Augusti - 2017

 
30-31 augusti. Sommarens svanspets kom med några av årstidens läten. I en av Sandsbros villaträdgårdar lockade en rödstjärt och idag på morgonen ropade storlommen i Toftasjön samtidigt som luften genomkorsades av piggt ladusvalskvitter. Härligt!
Mikael Persson
- Thursday, August 31, 2017 at 13:27:36 (CEST)

26 augusti Svartmulen dag med mörka regnmoln, lite vind och minimal termik. Ändå lite rovfåglar vid Uppvidingevarianten av Möckeln. Roligast en vacker 2-k hane blå kärrhök som korsade sjön lågt och nära och för någon sekund gav puls av stäpphök med sina smala, svarta vingkilar. Sällan man ser denna art i just Uppvidinge. Dessutom fem bivråkar mot söder, flera tornfalkar och en talför fiskgjuseyngling som fortfarande tiggde mat. Roligt också med inte bara ropande storlom, utan också att sjöns båda par fått ut varsin unge.
Mikael Persson
- Saturday, August 26, 2017 at 19:52:35 (CEST)

23 aug Hundpromenader kan vara nyckeln till oväntade fågelobsar. Under årets sådana har jag och Tiksa bland annat haft sällskap längs Toftasjöstranden (Sandsbro) av bland annat mandarinand (1 par), ringtrast (hannar vid två tillfällen) och flöjtande sommargylling. Idag på morgonen förgylldes promenaden av en kungsfiskare som till höga pip lyfte från strandkanten och flög ut över sjön i gnistrande blått. Härligt!
Mikael Persson
- Saturday, August 26, 2017 at 19:48:20 (CEST)

15 augusti. Skön kvällspromenad till Skirsjön utanför Sandsbro. På håll hördes nötkråkans sträva stämma. Tre adulta storlommar simmade i sjön. Tvärs över den gamla järnvägsbanken låg en ung snok och sög åt sig den sista kvällsvärmen. Roligast av allt dock, en hel kul av näpna domherreungar med chokladbrun hjässa och små, gula glasögon. Kul! Inte ofta jag ser sådana.
Mikael Persson
- Tuesday, August 15, 2017 at 20:14:26 (CEST)

11 augusti På den lilla landsvägen som smyger igenom byn Ernatorp satt en mörk fågel. Stannade och tittade rakt in i sparvhökshonans vilt stirrande öga i stickande gult. I klorna satt en fågel som jämrade sig högljud och lyftes vidare på smidiga rovfågelsvingar till andra sidan en stenmur. Där uppfattade jag en rutig vinge innan duon åter lyfte för att på nytt, både tungt och jämrande, dunsa ner på landsvägen. Nu såg jag att bytet var en större hackspett som skrek och vred sig i hökens klor. Nästa lufttur gick mot en hage där höken tappade den vilt pipande hackspetten bland ett gäng betande får som faktiskt tycktes uppvisa lite förvåning över det inträffade och för en stund avbröt sitt betande.
Mikael Persson
- Saturday, August 12, 2017 at 10:24:46 (CEST)

6 augusti. Kanske berodde det på det extrema vädret med mycket hård blåst och tunga regnskyar. Eller så är det ett delvis okänt fenomen som framförallt uppmärksamts i år. Under den senaste veckan har, för inlandet, anmärkningsvärt mycket vadare sträckt över länet, bland annat småflockar av myrspov, kustsnäppa och kustpipare över Marklanda och Jägaregap (Helgasjön). Rutterna längs Mörrumsån/Helige å och Bolmen/Lagan är välkända, men det tycks finnas fler linjer i länet. Idag stod vi på Linnebergahöjden utanför Åseda med milsvidd utsikt över ett kompakt skogslandskap med få sjöar och naturliga sträcklinjer (åar, sjösystem). Syftet var främst att spana efter rovfåglar, men det var just vadare som stal föreställningen. Strax efter vår ankomst, kring åttatiden på morgonen, kom det första, myllrande sjoket norrifrån med elva kustpipare som hade 15 kustsnäppor i släptåg och passerade i princip rakt över oss på trädtoppshöjd. Under förmiddagen följde flera smågrupper och enstaka fåglar. Särskilt minnesvärt var 28 läckert silverfärgade kustpipare som passerade nära förbi oss, kastade fram och tillbaka i vindarna med sina silverblänk och försvann rakt söderut i sällskap av fem myrspovar. I allt noterades 47-50 sydsträckande kustpipare under morgon och förmiddag – en anmärkningsvärd siffra för Uppvidinge där det totala antalet fåglar före dagens observationer var en rastande individ 31 juli 2007. Utöver detta noterades även en rastande adult kärrsnäppa vid närbelägna Flybo torvmosse. Alla roliga och oväntade observationer födde förstås också en massa tankar: passerar de arktiska vadarna på bred front över hela länet? Finns de regelbundna inlandslinjer även över kompakta skogsbygder som Uppvidinge? Hur ser i så fall fortsättningen på den rutten ut, och var kommer den ifrån? Eller var dagens observationer bara en turlig vinstlott på grund av väder och vind? Blir spännande att följa upp framöver! Rovfåglar då? Bra fart idag med flera bivråkar, lärk- och tornfalkar och jagande duvhök. Även galet mycket korsnäbbar i luften. Mikael Persson, Rolf Lilja och Roger Jönsson
Mikael Persson
- Sunday, August 06, 2017 at 20:16:51 (CEST)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2017-12-08