April - 2017

 
2017-04-30 Husebymaden. Årets femte och näst sista guidning lockade cirka 50 personer. Först gråmulet dis som täckte solen men sedan en strålande klarblå himmel och lite småvarmt. Mycket fågel med flera vårprimörer. Lövsångarna sjöng för full hals, en trädpiplärka hade dykt upp i ekbacken bakom tornet, ladusval svepte förbi flera gånger och borta över skogen i öster jagade årets första lärkfalk. Smådoppingen låg fint i kanalen framför tornet. Grågåskullarna var fler än förra söndagen och nu hade också årets första trankull kläckts, ett par med två små. Stjärtandsparet ligger fortfarande kvar och visade sig fint flera gånger. Rödbena och grönbena spelade. Två brushannar och en gluttsnäppa utökade vadararterna. En subadult havsörn var nere och jagade flera gånger och satte sig strategiskt väl för observation vid flera tillfällen. Två bruna kärrhökshannar och en hona, röd glada, ormvråk, fiskgjuse och sparvhök kan tillföras på rovfågelsidan. Minst fyra sädgäss var fortfarande kvar och minst en av dessa tillhörde rasen rossicus som på svenska ibland kallas för tundrasädgås. Den kunde studeras fint från fågeltornet under en lång stund. Vi som guidade var Roger Jönsson, Mikael Persson, Mikael Nilsson, Nils-Arne Thunell samt undertecknad.
Ola Bondesson <ola.bondesson@tele2.se>
Växjö, - Sunday, April 30, 2017 at 14:54:14 (CEST)

29 april och aprilväder i ordets bemärkelse i Uppvidinge med hagelskurar, regn och stark vind varvat med blå himmel och lite sol. Vid Hjältingsö, Madkroken sågs ett par och en hane småskrake medan såväl hussvala som svarthätta och stenskvätta noterades i sjöns närhet. Vid Flybo torvmosse spelade årets första grönbena medan de båda paren av mindre strandpipare var invecklade i heta revirstrider. Strax söder om Tvinnesheda gick fyra orrtuppar på grusvägen och vid Singelstorp spatserade en tjäderhöna. Även flera stora trastflockar på fält och betesmarker i området, den vid Ålatorp rymde bland annat en ringtrast.
Mikael Persson & Roger Jönsson
- Saturday, April 29, 2017 at 21:05:05 (CEST)

29:e april. I vår tycks fisket extra gott i Kyrkesjön, Ormesberga. Nästan konstant finns en eller flera gästande fiskgjusar (idag som mest 4-5 fåglar samtidigt) ofta också flera besökande hägrar och storskravar. Idag också lite fler vårtecken: vid Klockaregölen hoppade en svartvit flugsnappare i videt nedanför tornet (i sjön fanns ett stjärtandspar)och vid Hörda sågs årets första och väldigt efterlängtade ladusvala.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Saturday, April 29, 2017 at 21:00:29 (CEST)

28 april Runda två i svensk natttfågelstaxering blev som väntat mycket kylslagen och väldigt fattig på ljud. Förutom en ivrigt ropande pärluggla norr om sjön Burken (Asa) hördes 3-4 kattugglor. Bland däggdjur kan nämnas två skogsharar och två grävlingar.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Saturday, April 29, 2017 at 20:54:30 (CEST)

2017-04-26 Husebymaden. Små nära mål med Växjö Fågelklubb. Trevlig kvällsexkursion till maden som visade sig från sin bästa sida. Magiskt kvällsljus med mörka regnmoln i fonden. Smådoppingarna visade upp sig, 1 par + 1 ex. Rödbena och grönbena spelade. Ett vackert stjärtandspar. En subadult havsörn var nere och jagade en sväng och satte sig flitigt uppvaktad av viporna. Ett par mindre strandpipare rastade en stund på en av dybankarna. På åkrarna nordnordväst om tornet gick stripgåsen tillsammans med grågäss och betade. Kvällens clou blev den bruna gladan som vid halv sjutiden dök upp bakifrån och gjorde några varv nära oss över maden innan den sakta gled iväg mot nordost. Kvällens guider var Christer Wendeler och undertecknad.
Ola Bondesson <ola.bondesson@tele2.se>
Växjö, - Wednesday, April 26, 2017 at 21:36:22 (CEST)

2017-04-23 Husebymaden. Årets fjärde guidning hölls av Ola Bondesson, Anders & Eva Belfrage med benäget bistånd av Nils-Arne Thunell och Mikael Nilsson. Strålande solsken lockade mycket folk och drygt 50 personer guidades mellan 09.00-12.00. Vid 12.01 kom det första snöhaglet nedsinglandes, perfekt att avbryta då. Gott om fågel som vanligt men det enda tydliga vårtecknet var en försiktigt sjungande lövsångare. På rovfågelsidan blev havsörn, röd glada, brun kärrhök, ormvråk och fiskgjuse noterade. Ett par smådoppingar kunde ses då och då. De första grågåskullarna hade kläckts, gula dunbollar tultade runt i grädet. Rödbena spelade och enkelbeckasinen tickade. Bläsänder, skedänder, snatteränder, stjärtänder kompletterade andlistan tillsammans med kricka och kricka. Tranor i stort antal på åkrarna kunde jämföras med förbiflygande grå hägrar. Nästa söndag kör vi igen! Då är alla välkomna mellan 09-12.
Ola Bondesson <ola.bondesson@tele2.se>
Växjö, - Sunday, April 23, 2017 at 16:44:53 (CEST)

