April - 2015

 
30/4 15. vid strövstigen 1 Göktyta. Vid Torne Bro 1 Fisktärna.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Thursday, April 30, 2015 at 21:10:32 (CEST)

26 april, Videsjön" Gökotta" med Ljuders hembygdsförening, tyvärr lite blåsigt. Grågässen som vanligt tidiga med sina kullar tre par visade upp sig. Tre par sångsvan ruvade liksom två par tranor. Glada, skogsnäppa, enkelbeckasin, ladusvala, skrattmåsar två par ruvade en liten koloni minst sagt. Göken hade inte anlänt liksom lärkfalk och andra lite senare arter. Bra med vatten i sjön lovar gott för de närmaste veckorna.
Leif Blomgren
Hovmantorp, - Wednesday, April 29, 2015 at 09:24:47 (CEST)

28/4 15. 17 år sedan maen invigdes!! Saknar rapport från i Söndags? Glada med bomaterial Vid Odensjö.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Tuesday, April 28, 2015 at 19:09:09 (CEST)

Torsdag 23 april. Djurle myr, Jät: Trana 64 ex (mellersta delen av myren).
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Thursday, April 23, 2015 at 11:59:03 (CEST)

21/4 15. Vid Husebymaden kl, 16. 3 Havsörnar i området varav 1 Ad, 1 par Grågäss med 5 Pull.
Stig Johnsson
Grimslöv, - Wednesday, April 22, 2015 at 13:43:14 (CEST)

21.4.2015 En mindre hackspettshanne trummade i en tall utanför vår trädgård i Alvesta. I Kyrkviken i Blädinge hörde och såg vi en spelande storspov. Härligt! Lövsångare har kommit.
Sonja Darell <darell.sonja@hotmail.com>
Alvesta, - Tuesday, April 21, 2015 at 20:06:30 (CEST)

19 april. Plötsligt trillade nästan alla bitar på plats. Nordanvinden förbyttes mot mildare västan och med stigande temperaturer kom också fåglarna. Började gryningen i Stocksmyr-Brännan med tjäderspel och ropande pärluggla och sparvuggla. På Stocksmyr spelade dessutom fem orrtuppar i sällskap av två ljungpipare – kul att de tycks tillbaka! På Aborragölsbrännan sågs en tidig göktyta; fågeln ropade ihärdigt från en björkhögstubbe med bohål som verkade intressanta. Även sjungande trädpiplärka hördes. Vid Södresjö fanns åter doppingarna: fjorårets ensamma svarthakedopping som nästan hjärtskärande simmade runt och förgäves letade efter partner, och så smådoppingarna som lät mycket med sina gnäggande drillar. Storspov och skrattmås sakandes däremot, medan översträckande havsörn och fjällvråk var lite oväntat. Dagens största överraskning väntade vid Lenhovdas reningsverk där en årthanne visade sig öppet i övre dammen. På samma plats sågs också ladusvala och hördes rörhöna.
Mikael Persson och Roger Jönsson
- Monday, April 20, 2015 at 18:27:43 (CEST)

HUSEBYMADEN - fjärde guidningen genomfördes i klar morgonsol och cirka 5 graders värme. Den kyliga nordanvinden kändes tidvis lite besvärande. Med det vackra vädret kom också säsongens största publik, drygt 65 besökare. Dagens mest spektakulära art var en pilgrimsfalk som upptäcktes vid sjöbytornet och som drog förbi norrut över Maden. I övrigt sågs ruvande sångsvan och grågås, kanadagås, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, skedand, vigg, knipa, 3 smådoppingar, storskarv, gråhäger, röd glada, havsörn, sparvhök, ormvråk, sothöna, ruvande trana, strandskata, tofsvipa, enkelbeckasin, rödbena, skrattmås, fiskmås, gråtrut, ringduva, trädpiplärka, ängspiplärka, sädesärla, blåmes, talgoxe, skata, kaja, kråka, korp, stare, bofink samt sävsparv. Guider var Ola Bondesson och Per-Sture Ljungdahl
Per-Sture Ljungdahl <pslj@telia.com>
Gemla, - Sunday, April 19, 2015 at 18:23:46 (CEST)

18/ 4 15, Brännerivägen nära 23-an ca 80 födosökande Tranor
Stig Johnsson
Grimslöv, - Saturday, April 18, 2015 at 19:27:36 (CEST)

