KOF samlar kontinuerligt in observationer från Kronobergs län.

Rapporte
ra till obsboken när du sett något spännande i måste Du logga in.
Lösenordet är namnet på fågellokalen på bilden + invigningsåret (11 + 4 små bokstäver/siffror)

(Klicka på bilden för att förstora den)

KLICKA PÅ BILDEN!

Här hittar du tidigare observationer! 


2019-12-13 15.10 Vislanda, ett tiotal tallbitar i en björk intill Oljeshejkernas tankställe.
Per-Stefan Hallberg <psh@digipixel.se>
Alvesta, - Friday, December 13, 2019 at 18:09:58 (CET)

Onsdag 11 december. Vid mitt fågelbord i Jät hade jag Stjärtmes 8 ex, Gulsparv 10 ex, Pilfink 6 ex samt Talgoxe, Blåmes, Svartmes, Entita, Nötväcka, Större Hackspett, Nötskrika, Koltrast och Trädkrypare. På tomten även Ormvråk 1 ex (spanade efter möss).
Lars-Olof Hallberg <lars-olof.hallberg@bahnhof.se>
Jät, - Wednesday, December 11, 2019 at 17:34:47 (CET)

2019-09-22 I samband med kräftfiske observerades 12 storlommar samt 2 ad havsörn i Helgasjön.
Per-Stefan Hallberg <psh@digipixel.se>
ALVESTA, - Tuesday, September 24, 2019 at 07:50:59 (CEST)

Torsdag 12 september. Kurrebo, Lunnabacken, sjön Åsnen: Havsörn 2 ad, bägge adulta, passerade på låg höjd (ca 40 meter). Dessutom Ormvråk 1 ex vid Ugglekull, Urshult. Trana 2 ex vid Södra Sirköbron.
Lars-Olof Hallberg <lars-olof.hallberg@bahnhof.se>
Jät, - Friday, September 13, 2019 at 21:04:02 (CEST)

Fredag 30 augusti. Bökönasjön, Pjätteryd: Skäggdopping 1 adult och 2 juvenila, Gräsand 6 ex, Nötkråka 1 ex (läte hördes), Ringduva 4 ex, Nötskrika 2 ex, Fiskgjuse 1 ex (följde Helgaån nedströms), Fiskmås 2 ex, Rödhake 1 ex, Koltrast 3 ex samt Grävling 1 ex.
Lars-Olof Hallberg <lars-olof.hallberg@bahnhof.se>
Jät, - Friday, August 30, 2019 at 08:59:17 (CEST)

Torsdag 29 augusti. Djurle myr, Jät: Trana 42 ex, Grågås 186 ex, Röd glada 2 ex (flög nära varandra, ett par eller kullsyskon), Ormvråk 1 ex, Korp 1 ex, Kråka 5 ex, Ringduva 40 ex. Vid Jäts badplats: Fasan 1 hanne, 1 hona och en kull med 6 juvenila. Stötte upp dem precis innan parkeringen vid badplatsen.
Lars-Olof Hallberg <lars-olof.hallberg@bahnhof.se>
Jät, - Friday, August 30, 2019 at 08:55:41 (CEST)

23 juli. Se här, ett sommartips som går bra att kombinera med svamp- och blåbärsplockning. Just nu är det en bra tid att lokalisera rovfågelshäckningar genom ungarnas tiggläten. Cykel eller långa promenader funkar bäst. För den som är osäker på hur de låter, finns inspelade fågelläten (även tiggande rovfågelsungar) för gratislyssning på www.xeno-canto.org Duvhöks- och sparvhöksungar är hjälpligt flygga nu, men håller sig i boets närhet. Detsamma gäller fiskgjuse och ormvråk, medan lärkfalksungarna fortfarande verkar sitta kvar i boet, utom synhåll, men ivrig och energiskt tiggande ki-ki-ki. Skriv in dina observationer på artportalen eller för informationen vidare till KOF. Uppgifterna, kunskap och dokumentation ökar chanserna att vi kan skydda häckplatserna från avverkningar eller annan form av exploatering. Till sist: sök med omdöme, lämna häckningarna så fort som du upptäckt dem och begränsa störningarna till ett minimum.
Mikael Persson
- Tuesday, July 23, 2019 at 19:37:32 (CEST)

