KOF samlar kontinuerligt in observationer från Kronobergs län.

Rapporte
ra till obsboken när du sett något spännande i måste Du logga in.
Lösenordet är namnet på fågellokalen på bilden + invigningsåret (11 + 4 små bokstäver/siffror)

(Klicka på bilden för att förstora den)

KLICKA PÅ BILDEN!

Här hittar du tidigare observationer! 


31 december 2018. Rovfåglar jagar som bekant ibland parvis/duo för att fånga byten. Har själv vid flera tillfällen sett kungsörn och havsörn dra nytta av strategin och vid ett tillfälle till och med två lärkfalkar som tillsammans lyckades krympa manöverutrymmet så pass mycket för en tornseglare att de till slut lyckades fånga fågeln. Idag hade jag förmånen att få uppleva hur två sparvhökar extremt akrobatiskt och mycket skickligt drev en småfågel (gulsparv?) fram och tillbaka, tätt över gräsmattan, i Ormesberga, Hörda. Spännande avslutning på händelserikt fågelår. Gott nytt alla! Mikael
Mikael Persson
- Monday, December 31, 2018 at 15:12:26 (CET)

Söndag 23 december. Djurle träsk,Jät: Gråhäger 3 ex, Ormvråk 1 ex. Vid mitt fågelbord i Jät: Gulsparv 60 ex, Pilfink 2 ex, Stjärtmes 6 ex, Svartmes 3 ex, Nötväcka 2 ex, Större Hackspett 2 ex, Rödhake 1 ex, Nötskrika 2 ex, Skata 1 ex, Blåmes 8 ex, Talgoxe 10 ex, Koltrast 1 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Sunday, December 23, 2018 at 21:08:06 (CET)

Torsdag 20 december. Vid mitt fågelbord i Jät: Stenknäck 1 ex, Grönfink 5 ex, Pilfink 4 ex, Stjärtmes 6 ex, Nötväcka 2 ex, Större Hackspett 2 ex, Nötskrika 3 ex, Skata 1 ex, Svartmes 3 ex, Entita 2 ex. Talgoxe 9 ex, Blåmes 8 ex samt något så ovanligt som en ringmärkt Koltrast (kanske märkt vid Djurle Fältstation?).
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Friday, December 21, 2018 at 21:43:50 (CET)

Torsdag 20 december. Vid mitt fågelbord i Jät: Stenknäck 1 ex, Grönfink 5 ex, Pilfink 4 ex, Stjärtmes 6 ex, Nötväcka 2 ex, Större Hackspett 2 ex, Nötskrika 3 ex, Skata 1 ex, Svartmes 3 ex, Entita 2 ex. Talgoxe 9 ex, Blåmes 8 ex samt något så ovanligt som en ringmärkt Koltrast (kanske märkt vid Djurle Fältstation?).
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Friday, December 21, 2018 at 21:43:45 (CET)

Fredag 7 December. Södra Sirköbron, Åsnen: Söder om bron låg: Vigg 45 ex, Storskrake 10 ex och Knipa 2 ex. Vid Ingelsund var det helt tomt på fågel. Likadant vid Norra Kläcklingebron. Fortfarande mycket lågt vattenstånd.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Saturday, December 08, 2018 at 06:29:36 (CET)

Torsdag 6 december. Vid mitt fågelbord i Jät: Gulsparv 60 ex, Grönfink 3 ex, Svartmes 2 ex, Entita 3 ex, Nötväcka 2 ex, Större Hackspett 1 ex, Talgoxe 12 ex, Blåmes 8 ex, Skata 1 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Friday, December 07, 2018 at 05:19:11 (CET)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2019-01-13