Februari - 2015

 
22/ 2--15. Jag tappade visst bort Grågässen i den förra rapporten Det var i ialla fall minst 500 tillsammans på de lakaler som besöktes
Stig Johnsson
Grimslöv, - Sunday, February 22, 2015 at 16:55:58 (CET)

22/2 15. Vid Hunna ca 200 Kanadagäss. ca 200 Sädgäss. Vid Torne 2 Storskarvar, 1 Ringduva, Vid Sjöby 1 Glada, ca 150 Knadagäss, ca 200 Sädgäss, Vid s, Maden 1 juv Havsörn, 16 Sångsvanar i norra delen. Vid Huseby Rekord med Gäss på fälten uppskattning 4- 5000 gäss. 6 Spetsbergsgäss 2 Fjällgäss 4 Bläsgäss ca 40 Sångsvanar Kråkor och Kajor 100 tals. Vid Bränneriat 1 Fjällvråk Massor med inflygande gäss. Så ut och räkna gäss bättre än jag
Stig Johnsson
Grimslöv, - Sunday, February 22, 2015 at 12:06:45 (CET)

15.2.2015 Min tidigare rapport om snösparv måste korrigeras! Är nog inte snösparv men ännu inte identifierad, ev en siska med pigmentfel. Märklig teckning i vilket fall!
Sonja Darell
Alvesta, - Sunday, February 15, 2015 at 22:48:48 (CET)

Söndag 15/2 15.Gåsobservationer. Vid Sjöborgen ( ö. om Grimslöv) Kl. 10.ca 200 Kanadagäss, ca 500 Sädgäss, Vid Torp ca 300 Sädgäss, 100 Kanadagäs. Vid Sjöby ca 3oo Sädgäss ca 150 Kanadagäss Vid Huseby ca 300 Sädgäss 1 par Sångsvanar v, om P-platsen, 1 par N, om väg 23. ! Storskarv, 10 Gräsändar och 4 Knipor vid dammen. I min trädgård, 15 Grönsiskor ca 25 Blåmesar, fullt i Hagtornsbusken! f. ö, som vanligt.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Sunday, February 15, 2015 at 17:34:41 (CET)

Full aktivitet i trädgården. 6 talgoxe, 8 blåmes, 4 pilfink, 2 entita, 2 koltrast, 1 grönsiska, 5 grönfink, 1 nötväcka, 8 steglits, 15-tal bergfink. Och ett nytt kryss för mej: 1 snösparv!
Sonja Darell <darell.sonja@otmail.com>
Alvesta, - Sunday, February 15, 2015 at 15:45:25 (CET)

14/2 15. Vid Sjöby och Torp på fm, ca 1000 gäss PÅ em. ca 500 varav flera Kanadagäss 1 Spetsbergsgås. Vid HUseby på fm. en flock skrämdes upp ca 1500 gäss som sen flög norrut 1 Ormvråk. Vid Torne bro på fm. Bara 10 Gräsänder och 4 Knipor.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Saturday, February 14, 2015 at 17:10:55 (CET)

13.2.2015 Alvesta, vid fågelautomaten i vår trädgård. 6 steglits, 2 entita, 1 bergfink, 1 domherre, 1 grönsiska, 2 pilfink, 1 koltrast, blåmes, talgoxe.
Sonja Darell <darell.sonja@hotmail.com>
Rökesvens väg 14, Alvesta, - Saturday, February 14, 2015 at 09:40:02 (CET)

13/2 15. I minträdgård, 1 Bofink, 1 Gråsparv, 1 st. Hackspett 1 Rödhake, ca 35 Pilfinkar, ca 15 Talgoxar, ca 15 Blåmesar, 2 Entitor, 2 Nötväckor 2 Koltrastar, 3 Skator. Vid Torp - Sjöby ca 1000 gäss mest sädgäss, 1 Sprtsbergsgås, 10 Kanadagäss. Hann inte göra någon riktig kontroll de blev skrämda av något Havsörn? och flög iväg.Vid Huseby 1 Ormvråk.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Friday, February 13, 2015 at 17:12:20 (CET)

9.2.15 Solig dag med dagsmeja. 1 kungsfiskare i flykt längs Husebyån vid Osby (gamla tegelbruket). Knipa (fåtal), gräsand, storskrake. 1 varfågel på buske i betesmark öster om ån (samma ställe som vi såg en för ca 30 år sedan!). 2 ormvråkar vid Törnåkra. 200 - 300 grå- och sädgäss vi Sjöby ängar.
Sonja Darell <darell.sonja@hotmail.com>
Alvesta, - Monday, February 09, 2015 at 17:27:16 (CET)

Söndag 8 februari. Vid mitt fågelbord i Jät: Gulsparv 22 ex, Rödhake 1 ex,Koltrast 4 ex, Nötskrika 10 ex, Större Hackspett 2 ex, Skata 2 ex, Svartmes 1 ex, Nötväcka 3 ex, Talgoxe 10 ex, Blåmes 6 ex, Entita 3 ex, Trädkrypare 1 ex, Pilfink 6 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Monday, February 09, 2015 at 10:07:21 (CET)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2017-01-02