Måndag 15 juli. Djurle myr, Jät: Trana 24 ex södra delen, Röd glada 1 ex, Sparvhök 1 ex, Grågås 40 ex, Ringduva 8 ex, Kråka 4 ex och Korp 2 ex.
Lars-Olof Hallberg <lars-olof.hallberg@bahnhof.se>
Jät, - Monday, July 15, 2019 at 21:07:59 (CEST)

Fredag 5 juli. Djurle myr, Jät: Trana 42 ex mellersta delen, 2+2 ex södra delen, Grågås 240 ex vid Åkerö (norr om Lidhemssjön), Röd glada 1 ex, Ormvråk 2 ex, Bivråk 1 ex (Djura Nöbbele), Buskskvätta 2 ex och Kråka 4 ex.
Lars-Olof Hallberg <lars-olof.hallberg@bahnhof.se>
Jät, - Sunday, July 07, 2019 at 05:35:40 (CEST)

Onsdag 26 juni, kl. 09.00-15.00 tillsammans med f.d. tillsynsmannen och kollegan Håkan Woltén (han slutade som tillsynsman 2011 och jag slutade september 2014). Åkte sträckan Mjölknabbens Camping - Trollberget, Hulevik (Nationalparks entrén), med nedslag på Bergön, vi var också iland och fikade på en annan mindre ö och såg då: Storlom 2 ad + 3 ad, Fiskgjuse, totalt 5 ex (varav 1 ex vid bebott bo, Bispesholmarna), Bivråk 1 ex, söder Hulevik, Boet på ett klippblock i vattnet strax norr om Bergön tomt (2 kråkor i/vid boet), , Storskarv, enstaka exemplar sittande på stenar i vattnet, totalt 6 ex. Skarvkolonnin utanför Bjurkärr, söder ön Flakarna, tom på häckande skarv. Tidigare som mest 30 par, 2014 var det 20-22 par, nu 0 par. Troligen på grund av predation av häckande havsörn. Havsörn häckar på Toftåsa myr, bara några kilometer söder om storskarvs kollin på ön. Havstrut 2 par och Gråtrut 1 par. Fiskmås, häckar med flera par på Traneklätten, Fisktärna 2-3 par häckar, Grågås ca 5-6 par, Sädesärla häckning, 1 par, vid fiskgjusebo,Gråhäger 1 ex fiskade, ingen häckning. På 1980- talet häckade ca 120 par häger på ön Flakarna utanför Bjurkärr, sedan sedan 30 år tillbaka ingen häckning av häger på Flakarna, Boträden finns kvar som monument. Observationer av häger som fiskar tyder på att det finns mat till dem (fisk). Oklart varför de inte häckar i Åsnens nationalpark längre. Ibland häckar 2- 6 par i Åkavik, vid Kärrasand, på Julö med flera platser. Ingen lärkfalk sågs idag, vi borde ha sett denna art (förr häckade 10-15 par i Åsnen). Antalet häckande par lärkfalk halverat liksom för många andra arter i Åsnen. Fiskgjuse 20-22 par mot 48-50 par, storlom 20 par mot 70 par. Deprimerande statistik som allt att döma beror på mänsklig störning för dessa arter under häckningstid. Ökat totalt antal besökare samt även förändrad metod för sportfisk (vertikalfiske där man ligger stilla under 1-2 timmar, ibland nära ett bebott lom- eller fiskgjusebo). Håkan och jag hade en fantastisk dag på sjön Åsnen, toppenväder med vindstilla och värme i överflöd (ovanligt med 30 grader). Ingen åska, men en kraftig regnskur när vi precis kommit i land. Tala om timing eller god hand med vädergudarna. Jag jobbade 16 år som tillsynsman (1998-2014) och Håkan Woltén 1995-2011 (också 16 år). En rolig och mycket intressant tid för oss bägge. Totsaöt jobbade vi och tidvis en kollega drygt 12 000 timmar.
Lars-Olof Hallberg <lars-olof.hallberg@bahnhof.se>
Jät, - Wednesday, June 26, 2019 at 22:43:35 (CEST)

