April - 2016

 
28/4 2016. Rödstjärt hörs sj. när jag kommer ut i trädgården på morgonen. Under promenad med hunden ngt senare hörs trädpiplärka vid Lessebo NV utkant.
Jan Gustafsson <0730304117>
Lessebo , - Thursday, April 28, 2016 at 10:46:53 (CEST)

2016-04-24 Fjärde och sista guidningen på Husebymaden skedde i oväntat trevligt väder. Mestadels sol och svag nordlig vind gav de många besökarna god valuta på den satsade tiden. Sammanlagt kom det 50 besökare och vi såg 50 fågelarter. Bläsänderna var talrika och bjöd på flera fina uppflog när havsörnarna gled över. Skedänderna poserade fint och ett årtpar höll sig hela tiden strax nedanför tornet, dock stundtals lite svårobserverade i vegetationen. Dessutom kunde vi notera 2 årthannar. Fler kullar av grågäss hade kläckts under veckan medan däremot sångsvansparet och tranorna fortfarande ruvar. På rovfågelsidan noterade vi, förutom de två havsörnarna, fiskgjuse, ormvråk, brun kärrhök, sparvhök, röd glada och tornfalk. Vårprimörerna stod inte som spön i backen som förra helgen. Enda nyanlända arten blev lövsångare. Däremot hade antalet trädpiplärkor verkligen ökat. Några ladusvalor kunde vi också notera. Den småfläckiga sumphönan var märkbart mindre aktiv än förra söndagen, då den som nyanländ hördes under hela guidningen. Smådoppingarna är talrika på maden i år, minst 3 par har häckbestyr förmodligen även ett fjärde par. Rödbenorna spelade flitigt och en skogssnäppa flög förbi på fint obsavstånd. Bakom tornet sjöng en steglits, en art som är på tydlig frammarsch i vårt län. Tyvärr blev det här sista guidningen på maden i år. Det känns som ett bra fågelår, fortsätt att besöka Husebymaden även framöver. Den har mycket mer att erbjuda under de kommande veckorna. Lärkfalkarna kommer snart tillsammans med ett flertal vadararter. Skall det bli någon av de ovanliga sumphönsen på plats det här året. Den som väntar och besöker lokalen får veta och uppleva. Guidade gjorde Ola och Johannes med god assistans från Nisse och Mikael.
Ola Bondesson <ola.bondesson@tele2.se>
Vaxjo, - Sunday, April 24, 2016 at 16:19:25 (CEST)

24/4 2016 1 ex svarthätta hane obs i lessebo tätort under morgonens promenad med hunden. Vädret kyligt och snöfnyk i luften.
jan gustafsson <0730304117>
lessebo , - Sunday, April 24, 2016 at 10:29:55 (CEST)

Onsdag 20 april. Djurle myr, Jät: Skogsduva 3 ex, Trana 2 ex, Tofsvipa 12 ex, Ormvråk 2 ex och Röd glada 1 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Thursday, April 21, 2016 at 16:19:12 (CEST)

17 april. Sensommaren 2015 gästade Hörda Norregård av en förvånansvärt orädd svart rödstjärtshona som ofta satt på räcket till kökstrappan och i regel bara flyttade sig någon enstaka meter då man gick ut. Just i detta nu finns åter en totalt orädd svart rödstjärtshona på och omkring huset. Kan de månde vara samma individ som kommit tillbaka på besök under färden från vinterkvarter till sommarvistelse? Tanken svindlar i alla fall. Mitt på dagen fanns också en jagande tornfalkshanne vid Ormesberga kyrka. Till sist två udda rovfågelsobservationer: två havsörnar över Citygross och en röd glada lågt över pizzeria Venezia-Hofs livs.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Sunday, April 17, 2016 at 19:03:05 (CEST)

2016-04-17, säsongens tredje guidning på Husebymaden. Mulet vid 11-tiden lätt regn, SV 6-7 m/sek. +4-+6 grader. Vädret till trots kom nästan 40 personer och kunde se allt från ett par havsörn till ett par smådopping de senare glädjande nog släpande på material till ett bobygge. Årets första gässlingar kunde också beskådas. Följande arter sågs eller hördes: Sångsvan, sädgås, grågås, kanadagås, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, årta (säsongspremiär), skedand, knipa, storskrake, smådopping, storskarv, gråhäger, rödglada, havsörn, duvhök, sparvhök, ormvråk, fjällvråk, fiskgjuse, stenfalk, småfläckig sumphöna (säsongspremiär), sothöna, trana, tofsvipa, brushane (säsongspremiär), enkelbeckasin, rödbena, grönbena, skrattmås, fiskmås, gråtrut, skogsduva, ringduva, sånglärka, ladusvala, hussvala, trädpiplärka (de senaste tre säsongspremiär), sädesärla, rödhake, björktrast, taltrast, blåmes, nötväcka, skata, kaja, kråka, korp, stare, bofink, grönfink och sävsparv. Allt som allt 54 arter. Guidade gjorde Ola Bondesson och Per-Sture Ljungdahl med bistånd av Nisse Thunell och Mikael Nilsson.
Per-Sture Ljungdahl <pslj@telia.com>
- Sunday, April 17, 2016 at 17:08:19 (CEST)

