparvuggla finns i år också vid närbelägna Hagtorpet och Hörda Norregård. Till slut, vid 21.30-tiden, efter mängder av tysta stopp, lyckades vi också hitta en ropande pärluggla. Härligt! Fågeln satt längs vägen Asa-Tolg, nära ett större hygge med frötallar, cirka 500 meter norr om avtagsvägen mot Holstenskog. Vid Berg och Klockaretorpet sågs jagande kattuggla. 2+3 älgar noterades också under utflykten liksom ropande räv och gott om rådjur. I mörker hörde vi också, under kanske 10 sekunder, ett läte som vi inte kunde placera. Tankarna gick vag mot både de märkliga lätena som flygande nattskärror kan ha och en korthugget ropande spillkråka. Hördes från ett stort hygge med frötallar. Kan lika gärna ha varit ett däggdjur som en fågel. Någon som vet hur mård låter?
Mikael Persson och Roger Jönsson
- Saturday, February 20, 2016 at 08:02:37 (CET)

Lösenordet är nu ändrat, se info ovan!
Per-Stefan Hallberg <psh@algonet.se>
Alvesta, - Thursday, February 18, 2016 at 20:15:12 (CET)

13 februari. Årets första budbärare om begynnande vår? Hackspettarna ligger bra till. Under morgonen hördes gröngölingens dämpade vansinnesskratt från ladugårdsbacken vid Hörda. Tre fåglar ropade mot varandra. På avstånd trummade och skrek också spillkråkan med sin kraftfulla lätesrepertoar. Mindre hackspett och större hackspett trummade också och nötväckor busvisslade till entitans sång. Sedan några veckor tillbaka ropar även både katt- och sparvuggla vid Hörda och grågässen och sångsvanarna är på plats i Kyrkesjön.
Mikael Persson
- Sunday, February 14, 2016 at 09:28:49 (CET)

2016-02-07 Körde förbi Billagård ( Näset ) i Benestad. Där var en flock med omkring 600 gäss. Dom var ej synliga med blotta ögat från Vislanda vägen. Hade bara handkikare, körde hem och hämtade tuben såg då 11 Spetsbergsgäss och 5 Bläsgäss i den flocken blandat med Starar och Tofsvipor. Även Gladan och en Fjällvråk visade upp sig där. Kan bli en trevlig plats att skåda fågel på under våren om inte det rastas för mycket hundar där.
Mikael Nilsson <3336nilsson@telia.com>
Alvesta, - Sunday, February 07, 2016 at 19:38:38 (CET)

5 februari. Turkduvan tycks hålla ställningarna i Åseda. Under eftermiddagen hördes det dova ho-hoho ända in i Storsjörummet på kommunhusets tredje våning. Vid mötets slut fann vi minst två ropande fåglar på kyrkogården (kan ha varit fler). Verkar som om duvorna även nyttjar säden som lagts ut till Badebodaåns gräsänder. Tidigare under dagen sågs en havsörn som seglade i makliga över Innaren längs väg 23. Mikael och Tobias.
Mikael Persson
- Saturday, February 06, 2016 at 09:27:02 (CET)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2017-01-02