December - 2015

 
2015-12-31 Nu har jag gjort om Obsboken lite för att förhindra skräpinlägg. Det hjälpte inte att ändra lösenordet som nu är återställt till tidigare lösenord. Jag hoppas den ändringen jag nu gjort ska förhindra skräpinläggen. GOTT NYTT ÅR!
Per-Stefan Hallberg
- Thursday, December 31, 2015 at 11:25:20 (CET)

24 december. Morgonpromenad vid Rödemosse. Minst en ormvråk och flera korpar lyfte från en plats i skogen för slaktavfall.Vid mossen sjöng en mindre korsnäbb med vårklirrande toner, även tofsmes och flera kungsfåglar sågs och hördes. Orrarna höll sig undan, men på vägen låg en stjärtfjäder från en tjädertupp. På tillbakavägen mot Berg sågs en varfågel. God jul till alla önskar Mikael och Therese.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Thursday, December 24, 2015 at 11:07:09 (CET)

22. december. Minns också med saknad det fantastiska skådespelet med fiskande storskrak i Åsnen. Även i mindre sjöar var på 60 - 70 talet både häckande och höstfiskande skrakar vanligt, långt före stormarna men skogsbruket har ju dikat ännu längre, på 30 -talet grävde man ju de välkända "krondikena." Synd att resurser tydligen saknas för seriös forskning, det känns lite som att vi famlar i mörkret.
Leif Blomgren
Hovmantorp, - Tuesday, December 22, 2015 at 15:42:39 (CET)

Stigs funderingar om vad som hänt med Åsnens storskrakrar är verkligen befogad. Numera syns väl aldrig flockar på mer än max tusen vinterfiskande individer och även häckningarna tycks mycket få. Tror på flera tänkbara förklaringar bakom minskningen. Under senare årtionden har sjöns vatten kraftigt brunifierats, vilket gett avsevärt sämre sikt - något som borde påverka fiskätande fåglar negativt. Detta har främst skett genom att humus från omgivande skogsland spolats ut och nått Åsnen via dess tillflöden (orkanerna Gudrun och Per liksom stort kalhyggesbruk) liksom global uppvärmning med mer nederbörd kan vara orsaker bakom detta. Övergödning från jordbrukslandskapet är säkert ett annat problem - tänker till exempel på hur Kalsviksfjorden minskat som attraktiv miljö för lom.Om jag förstått rätt har även sammansättningen av Åsnens fiskfauna ändrats radikalt. Vitfisken har minskat, medan gös ökat - den sistnämnda lever på djupet, är svårfångad för många fåglar och rör dessutom upp bottensediment som ytterligare försämrar siktdjup. Rent generellt upplever jag det också som att storskraken backat rejält i Kronoberg som häckfågel. Någon annan som har mer funderingar kring detta? Mikael Persson som passar på att önska alla God jul!
Mikael Persson
- Tuesday, December 22, 2015 at 13:57:38 (CET)

19/12-15.Jag har tittat på min videofilm från 1985 vid denna tid, vid Julöfjorden ca 10 - 20000 Storkrak! Vilket skådespel. vad har hänt sedan dess?
Stig Johnsson
Grimslöv, - Saturday, December 19, 2015 at 16:39:51 (CET)

Fredag 18 december. Djurle myr, Jät: Röd glada 2 ex. Stenslanda: Röd glada 1 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Saturday, December 19, 2015 at 11:16:14 (CET)

18/12-15 /Kl. 8 00 1000- tals Gäss flög över mitt hus. Vid Torne på em. 3 Gråhägrar. 10 Gräsänder.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Friday, December 18, 2015 at 20:30:07 (CET)

8/12 15.Vid min matplats i trädgården. ca 15 Blåmesar, 10 Talgoxar, 30 Pilfinkar, 4 Entitor, 2 Nötväckor. 1 Koltrast.1 Domherre, 10 Grönsiskor, 2 Skator,2 Sidensvansar.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Tuesday, December 08, 2015 at 20:58:29 (CET)

1/ 12- 15-I min trädgård - ca 15 Blåmesar, 10 Taljoxar 10 Pilfinkar, 2 Entitor, 2 Nötväckor, 2 Skator. 3 Bofinkar, 8 Grönsiskor, På em flög en stor flock med gåss över huset.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Tuesday, December 01, 2015 at 20:22:44 (CET)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2017-01-02