16 april. Vindstilla, dimmig och fuktig gryning som började med spelande pärluggla vid Ekhorva fly och fortsatte med intensiv trast- och rödhakesång liksom avlägset orrkutter. På en tjäderspelsplats knappt en mil längre söderut fanns 4-5 tuppar (varav en spelade knäpp tyst med utslagen stjärt!) och en höna. Märkligast av allt: en fasantupp mitt ute i storskogen.
Mikael Persson och Roger Jönsson
- Saturday, April 16, 2016 at 15:34:09 (CEST)

Söndag 10 april. Årets andra guidning vid maden genomfördes mellan 9- 12. Redan en stund före 9 var det gott om folk i tornet då Mikael Persson och Tobias Ivarsson hade ett stopp före sin bokrealese om Åsnen. Totalt hade tornet ett 50-tal besökare under dagen. I fågelväg kan nämnas smådopping, 1 snatterandspar, 6 skedandspar, havsörn, spelflygande brun kärrhök, fiskgjuse, stenskvätta och en tidig grönbena. Guiderna Johan Sandström och Thomas Hultquist.
Johan Sandström
Rottne, - Thursday, April 14, 2016 at 22:25:31 (CEST)

Tisdag 12 april. Djurle myr, Jät: Blå kärrhök 1 hanne, Storspov 2 ex spelade, Trana 16 ex + 2 ex rastade, Röd glada 1 ex och Ormvråk 1 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Tuesday, April 12, 2016 at 19:29:41 (CEST)

Söndag 10 april. Djurle myr, Jät: Trana 52 ex + 12 ex rastade på södra delen av myren, Fjällvråk 2 ex, Ormvråk 1 ex och Röd glada 2 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Sunday, April 10, 2016 at 18:06:59 (CEST)

2 april. Varje seriös fågelmorgon börjar med förväntan. Kvällen innan brukar jag kolla kartor, väderutsikter och vindförhållanden. Tillsammans föder de bilder som är som skarpast då jag går till sängs och ställer väckarklockan. Verkligheten blir alltid mindre sensationell. Bortsett från lördagen den 2 april som var som en ornitologisk julklappsöppning. Långt före det första gryningsljuset spelade den första tjädertuppen. Vi stannade slumpvis längs en av Uppvidinges många, små grusvägar i hopp om någon uggla. Kattugglan fanns där, men också knäppande, brakande och hest gurglande från vår största skogshöna. Vid nästa slumpmässiga stopp spelade en annan tjädertupp för fullt och helt nära vägen. Så fortsatte morgonen förbi gryningen, längs en liten stig genom gammelskogen. Ropande duvhök följdes av dubbeltrast, taltrast, rödhake, ropande lom och en flyendes älgs vita strumpor genom det första försiktiga morgonljuset. Snart också massivt orrkutter och ett nytt intensivt tjäderspel med minst fyra tuppar som stred intensivt fram till 09.30. Då fanns också järptuppen på plats, spelade med höga visslingar och hoppade från tuva till tuva. Det som inte gick att toppa, följdes av en ung kungsörn som nästan gladlikt sökande drog fram i låga cirklar och lyste upp aprilhimlen som ett gyllene smycke. Visst är naturen i Uppvidinge häftig!
Mikael Persson och Roger Jönsson
- Saturday, April 09, 2016 at 20:07:56 (CEST)

Stannade till i Benestad när jag såg Brun Kärrhök jaga, följde den med kikaren då det plötsligt dök upp en snabb rovfågel. Miss tänke direkt Pilgrimsfalk med eftersom det bara var ett par veckor sen sist i samma område så tog jag upp tuben och kollade. Det var en Pilgrimsfalk igen. Den satt 5-10 minuter i samma träd med. Hört lite olika berättelse i Benestad om Glador som tar hönor och Ormvråk som tog en duva. Kanske har det varit Pilgrimsfalken. Men den är väl inte i närheten av byggnader och hus? Benestad 2016-04-08
Mikael Nilsson <3336nilsson@telia.com>
Alvesta, - Friday, April 08, 2016 at 12:45:42 (CEST)

3/4 2016 Årests första guidning vid Husebymaden kl 9-12. ca 60 besökare, bland fågelobservationerna kan nämnas: Havsörn, Fiskgjuse, Smådopping, Snatterand, Tranor, Sångsvan, Glada, Brun kärrhök, Sädesärla, Skedand, Rödbena m.m. Guidade gjorde Anders o Eva Belfrage samt Per Fogelström
Anders Belfrage
Växjö, - Sunday, April 03, 2016 at 17:45:17 (CEST)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2017-01-02