23 april. Arktiskt kylig vårnatt, men vindstilla och bland de mäktigaste stjärnhimlar jag upplevt någonstans. Vid Lilla Attsjön avbröts den frostiga tystnaden av en konstant ropande hornuggla. En annan hornuggla ropade vid Heda, fast i sällskap av kattuggla. I övrigt tyst ända tills natthimmeln fram emot strax efter 03.00 successivt började tappa bort stjärnor mot blånande ljus. Då började pärlugglorna ropa, uppskattningsvis fem olika individer hördes i området mellan Gräsmo-Breda fly-Stocksmyr-Ryd, bland annat två fåglar som ropade mot varandra i en suggestiv duett. Kring Rydasjön hördes två ropande sparvugglor. Inför gryningen började också beckasinerna spela, högt och vibrerande. Snart fick kvintetten enkelbeckasiner även sällskap av en dvärgbeckasin som galopperade ovanför våra huvuden. Märklig och stämningsfull ljudupplevelse som överträffar det mesta. Kring gryningen startade också orr- och tjäderspel, snart också trastar, rödhake och duvor. Storlom fanns i par i många sjöar, till exempel Sandsjön, Möckeln, Alstern och Lenhovdasjön. Vid Södre sjö har den ensamma och sorgset klagande svarthakedoppingen dykt upp för fjärde året i rad. Till storspovsdrillar och orrkutter noterades också smådopping, medan skrattmåsarna lyste med sin frånvaro. En förbiflygande tornfalk vid torpet Västervik var en smula överraskande. Detsamma gällde avsaknaden av april-vårfåglar...inte en enda lövsångare, trädpipkärka, göktyta eller svala....Men kanske inte så konstigt när natt-termometern fastnat på minus sex grader och dagen knappt orkar sig ovanför nollan....
Mikael Persson & Roger Jönsson & Tiksa
- Sunday, April 23, 2017 at 15:30:38 (CEST)

22 april. Kompromisslösa nordanvindar och bitter kyla, men i alla fall några efterlängtade vårtecken i Ormesberga: årets första sjungande lövsångare och dito trädpiplärka. Även lite rovfåglar upp i vindarna, till exempel havsörn, glada, brun kärrhök och fiskgjuse. På förmiddagen jagade dessutom en honfärgad tornfalk kring Hörda Norregård.
Mikael Persson & Tiksa
- Saturday, April 22, 2017 at 20:12:39 (CEST)

20 april. Tydligen finns det fortfarande en del sidensvansar kvar även på våra breddgrader. Idag njöt vi vid Hovsgöl av en flock som om omfattade 48 individer och ofta flög ner från sin favorit-tall för att kalasa på något vid gungflyets kant - tranbär? I övrigt ganska fågeltomt, men tranor, enkelbeckasin och spillkråka finns alltjämt kvar vid denna lilla oas bland hårdhudad urban miljö.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Friday, April 21, 2017 at 13:13:04 (CEST)

15 april Se, här ett tips som bjuder både på bortskrämda kalorier och fågelskådning. Trevliga Kalvsviks vandringsled förtjänar all uppmärksamhet. Kalvsviks bygdegård är start för rundan, som tar cirka 60-90 minuter i sakta mak, och avverkar en uppsjö av olika miljöer från hagmark och ädellöv till sumpskog. Rundan blir extra givande genom informativa skyltar om områdets historia och flora och fauna. Eldsjälen Anders Rapp delar också frikostigt med sig av iakttagelser av alltifrån blommor och fladdermöss till tips på var man lyssnar efter Sveriges största gräshoppa, kärrgräshoppan. Dessutom finns ett fint fågeltorn med stämningsfull utsikt över Kalvsviksfjordens vassar och vatten. Fåglar då? Vi bjöds på två spektakulära bataljer. Först en korpstor duvhökshona som kom farandes som en kanonkula och under en lång stund attackerade traktens glador innan den försvann lågt med ett följe av protesterande fiskmåsar i släptåg. Ungefär lika dramatiskt välkomnande fick den gamla havsörn som hälsades av störtdykande ormvråkar. Skäggdopping, storskrake, trana och skogssnäppa sågs också. Bland fågelrösterna märktes gransångare, gröngöling och stenknäck.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Monday, April 17, 2017 at 12:20:46 (CEST)

Söndagen den 16 april. Tredje guidningen vid Husebymaden. Trots vårens bakslag med is på maden samt en snål nordostan värmde snart solen upp både maden och alla besökare. Uppskattningsvis fick vi antalet besökare till drygt 50 personer som njöt i solen och av fin fågelskådning. Hela tiden fanns det något att titta på och diskutera kring. Gott om rovfågel som nyttjade termiken bla tre havsörnar, en fjällvråk och några sparvhökar. Många änder som vanligt såsom stjärt-, sked och bläsänder. Tre smådoppingar och en varfågel kan också nämnas. Guider var Roger Jönsson, Uno Petersson och Per Fogelström. Mikael Nilsson stöttade oss hela tiden.
Per Fogelström <per.fogelstrom@hotmail.com>
- Sunday, April 16, 2017 at 17:42:18 (CEST)

