Augusti - 2014

 
30 - 31 augusti. Skogen doftar av all svamp i kyliga morgnar, de mindre korsnäbbarna tycks ha vandrat vidare men en nötkråka flög mellan grantopparna och skrek ut sin vrede över en sträckande ormvråk. Här i länets östra delar tycks sträcket av gulärla vara mycket mindre än längre västerut. Något som verkar ha varit så genom alla åren. En grusplockande tjäderhöna och en lärkfalk vid Rydasjön förgyllde också dagen.
Leif Blomgren
Hovmantorp, - Monday, September 01, 2014 at 09:56:06 (CEST)

31 augusti På stubbåkern vid Hörda rastade rekordmånga trädpiplärkor - säkert upp emot 50-talet fåglar i sällskap av fink, gulsparvar och stenskvättor. Förmiddagens svampplockning vid Hälleberg och Uvakull förgylldes av en mäktig tjädertupp och ropande nötkråka.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Sunday, August 31, 2014 at 20:34:36 (CEST)

23-30 augusti. Vilken årstid är det egentligen? Sommar och höst kuggar i varandra, och kyliga morgnars lockläten från trädpiplärka och gulärla följs av fjärilsvarma eftermiddagar. Skogshönsen börjar i alla fall åter bli synliga och järpen visslar nålvasst i de täta granskogarna. Under veckan har tuppar hållit hov på tre platser i Uppvidinge, på en fjärde bullrade en ensam höna över skogsvägen. I går, lördag, sågs, dessutom tjäder och orre ungefär samtidigt som gök och stenskvätta satt och spejade från gräsbevuxna hyggen. De verkliga rariteterna var däremot av ett helt annat släkte. Vid Mada lyste revig blodrot (enda växtplatsen i länet) medan svampskogarna inte bara innehöll rekordmängder av Karl-Johan utan också två första fynd för Kronobergs län, nämligen grangråticka i den fina kalkgranskogen vid Måketorp och grantaggsvamp i Krokshult. Till sist lite fåglar: vid Uranäs jagade två akrobatiskt lagda lärkfalkar sländor medan en tornfalk scannade marken genom tryggt ryttlande.
Mikael Persson, Tobias Ivarsson och Rolf Lilja
- Sunday, August 31, 2014 at 20:32:36 (CEST)

Fredag 29 augusti. Aska Ek, Bergkvara: Bivråk 2 ex sträckte mot söder, Korp 2 ex, Gröngöling 1 ex, Nötväcka 2 ex, Nötskrika 5 ex och Ringduva ca 10 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Friday, August 29, 2014 at 20:56:48 (CEST)

Onsdag 27 augusti. Djurle myr, Jät: Det börjar kännas att det blivit höst, sädesfälten lyser dovt gula och traktorer och skördetröskor far fram över myren. Trots att gasolkanoner försöker skrämma bort rastande fågel, gäss och tranor, verkar de sistnämnda ta det med ro. Det har fyllt på med fler tranor sedan i går, nu är de 150-160 ex, kanske mer. Längre norrut på myren höll ett 50-tal Ringduvor på att äta spillsäd. Norr Barnsjön jagade en hanne Brun Kärrhök.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Wednesday, August 27, 2014 at 20:31:57 (CEST)

Tisdag 26 augusti. Djurle myr, Jät: Trana 90 ex rastade på fält, mellersta delen av myren.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Tuesday, August 26, 2014 at 21:37:12 (CEST)

2014-08-24. Vid Huseby ca 500 Grågäss lyfte från en åker, flög mot Maden, Havsörn?? I forsen 1 Storskarv torkade vingarna! Vid Osby sågs bara 3 Törnskator. Vid Maden 1 juv Sångsvan och flera Buskskvättor. Vid Sjöbytornet, 4 Storskarvar, 30 Tofsvipor 2 Kanadagäss 1 Ryttlande Fiskgjuse. flera Sädesärlor, Vid Grimslövs folkhögskola ca 30 flygande Fiskmåsar,
Stig Johnsson
Grimslöv, - Sunday, August 24, 2014 at 11:42:03 (CEST)

Lördag 23 augusti. Huseby: Tornfalk 1 ex norr om Naturum. Jätsberg: Röd glada 1 ex jagade. Djurle myr, Jät: Trana 17 ex, Ormvråk 1 ex, Stare 5 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Saturday, August 23, 2014 at 21:07:08 (CEST)

2014-08-23.På sjön vid Nygård ca 300 grägäss, Vid Hölmö 40 juv Starar badade i vattenpölar 1 Glada, Vid Sjöby Egnahem ca 200 Ringduvor 30 -tal Ladusvalor, Vid Torpaskog 1 Spillkråka. Många sträckande Ladusvalor överallt.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Saturday, August 23, 2014 at 20:32:47 (CEST)

Fredag 22 augusti. Djurle myr, Jät: Röd glada 2 ex, Duvhök 1 hona, Trana 15 ex, Fasan 2 honfärgade (ungfåglar) och Ringduva ca 50 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Friday, August 22, 2014 at 21:01:26 (CEST)

2014-08-22. På Fälten v. Huseby, ca 2-300 Tranor-
Stig Johnsson
Grimslöv, - Friday, August 22, 2014 at 20:54:21 (CEST)

