KOF samlar kontinuerligt in observationer från Kronobergs län.

Rapporte
ra till obsboken när du sett något spännande i måste Du logga in.
Lösenordet är namnet på fågellokalen på bilden + invigningsåret (11 + 4 små bokstäver/siffror)

(Klicka på bilden för att förstora den)

KLICKA PÅ BILDEN!

Här hittar du tidigare observationer! 


Tisdag 5 mars. Skye, Uråsa: Trana 4 ex gick och betade på fälten söder om Skye, Sädgås 350 ex, Ormvråk 2 ex.
Lars-Olof Hallberg
JÄT, - Thursday, March 07, 2019 at 05:50:23 (CET)

Söndag 24 februari. Djurle myr, Jät: Sädgås 3400 ex, Tofsvipa 60 ex, Röd glada 1 ex, Ormvråk 1 ex, Korp 4 ex, Skata 2 ex och Kråka 9 ex.
Lars-Olof Hallberg
JÄT, - Sunday, February 24, 2019 at 18:57:15 (CET)

Lördag 23 februari. Djurle myr, Jät: Sädgås 250 ex, Sångsvan 2 ex, Korp 4 ex, Ormvråk 1 ex, Domherre flera ex hördes.
Lars-Olof Hallberg
JÄT, - Saturday, February 23, 2019 at 16:08:03 (CET)

Fredag 22 februari. Södra Sirköbron, Åsnen: Storskrake 7 ex, Ormvråk 2 ex. Kläcklingen, Åsnen: Storskrake 20 ex, Korp 2 ex. Rätt mycket öppet vatten. Inga havsörnar syntes till märkligt nog.
Lars-Olof Hallberg
JÄT, - Saturday, February 23, 2019 at 16:05:45 (CET)

Lördag 16 februari. Djurle myr, Jät: Sädgås ca 400 ex mellersta delen av myren, Kaja 100 ex, Kråka 10 ex och Korp 2 ex. Vid norra delen av Lidhemssjön (Åkerö): Sädgås 300 ex.
Lars-Olof Hallberg
JÄT, - Sunday, February 17, 2019 at 12:48:10 (CET)

Måndag 11 februari. Djura Nöbbele: Röd glada 1 ex kretsade över byn, årets första för min del. Ett vårtecken.
Lars-Olof Hallberg
JÄT, - Wednesday, February 13, 2019 at 04:27:49 (CET)

Fredag 8 februari. Torne bro: Gräsand 32 ex, Storskrake 2 ex, Knipa 3 ex. Sjöby: Sädgås totalt 48 ex på två platser. Huseby: Strömstare 2 ex vid forsen. På fältet bredvid: Sädgås 6 ex. Havsörn 1 ad flög utmed ån söder ut. Strax öster Kalvsvik: Ormvråk 1 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Saturday, February 09, 2019 at 04:38:17 (CET)

Måndag 4 februari 2019. Vid mitt fågelbord i Jät: Gulsparv 82 ex (nytt rekord hos mig), Gråsiska 1 ex, Domherre 1 hanne, Stjärtmes 2 ex, Koltrast 6 ex, Nötskrika 3 ex, Entita 2 ex, Nötväcka 2 ex, Större Hackspett 1 ex, Talgoxe 5 ex och Blåmes 4 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Tuesday, February 05, 2019 at 04:59:21 (CET)