Fredag 21 juni. Djurle myr, Jät: Trana 19 ex södra delen, Trana 2 ex mellersta delen, Bivråk 1 ex, Röd glada 2 ex, Ormvråk 1 ex +1 ex, Grågås 6 ex, Busskvätta 1 ex (häckning), Tofsvipa 4 ex varnade, Kråka 4 ex, Kaja 12 ex, Korp 2 ex, Ringduva 4 ex och Sånglärka flera sjungande.
Lars-Olof Hallberg <lars-olof.hallberg@bahnhof.se>
Jät, - Monday, June 24, 2019 at 22:42:14 (CEST)

Måndag 20 maj. Djurle myr, Jät på kvällen: Storspov 2 ex södra delen, Brun kärrhök 1 hanne, Trana 14 ex, Tofsvipa 5 ex, Sånglärka 8 ex, Kråka 12 ex, Kaja 180 ex, Korp 1 ex, Grågås 4 ex.
Lars-Olof Hallberg
JÄT, - Tuesday, May 21, 2019 at 05:37:10 (CEST)

Måndag 20 maj. Tävelsås: Röd glada 1 ex.Vikaholm, Växjö: Sparvhök 1 ex. Femlyckan, Jät: Stenknäck 2 ex, Ringduva 3 ex, Bofink 5 ex, Gulsparv 3 ex, Stare 2 ex.
Lars-Olof Hallberg
JÄT, - Monday, May 20, 2019 at 19:13:13 (CEST)

Tisdag 7 maj: Vid mitt fågelbord i Jät: Stenknäck 2 ex, Grönfink 5 ex, Bofink 9 ex, Pilfink 6 ex, Nötväcka 2 ex, Rödhake 1 ex, Koltrast 2 ex, Skata 1 ex, Nötskrika 3 ex, Talgoxe 5 ex, Blåmes 4 ex, Entita 1ex, Större Hackspett 2 ex, Ringduva 2 ex och Gulsparv 12 ex.
Lars-Olof Hallberg
JÄT, - Wednesday, May 08, 2019 at 12:37:52 (CEST)

Husebymaden 2019-05-05 Årets sista guidning med 41 besökare i skönt väder. Mycket fågel. Sveriges alla simänder noterade. Fyra par smådoppingar, Rakt nedanför tornet ett busksvättepar och sjungande sävsångare. Sångsvanen ruvar fortfarande medn en kull grågäss med 8 pulli simmade förbi oss. Brun kärrhök jagade flera gånger över maden. Annat på rovfågelsidan var ormvråk, röd glada, fiskgjuse och en gammal havsörn. Rödbena spelade och minst 15 grönbenor noterades. Bakom tornet sjöng trädpiplärkorna ihärdigt tillsammans med bl.a. en trädkrypare. Totalt noterade vi 53 olika arter under förmiddagen. Guider var Per Fogelström och Ola Bondesson.
Ola Bondesson <ola.bondesson@tele2.se>
Växjö, - Sunday, May 05, 2019 at 16:52:31 (CEST)

2019-04-28 Husebymaden, årets femte guidning i varierande väder med regn och sol. 21 besökare fick se mycket änder och en hel del vadare. Skedänder, bläsänder, skedänder, några snatteränder, 4 stjärtänder, några årtor, 1 salskrake, smådopping, svartsnäppa, rödbena, grönbena, brun kärrhök, havsörn, sångsvan och trana på bo, grågäss med ungar, ladusvala och hussvala. Vadarna syns bäst från Kungsstenen, går i det restaurerade området i norra delen. Guider var Anders Belfrage och Hugo Johansson.
Anders Belfrage
Växjö, - Sunday, April 28, 2019 at 14:00:45 (CEST)

Guidningen den 14 april. 9-12. Det var mycket kalla vindar från nordsektorn och vi blev rejält genomblåst. Frost på morgonen men framåt lunc gick temperaturen upp. Under morgonen var det cirka 50 personer som besökte oss varav många barn. Vi såg smådopping, spetsbergsgäss, en havsörn som jagade i maden och mycket änder. Trana och sångsvan på bo.
Thomas Hultquist
Brittatorp, - Tuesday, April 23, 2019 at 12:51:21 (CEST)