2014-08-20. Vid Brännerivägen ca 100 Ringduvor födosökande på nyslagna sädesfält 5 Blåduvor, 2 Glador vid Grimslöv. 2014-o8 21 Vid Folkhöskolan- Ströby på em, 23 Glador svävade över nyplöjd åker och nyss sjördade sädesfält. Rekord för min del!
Stig Johnsson
Grimslöv, - Thursday, August 21, 2014 at 20:31:58 (CEST)

Onsdag 20 augusti. Norremark, Växjö: Bivråk 1 ex kretsade över vägen, drog sedan mot Evedal.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Thursday, August 21, 2014 at 10:46:53 (CEST)

16-18augusti. Nästan overkligt tyst i Kostaskogarna, några småflockar av mindre korsnäbb, större hackspett och lockläte från en dubbeltrast var allt. På kvällen den 18 ropade (konstigt för årstiden) en storlom från lilla Läen.
Leif Blomgren
Hovmantorp, - Tuesday, August 19, 2014 at 10:25:16 (CEST)

Bra fart på Nötkråkorna i Ljuderskogarna under helgen som varit. En hel del småflockar med mindre korsnäbb också.
Mikael Svensson <backa122@yahoo.se>
Skruv/Kalmar, - Monday, August 18, 2014 at 21:16:02 (CEST)

16-17 augusti. Så var det raskt kyliga vindar och klart tonläge av höst. På morgnarna hördes enstaka sträckande gulärlor och trädpiplärkor vid Ormesberga, Hörda där de unga ormvråkarna blivit allt duktigare flygare och törnskatorna börjat dyka upp på mer udda ställen inför flytten söder ut. Duvhök, havsörn, bivråk, glada och fiskgjuse sågs också liksom en större svärm med korsnäbbar (förmodligen mindre). Tranorna är också kvar, men nu syns inte längre några ungfåglar.
Mikael Persson
- Sunday, August 17, 2014 at 19:04:31 (CEST)

2014-08-09.2 Gador vid Nygård, Många födosökande Ladusvalor vid Hölmö likaså var där 5 Stenskvättor, Vid Osby 3 Törnskator. ca 300 södgäss i området.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Saturday, August 09, 2014 at 21:05:17 (CEST)

KOF bjuder in till heldag om skog! Tjäder, ugglor och nattskärra tillhör Kronobergs verkliga ornitologiska klenoder. Men hur står det egentligen till med skogens fåglar och skogen? Under KOFs temadag i sensommar kommer vi att ta ett brett grepp på ämnet och besöka alltifrån avverkade tjäderspelsplatser till urskog och naturvårdsbränningar i Uppvidinge. Bland medverkande märks Åke Persson, skogsfågelkunnig dalmas som bland annat är representant för SOF i FSC (miljömärkt skog). Även Thorsten Zaar kommer att delta. Thorsten, som är en kunnig ornitolog med djupt och brett naturintresse, har tidigare arbetat för Skogsstyrelsen och jobbar nu med skogsfrågor i Uppvidinge kommun. Dessutom är fler deltagare med specialkunskaper på gång. Lördagen 6.e september är preliminärt datum för temadagen – mer info kommer snart på KOFs hemsida (håll utkik!). Välkommen att följa med på en spännande dag med studiebesök i intressanta skogsmiljöer och möjligheter till diskussioner om skogsbruk och biologisk mångfald. På programmet står också gemensam lunch och fika! /KOFs fågelskyddskommitté
Mikael Persson och Rolf Lilja
- Thursday, August 07, 2014 at 19:12:12 (CEST)

2914-08-05. Kl. 20.30 Flög det en flock Tranor över huset c.a 150 ex
Stig Johnsson
Grimslöv, - Tuesday, August 05, 2014 at 21:18:08 (CEST)

2 augusti bjöd på lite rovfåglar. På Vakö myr fanns fem tornfalkar som förmodligen är resultatet av en lokal häckning. Två lärkfalkar utnyttjade de friska vindarna till fullo och jagade sländor och andra kryp genom att ta höjd och utföra kamikaze-dykningar. Vid Virestad sågs en äldre havsörn och kring Husebymaden minst 6-8 glador och en lärkfalk (+ 3 svingelgräsfjärilar). Under dagen sågs också ormvråk, brun kärrhök, fiskgjuse och sparvhök. För egen del känns det besynnerligt att så här långt undgått ungfåglar av brun kärrhök och fiskgjuse...
Mikael Persson och Roger Jönsson
- Saturday, August 02, 2014 at 20:01:02 (CEST)

1 augusti. Idag dök ett individrikt, tidigt "meståg" upp i min trädgård. Mesarna var blåmes, talgoxe och entita. Det tidiga uppträdandet markerades av lövsångare och svart vit flugsnappare, övriga deltagare var bofink och nötväcka. Medan nötväckorna energiskt hackande bearbetade lavarna i plommonträdet hördes ett mera rytmiskt trummande på avstånd och sannerligen. när de övriga drog vidare skyndade en mindre hackspett efter för att inte bli helt avhängd.
Leif Blomgren
Hovmantorp, - Friday, August 01, 2014 at 11:54:47 (CEST)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2014-12-05