16.4.2015 Ännu en kylig morgon. Vid Alvesta Reningsverk hördes två mindre hackspettar, rödhake, gärdsmyg, entita, gransångare, bofink, skrattmås. Ännu ingen forsärla.
Sonja Darell <darell.sonja@hotmail.com>
Alvesta, - Thursday, April 16, 2015 at 15:08:39 (CEST)

15.april. Strandskatorna hade anlänt till sin häckningsplats, glasbrukstaket i Hovmantorp. En glada flög över vägen vid Strömbergshyttan, en storlom hördes från Älgasjön och en tjäderhöna plockade grus på en skogsväg utanför Kosta. Resultatet från en morgonrunda i "vanlig" natur.
Leif Blomgren
Hovmantorp, - Wednesday, April 15, 2015 at 13:18:29 (CEST)

Årets tredje guidning vid Husebymaden har nu genomförts. Ca 35 besökanden hade trotsat den kraftiga blåsten och tagit sig till tornet där de i lä och sol kunde uppleva en hel del trevliga fågelobsar. Störst uppståndelse var det kring den amerikanska krickan som återfanns i södra delen av maden. I övrigt kan nämnas fina observationer på havsörn, brun kärrhök, snatterand, årta och många andra arter. Vi som guidade var Jn Tisell och Per Fogelström.
Per Fogelström
- Sunday, April 12, 2015 at 14:21:52 (CEST)

Lördag 11 april kommer jag nog för egen del komma ihåg som årets roligaste skådardag när det är dags att summera 2015. Natten i Uppvidinge var vindstilla, stjärnklar och upplyst av en så generös måne att jag vid flera tillfällen vände mig om för att kontrollera att det trots allt inte var någon avlägsen bil med påslagna hellysen som närmade sig. Det gjorde det inte. Jag var själv på den lilla skogsvägen och satte mig med en fura som ryggstöd. Pärlugglan ropade taktfast po-po-po och genom natten strömmade lockläten och rop från storspov, skrattmås, taltrast och sugande rödvingar.Även åkergrodans bubblande hördes liksom det dova knarrandet från vanlig groda. Strax efter fyra tyckte jag mig plötsligt höra både knäppande och brak. Smög mig närmre ljudet, ner i en sänka och upp på en ny höjd; jodå, det var en tjädertupps mörka silhuett högt uppe i en frötall. När sparvugglan började vissla in gryningen tillsammans med trastsång och rödhakar flög tjädern. Jag följde sakta riktningen och kom till en ny höjd. Nedanför brakade två tjädertuppar igång med vinande vingslag, bullriga brak, råmande och champangekorks-ploppar. Smög ifrån striden och mötte snart allt starkare dagsljus i sällskap av orrkutter, ropande tranor och spelande skogssnäppor som flög runt och jagade varandra. Flera sjungande järnsparvar signalerade också att våren tagit ytterligare några steg i rätt riktning. Stenknäck, korsnäbbar och en surrande gråsiska fanns där också liksom trummande större hackspett och gröngölingens vansinnesskratt. När klockan närmat sig åtta på morgonen lyfte två brungrå skogshöns nära vägen. Fåglarna höll sig kvar i partiet och avslöjade genom typiska burr, burr under de korta flygturerna att det rörde sig om ett av traktens järppar. Tuppen började snart att vissla sin nålvassa och lätt uppåtgående strof. Försökte locka till mig fågeln genom min pipa, och hade den duellerande på bara några meters avstånd. Fortsatte därefter promenaden till ropande räv och nötskrika som härmade duvhök, en tjäderhöna lyfte i vägkanten och orrtuppen fortsatte att bubbla på. Vid en glänta lyste blåsippor till sjungande gransångare – såg fågeln hoppa runt i en vildapel innan den återgick till sin evighetsramsa av småpratande sillt, sallt, sillt. På förmiddagen vaknade mindre hackspettarna till liv i takt med stigande temperaturer som också lockade fram citronfjärilar och mindre flickfjärilar
Mikael Persson
- Saturday, April 11, 2015 at 20:44:18 (CEST)