Husebymaden, årets fjärde guidning, 2019-04-21 I strålande försommarväder genomfördes årets fjärde guidning för drygt 40 personer. Under de tre timmarna guidningen varade noterade vi 47 arter. Mycket änder på plats med fina möjligheter att studera årta, snatterand, skedand och bläsand. De första rödbenorna spelade över maden under hela förmiddagen. Årets första grönbenor på kort besök och en annan vårprimör var lövsångaren. Gott om rovfågel med framförallt mycket fina observationer av röd glada och fiskgjuse. En nordsträckande tornfalk noterades också. Smådoppingarna underhöll oss större delen av morgonen med sitt drillande. Två par verkar bygga bo i den södra delen ganska nära staketet och alltså ganska nära tornet. I allra sydligaste delen finns också ett par. Inga svalor eller tärnor ännu, men de prickar vi in nästa helg! Guider var Roger Jönsson och Ola Bondesson
Ola Bondesson <ola.bondesson@tele2.se>
Växjö, - Sunday, April 21, 2019 at 15:07:32 (CEST)

Onsdag 10 april: Vid mitt fågelbord i Jät: Bofink 38 ex, Bergfink 10 ex, Pilfink 6 ex, Grönfink 5 ex, Gulsparv 12 ex, Nötväcka 2 ex, Rödhake 1 ex (åt jordnötter i automat, ovanligt), Ringduva 2 ex, Skata 2 ex, Nötskrika 3 ex, Stenknäck 1 ex, Blåmes 4 ex, Talgoxe 8 ex, Större Hackspett 1 ex, Koltrast 3 ex och Ekorre 1 ex.
Lars-Olof Hallberg
JÄT, - Thursday, April 11, 2019 at 04:17:29 (CEST)

7 april 9-12 Årets andra guidning i varmt väder och vindstilla. 45 besökare kunde njuta av fina fågelobservationer, många stannade länge. Sångsvan på bo, tranor på bo, Årtorna visade upp sig fin nedanför tornet, smådoppingarna verkade bygga på bo. Årets första fisktärna och bruna kärrhök drog förbi och den första rödbenan landade. 45 sädgäss kvar. Fiskgjuse, röd glada, skedänder, bläsänder, skrattmås, sävsparv, rördrom och en gröngöling ropade från dungen bakom tornet.
Anders o Eva Belfrage
Växjö, - Sunday, April 07, 2019 at 13:18:14 (CEST)

Husebymaden 2019-03-31 Årets första guidning. Drygt 40 besökare fick se mycket fågel i ett tilltalande väder. Västanvinden den kalla gömde sig bakom tornets skydd. Vi började med kacklande bläsgås när vi anlände. Från ekbacken skrattade en gröngöling och en tidig sädesärla landade framför tornet. Tyvärr drog den vidare innan de flesta besökarna strömmade in. Maden har nu fyllts på med änder, givetvis främst gräsänder och krickor men även ett tiotal bläsänder, 2 skedandspar och ett par årta. Dessa fick lyfta många gånger då upp till 6 havsörnar uppehöll sig kring maden och jagade. Många gånger kunde vi studera de imponerande fåglarna mycket fint. Årets första fiskgjuse drog längs ån norrut och ett smådoppingspar lät sig beskådas en stund i kanalen. Ett av tranparen har lagt sig att ruva och så är nog också fallet med ett av sångsvansparen. Skrattmåsar och ett par sothöns har också anlänt. Nu väntar vi på att brun kärrhök, skogssnäppa och rödbena dyker upp till guidningen nästa söndag. Guider var Per Fogelström och Ola Bondesson.
Ola Bondesson <ola.bondesson@tele2.se>
Växjö, - Sunday, March 31, 2019 at 15:33:05 (CEST)

Torsdag 28 mars. Vid mitt fågelbord Femlyckan i Jät: Stenknäck 3 ex (årets första), Domherre 2 ex, Grönfink 8 ex, Pilfink 5 ex, Bofink 26 ex, Bergfink 2 ex, Rödhake 1 ex, Koltrast 3 ex, Nötskrika 3 ex, Skata 2 ex, Talgoxe 5 ex, Nötväcka 2 ex, Större Hackspett 1 ex, Gulsparv 9, Entita 2 ex och Svartmes 1 ex.
Lars-Olof Hallberg
JÄT, - Friday, March 29, 2019 at 21:41:31 (CET)