11 april På kvällen jagade en sagolikt vacker blå kärrhökshanne över fälten vid Bergkvara. Under patrullerandet spreds ängspiplärkor och sävsparvar vind för våg över stubbåkrarna. Även två sjungande sånglärkor på samma plats. Kul!
Mikael Persson och Therese Petersson
- Wednesday, April 12, 2017 at 20:22:34 (CEST)

Hej Torben. Trevligt med din stripgås. Vacker fågel! Arten häckar ju på höglänta områden i Centralasien, flyttar över Himalaya och övervintrar i många fall i Indien. Samtidigt är den en populär parkfågel runt om i Europa. Har själv inte sett den aktuella fågeln kring Huseby, men med mycket stor sannolikhet rör det sig om en parkrymling. Vi har ju lite sådana i omlopp i länet nu, till exempel också en mandarinand, som även den har ursprung i Asien, men samtidigt är ett ganska vanligt inslag i europeiska fågelparker. Just mandarinanden bär på gröna plastringar vilket stärker hypotesen om att den nått våra breddgrader via mänsklig hjälp.
Mikael Persson
- Tuesday, April 11, 2017 at 09:24:42 (CEST)

Hej obsera. Torsdagen den 6. april var jag og min fru på Husebymaden og såg en stripgås (anser indicus). Jag vil höre, om man vet, om det en fågel undsluppet fångenskap. Jag kan se, at den er rapporteret to gange på artsportalen. i øvrigt så vi på tre timmer to gange to havsörnar, glada og blå kärrhök. En härlig dag på et härligt stelle. vh Torben
Torben Kragh <torbenkragh@hotmail.com>
Göljahult, Tingsryd (helårsadress i Danmark), - Monday, April 10, 2017 at 21:09:51 (CEST)

9 april, årets andra guidning vid husebymaden flöt på bra! Fint väder med stark västlig vind. Solen kom fram runt 11:30. Tyvärr var det bara 25 personer som hittade dit. Vi fick bra utdelning i form av en adult pilgrimsfalk, en havsörn som dök från hög höjd och som aktivt jagade lågt över maden. Årta, smådopping och årets första brushannar förgyllde! Guidade gjorde Johan och jag med hjälp av Mikael Nilsson.
Thomas Hultquist
- Sunday, April 09, 2017 at 16:25:17 (CEST)

8 april Gott för själen, ont för kroppen. Det frestar på en smula att vara fågelskådare så här års. Väckarklockan stod på 01.00 och timmen efter var vi ute i Uppvidingeskogarna under starkt månsken och blåsvart stjärnrymd. Det starka månljuset kändes som evig gryning och kan nog förklara till varför sparvugglor ropade hela natten och den smått fantastiska summan av 6-7 individer noterades. Åtta hoande kattugglor hördes också liksom två ropande pärlugglor. Inför gryningen påbörjades också ett mäktigt tjäderspel med åtminstone sex tuppar. För att undvika störningar stod vi på avstånd och lyssnade på bataljen. När ljuden tystnat och klockan passerat sju, befann vi oss högt uppe på en höjd med vidsträckt utsikt och fann fem av tupparna posterade i lika många talltoppar. Imponerande att se dem så, som blåsvarta drakar med mörkt hakskägg och den lilla vita, märkliga slanten intill vingen. I bakgrunden hördes spelande orre, dubbeltrast och duvhöksparets grova kackel och kvidande. På en annan plats fann vi järptuppen. Först som en mörk skugga genom luften och så nedslag tätt intill baksidan av ett träd. Förstod först inte vad det var och hann få en hastig association till spillkråka innan tuppen började spela. Under halvtimmen framöver flög tuppen i allt snävare cirklar runt platsen där vi satt. Ibland promenerade och småsprang den helt öppet längs en granlåga. Ibland satt den högt uppe i en björk, sträckte på sig med krökt hals och vred loss knoppar. Härligt!
Mikael Persson och Roger Jönsson
- Sunday, April 09, 2017 at 11:51:10 (CEST)

Tillägg till nedanstående: 1 Dovhjort
Anders o Eva Belfrage, Per-Sture Ljungdahl
- Sunday, April 02, 2017 at 18:39:40 (CEST)

2 april 2017. Årets första guidning vid Husebymaden, dimmig morgon men trots det 37 besökande. Bl.a. Sångsvan på bo, Trana på bo, Årta ett par, Rödbena. Sädesärla, Smådopping, Duvhök, Brun kärrhök hanne, Glada, Enkelbeckasiner, Skrattmåsar, Tofsvipor, Krickor, Skedänder.
Anders o Eva Belfrage, Per-Sture Ljungdahl
Växjö, - Sunday, April 02, 2017 at 18:24:13 (CEST)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2017-12-08