8-9 april. Två nätter, morgnar och dagar i västra och centrala Åsnenbygden gav ungefär det väntade. Trastar och rödhakar har börjat sjunga för fullt. Ugglor har inget vidare år - endast en sparvuggla och en kattuggla hördes. Bättre däremot för rördrom med tutande fåglar vid Sirkön (två) och Getnö. Roligast nog fågelrikedomen i Hunshultsreservatet på Sirkön där minst två mindre hackspettar kryddade en massiv fågelkör av oväntat många entitor, trädkrypare och nötväckor plus enstaka skogsduvor och stenknäck. Kul också med ett par plus en hanne forsärla vid Åsen, Torsås by - okänd lokal för oss. Mest överraskande dock 6 rastande och mycket trötta knölsvanar i sjön Hagsvarten. Spännande också med tre individer av VIDEFUKS längs en två kilometer lång sträcka vid Ramnaberg. I år tycks arten på allvar kolonialisera Kronoberg. Årets första tosteblåvinge noterades också och i Agnäs fanns den sällsynta och fina dalmatinerlaven.
Mikael Persson och Tobias Ivarsson
- Friday, April 10, 2015 at 11:19:27 (CEST)

2015-04-05 Årets andra guidning vid Husebymaden i strålande sol men en riktigt snål NV vind -3-+5 grader. 60 besökare, bland obsevationerna kan nämnas. Årsts första Fiskgjuse och sädesärla, havsörn 1ex, glada 2 ex, skogssnäppa, snatterand, skedand och en liten flock 7 ex vinterhämplig på kort besök. Vi som guidade Anders o Eva Belfrage, Ola Bondesson
Anders Belfrage
Växjö, - Monday, April 06, 2015 at 10:27:09 (CEST)

5 april. Galet kall morgon i Kostaskogarna, minus sju grader, stelfrusna mossar och månen som en stor silverkula på stjärnklar himmel. Vid Heda ropade en hornuggla med dova stötar. Längre österut hördes tjäderspel på håll samtidigt som dagen grydde till mäktigt orrbubbel, ropandes storlom och sjungande dubbeltrast. Två älgkor lufsade sakta fram genom halvskummet. Vid Breda fly mötte fullt dagsljus och bra fart på orrspelet. Flera tuppar stred i vackert purpurblått på myrplanet. Naturen håller på att klä sig till fest!
Mikael Persson och Therese Petersson
- Sunday, April 05, 2015 at 14:00:41 (CEST)

Torsd 2 april. Årets första obs av morkulla som drog förbi över vår trädgård (Rökesvens väg, Alvesta).
Sonja Darell <darell.sonja@hotmail.com>
Alvesta, - Friday, April 03, 2015 at 19:00:47 (CEST)

3 fredag. Mörk natt blir till dag via vindstilla gryning. Just i den första förnimmelsen av ljus börjar tjäderspelet. I skydd av nattens skuggor har vi smugit oss utom syn- och hörhåll. I spelplanens ena flank hörs gduk, gduk från 2-3 tuppar, centralt spelar ytterligare minst två individer och från den avlägsnaste flanken hörs vingbrak och råmanden från minst två stridande. I bakgrunden hörs ropande sparvuggla, duvhök och kattuggla. Även dubbeltrasten finns där som en klirrande ljudslöja av ödsliga flöjtningar. Magiskt!
Mikael Persson och Uno Petersson
- Friday, April 03, 2015 at 15:26:22 (CEST)

Fredag 3 april. Djurle myr, Jät: Röd glada 4 ex, Tornfalk 1 ex, Fjällvråk 1 ex, Ormvråk 5 ex, Storspov 2 ex, Trana 2 ex, Sångsvan 2 ex, Stare 50 ex samt gott om Tofsvipa och Sånglärka.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Friday, April 03, 2015 at 15:05:55 (CEST)

2 april. Både våren och fåglarna tycks fortfarande tveka. Ymnigt snöfall, hagel och regn och stunder av klar, blå himmel bildade bakgrund till vårt besök vid Lilla Attsjön som var förbluffande tom - bara lite knipor och gräsänder och ett par kricka. Vid Tomsjöarna hördes någon enstaka koltrast, medan rödhake, beckasiner och ugglor saknades i kvällskonserten. Däremot sågs en sparvuggla fint. Längre in bland tassemarkernas skogsvägar hördes några kvällsspelande tjädertuppar - men aktiviteten, i snöfallet, var knappast på topp.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Thursday, April 02, 2015 at 13:55:03 (CEST)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2017-01-02