Onsdag 27 mars. Djurle myr, Jät: Storspov 3 ex, spelade mellersta delen av myren, Tornfalk 1 ex, Jorduggla 1 ex jagade södra delen a myren, Ormvråk 1 ex (mycket mörk dräkt, mörkbrun), Trana 12 ex (10 ex flygande + 2 ex på ett fält), Tofsvipa 8 ex, Grågås 4 ex, Kråka 10 ex, Ringduva 5 ex och Sånglärka flera ex hördes.
Lars-Olof Hallberg
JÄT, - Wednesday, March 27, 2019 at 21:32:34 (CET)

Tisdag 5 mars. Skye, Uråsa: Trana 4 ex gick och betade på fälten söder om Skye, Sädgås 350 ex, Ormvråk 2 ex.
Lars-Olof Hallberg
JÄT, - Thursday, March 07, 2019 at 05:50:23 (CET)

Söndag 24 februari. Djurle myr, Jät: Sädgås 3400 ex, Tofsvipa 60 ex, Röd glada 1 ex, Ormvråk 1 ex, Korp 4 ex, Skata 2 ex och Kråka 9 ex.
Lars-Olof Hallberg
JÄT, - Sunday, February 24, 2019 at 18:57:15 (CET)

Lördag 23 februari. Djurle myr, Jät: Sädgås 250 ex, Sångsvan 2 ex, Korp 4 ex, Ormvråk 1 ex, Domherre flera ex hördes.
Lars-Olof Hallberg
JÄT, - Saturday, February 23, 2019 at 16:08:03 (CET)

Fredag 22 februari. Södra Sirköbron, Åsnen: Storskrake 7 ex, Ormvråk 2 ex. Kläcklingen, Åsnen: Storskrake 20 ex, Korp 2 ex. Rätt mycket öppet vatten. Inga havsörnar syntes till märkligt nog.
Lars-Olof Hallberg
JÄT, - Saturday, February 23, 2019 at 16:05:45 (CET)

Lördag 16 februari. Djurle myr, Jät: Sädgås ca 400 ex mellersta delen av myren, Kaja 100 ex, Kråka 10 ex och Korp 2 ex. Vid norra delen av Lidhemssjön (Åkerö): Sädgås 300 ex.
Lars-Olof Hallberg
JÄT, - Sunday, February 17, 2019 at 12:48:10 (CET)

Måndag 11 februari. Djura Nöbbele: Röd glada 1 ex kretsade över byn, årets första för min del. Ett vårtecken.
Lars-Olof Hallberg
JÄT, - Wednesday, February 13, 2019 at 04:27:49 (CET)

Fredag 8 februari. Torne bro: Gräsand 32 ex, Storskrake 2 ex, Knipa 3 ex. Sjöby: Sädgås totalt 48 ex på två platser. Huseby: Strömstare 2 ex vid forsen. På fältet bredvid: Sädgås 6 ex. Havsörn 1 ad flög utmed ån söder ut. Strax öster Kalvsvik: Ormvråk 1 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Saturday, February 09, 2019 at 04:38:17 (CET)

Måndag 4 februari 2019. Vid mitt fågelbord i Jät: Gulsparv 82 ex (nytt rekord hos mig), Gråsiska 1 ex, Domherre 1 hanne, Stjärtmes 2 ex, Koltrast 6 ex, Nötskrika 3 ex, Entita 2 ex, Nötväcka 2 ex, Större Hackspett 1 ex, Talgoxe 5 ex och Blåmes 4 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Tuesday, February 05, 2019 at 04:59:21 (CET)