26 januari 2019. Plötsligt och mycket oväntat exploderade den fågeltomma vintern under en dag i sin motsats. Alltjämt få arter och få individer, men hög klass på vingarna. Strax bortom sista Växjöhuset längs Kalmarvägen satt dagens första sparvuggla och spanade från en låg grantopp. Märkligt nog följdes den under timmarna framöver av ytterligare två artfränder. Först en sparvuggla som mitt på ljusa dagen visslade med kavat upprätt stjärt vid Sågaretorpet, därefter ytterligare en grantoppsspejande fågel mellan Vartorp och Lunden. Vid Herråkra fanns en tjusig orrtupp högst uppe i en björk, medan en varfågel vid Drevsjön höll stjärtmesarna under uppsikt. Noterbart även två stora, helt artrena flockar med blåmes: 30 inflygande i ett långt, böljande band från skogen vid Hagerås och 20 som likt en grupp siskor tumlade runt bland alarna vid Sågaretorpet. Där, vid huset, också dagens starkaste upplevelse. Såg på avstånd, från bilen, en väldigt klump uppe i en trädtopp och hann, med tanke på miljön och vad man brukar se i området tänka tjäder, innan vi kom lite närmre och silhuetten tog form av en örn. Stunden senare tittade vi på en mäktig kungsörn med mörk kropp och guldmössa. Fågeln såg mätt och bukfylld ut, kanske var det anledningen att den, trots det korta observationsavståndet, inte rörde på sig, förrän jag gick ut ur bilen. Först då lyfte den makligt och gled undan på låg höjd till budskapet 2-k, dvs född 2018.
Mikael Persson & Therese Petersson
- Saturday, January 26, 2019 at 19:13:06 (CET)

31 december 2018. Rovfåglar jagar som bekant ibland parvis/duo för att fånga byten. Har själv vid flera tillfällen sett kungsörn och havsörn dra nytta av strategin och vid ett tillfälle till och med två lärkfalkar som tillsammans lyckades krympa manöverutrymmet så pass mycket för en tornseglare att de till slut lyckades fånga fågeln. Idag hade jag förmånen att få uppleva hur två sparvhökar extremt akrobatiskt och mycket skickligt drev en småfågel (gulsparv?) fram och tillbaka, tätt över gräsmattan, i Ormesberga, Hörda. Spännande avslutning på händelserikt fågelår. Gott nytt alla! Mikael
Mikael Persson
- Monday, December 31, 2018 at 15:12:26 (CET)

Söndag 23 december. Djurle träsk,Jät: Gråhäger 3 ex, Ormvråk 1 ex. Vid mitt fågelbord i Jät: Gulsparv 60 ex, Pilfink 2 ex, Stjärtmes 6 ex, Svartmes 3 ex, Nötväcka 2 ex, Större Hackspett 2 ex, Rödhake 1 ex, Nötskrika 2 ex, Skata 1 ex, Blåmes 8 ex, Talgoxe 10 ex, Koltrast 1 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Sunday, December 23, 2018 at 21:08:06 (CET)

Torsdag 20 december. Vid mitt fågelbord i Jät: Stenknäck 1 ex, Grönfink 5 ex, Pilfink 4 ex, Stjärtmes 6 ex, Nötväcka 2 ex, Större Hackspett 2 ex, Nötskrika 3 ex, Skata 1 ex, Svartmes 3 ex, Entita 2 ex. Talgoxe 9 ex, Blåmes 8 ex samt något så ovanligt som en ringmärkt Koltrast (kanske märkt vid Djurle Fältstation?).
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Friday, December 21, 2018 at 21:43:50 (CET)

Torsdag 20 december. Vid mitt fågelbord i Jät: Stenknäck 1 ex, Grönfink 5 ex, Pilfink 4 ex, Stjärtmes 6 ex, Nötväcka 2 ex, Större Hackspett 2 ex, Nötskrika 3 ex, Skata 1 ex, Svartmes 3 ex, Entita 2 ex. Talgoxe 9 ex, Blåmes 8 ex samt något så ovanligt som en ringmärkt Koltrast (kanske märkt vid Djurle Fältstation?).
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Friday, December 21, 2018 at 21:43:45 (CET)

Fredag 7 December. Södra Sirköbron, Åsnen: Söder om bron låg: Vigg 45 ex, Storskrake 10 ex och Knipa 2 ex. Vid Ingelsund var det helt tomt på fågel. Likadant vid Norra Kläcklingebron. Fortfarande mycket lågt vattenstånd.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Saturday, December 08, 2018 at 06:29:36 (CET)

Torsdag 6 december. Vid mitt fågelbord i Jät: Gulsparv 60 ex, Grönfink 3 ex, Svartmes 2 ex, Entita 3 ex, Nötväcka 2 ex, Större Hackspett 1 ex, Talgoxe 12 ex, Blåmes 8 ex, Skata 1 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Friday, December 07, 2018 at 05:19:11 (CET)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2019-01-13