26 januari 2019. Plötsligt och mycket oväntat exploderade den fågeltomma vintern under en dag i sin motsats. Alltjämt få arter och få individer, men hög klass på vingarna. Strax bortom sista Växjöhuset längs Kalmarvägen satt dagens första sparvuggla och spanade från en låg grantopp. Märkligt nog följdes den under timmarna framöver av ytterligare två artfränder. Först en sparvuggla som mitt på ljusa dagen visslade med kavat upprätt stjärt vid Sågaretorpet, därefter ytterligare en grantoppsspejande fågel mellan Vartorp och Lunden. Vid Herråkra fanns en tjusig orrtupp högst uppe i en björk, medan en varfågel vid Drevsjön höll stjärtmesarna under uppsikt. Noterbart även två stora, helt artrena flockar med blåmes: 30 inflygande i ett långt, böljande band från skogen vid Hagerås och 20 som likt en grupp siskor tumlade runt bland alarna vid Sågaretorpet. Där, vid huset, också dagens starkaste upplevelse. Såg på avstånd, från bilen, en väldigt klump uppe i en trädtopp och hann, med tanke på miljön och vad man brukar se i området tänka tjäder, innan vi kom lite närmre och silhuetten tog form av en örn. Stunden senare tittade vi på en mäktig kungsörn med mörk kropp och guldmössa. Fågeln såg mätt och bukfylld ut, kanske var det anledningen att den, trots det korta observationsavståndet, inte rörde på sig, förrän jag gick ut ur bilen. Först då lyfte den makligt och gled undan på låg höjd till budskapet 2-k, dvs född 2018.
Mikael Persson & Therese Petersson
- Saturday, January 26, 2019 at 19:13:06 (CET)

31 december 2018. Rovfåglar jagar som bekant ibland parvis/duo för att fånga byten. Har själv vid flera tillfällen sett kungsörn och havsörn dra nytta av strategin och vid ett tillfälle till och med två lärkfalkar som tillsammans lyckades krympa manöverutrymmet så pass mycket för en tornseglare att de till slut lyckades fånga fågeln. Idag hade jag förmånen att få uppleva hur två sparvhökar extremt akrobatiskt och mycket skickligt drev en småfågel (gulsparv?) fram och tillbaka, tätt över gräsmattan, i Ormesberga, Hörda. Spännande avslutning på händelserikt fågelår. Gott nytt alla! Mikael
Mikael Persson
- Monday, December 31, 2018 at 15:12:26 (CET)

Söndag 23 december. Djurle träsk,Jät: Gråhäger 3 ex, Ormvråk 1 ex. Vid mitt fågelbord i Jät: Gulsparv 60 ex, Pilfink 2 ex, Stjärtmes 6 ex, Svartmes 3 ex, Nötväcka 2 ex, Större Hackspett 2 ex, Rödhake 1 ex, Nötskrika 2 ex, Skata 1 ex, Blåmes 8 ex, Talgoxe 10 ex, Koltrast 1 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Sunday, December 23, 2018 at 21:08:06 (CET)

Torsdag 20 december. Vid mitt fågelbord i Jät: Stenknäck 1 ex, Grönfink 5 ex, Pilfink 4 ex, Stjärtmes 6 ex, Nötväcka 2 ex, Större Hackspett 2 ex, Nötskrika 3 ex, Skata 1 ex, Svartmes 3 ex, Entita 2 ex. Talgoxe 9 ex, Blåmes 8 ex samt något så ovanligt som en ringmärkt Koltrast (kanske märkt vid Djurle Fältstation?).
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Friday, December 21, 2018 at 21:43:50 (CET)

Torsdag 20 december. Vid mitt fågelbord i Jät: Stenknäck 1 ex, Grönfink 5 ex, Pilfink 4 ex, Stjärtmes 6 ex, Nötväcka 2 ex, Större Hackspett 2 ex, Nötskrika 3 ex, Skata 1 ex, Svartmes 3 ex, Entita 2 ex. Talgoxe 9 ex, Blåmes 8 ex samt något så ovanligt som en ringmärkt Koltrast (kanske märkt vid Djurle Fältstation?).
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Friday, December 21, 2018 at 21:43:45 (CET)

Fredag 7 December. Södra Sirköbron, Åsnen: Söder om bron låg: Vigg 45 ex, Storskrake 10 ex och Knipa 2 ex. Vid Ingelsund var det helt tomt på fågel. Likadant vid Norra Kläcklingebron. Fortfarande mycket lågt vattenstånd.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Saturday, December 08, 2018 at 06:29:36 (CET)

Torsdag 6 december. Vid mitt fågelbord i Jät: Gulsparv 60 ex, Grönfink 3 ex, Svartmes 2 ex, Entita 3 ex, Nötväcka 2 ex, Större Hackspett 1 ex, Talgoxe 12 ex, Blåmes 8 ex, Skata 1 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Friday, December 07, 2018 at 05:19:11 (CET)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2019-01-13