KOF samlar kontinuerligt in observationer från Kronobergs län.

Rapporte
ra till obsboken när du sett något spännande i måste Du logga in.
Lösenordet är namnet på fågellokalen på bilden + invigningsåret (11 + 4 små bokstäver/siffror)

(Klicka på bilden för att förstora den)

KLICKA PÅ BILDEN!

Här hittar du tidigare observationer! 


16 september. Den första riktiga höstdagen vid Hörda, Ormesberga signalerades av en överflygande bergfink. Efter en gråtung förmiddag med överflygande tornfalk sprack det upp på eftermiddagen och blev både sensommarvarmt, blå himmel och god termik. På någon timme passerade 30-talet ormvråkar med 10 + 11 i det två största skruvarna - i en av dessa fanns också två gamla havsörnar. Sparvhök sågs också och vid Hultviken, Helgasjön fanns både lärkfalk och storlom. Två andra saker stack ut denna sköna eftermiddag: mängden ladusvalor mot söder (totalt säkert upp emot 300) och flera amiralfjärilar på vingarna. På familjen Ivarssons favoritudde i Svanåsasjön finns 19 vackra motsggsvampar (bara 12 fynd i länet enligt artportalen) och i kvällningen visade sig en älgko med två kalvar vid milstenen, Klockaretorpet-Svanås. Härligt! Kan nog även blir en intressant morgondag när dimman släpper och vinden vrider mot norr.
Mikael Persson
- Saturday, September 16, 2017 at 19:41:06 (CEST)

3 september. På morgonen sprakade sommaren till en smula med mjukt orrbubbel följt av svalkvitter och en försynt sjungande lövsångare. Allt kraftigare nordan dämpade dock entusiasmen för en Uppvidingedag som trots ganska mycket sol, ändå blev förhållandevis händelselös. Några ormvråkar var uppe och snurrade halvhjärtat, två bivråkar passerade liksom lika många sparvhökar och en raketsnabb lärkfalk. Roligast en sommarung havsörn som helt nära tumlade runt i luften med en äldre fågel, plus åtta större korsnäbbar som välvilligt nog damp ner och parkerade i trädet just framför mig. Även vid Sävsjön fanns en gammal havsörn liksom rikligt med stolt fjällskivling. Forsärla och rörhöna väntade vid reningsdammarna i Lenhovda och vid Berg underhöll en nötkråka.
Mikael Persson
- Sunday, September 03, 2017 at 20:38:43 (CEST)

30-31 augusti. Sommarens svanspets kom med några av årstidens läten. I en av Sandsbros villaträdgårdar lockade en rödstjärt och idag på morgonen ropade storlommen i Toftasjön samtidigt som luften genomkorsades av piggt ladusvalskvitter. Härligt!
Mikael Persson
- Thursday, August 31, 2017 at 13:27:36 (CEST)

26 augusti Svartmulen dag med mörka regnmoln, lite vind och minimal termik. Ändå lite rovfåglar vid Uppvidingevarianten av Möckeln. Roligast en vacker 2-k hane blå kärrhök som korsade sjön lågt och nära och för någon sekund gav puls av stäpphök med sina smala, svarta vingkilar. Sällan man ser denna art i just Uppvidinge. Dessutom fem bivråkar mot söder, flera tornfalkar och en talför fiskgjuseyngling som fortfarande tiggde mat. Roligt också med inte bara ropande storlom, utan också att sjöns båda par fått ut varsin unge.
Mikael Persson
- Saturday, August 26, 2017 at 19:52:35 (CEST)

23 aug Hundpromenader kan vara nyckeln till oväntade fågelobsar. Under årets sådana har jag och Tiksa bland annat haft sällskap längs Toftasjöstranden (Sandsbro) av bland annat mandarinand (1 par), ringtrast (hannar vid två tillfällen) och flöjtande sommargylling. Idag på morgonen förgylldes promenaden av en kungsfiskare som till höga pip lyfte från strandkanten och flög ut över sjön i gnistrande blått. Härligt!
Mikael Persson
- Saturday, August 26, 2017 at 19:48:20 (CEST)

15 augusti. Skön kvällspromenad till Skirsjön utanför Sandsbro. På håll hördes nötkråkans sträva stämma. Tre adulta storlommar simmade i sjön. Tvärs över den gamla järnvägsbanken låg en ung snok och sög åt sig den sista kvällsvärmen. Roligast av allt dock, en hel kul av näpna domherreungar med chokladbrun hjässa och små, gula glasögon. Kul! Inte ofta jag ser sådana.
Mikael Persson
- Tuesday, August 15, 2017 at 20:14:26 (CEST)

11 augusti På den lilla landsvägen som smyger igenom byn Ernatorp satt en mörk fågel. Stannade och tittade rakt in i sparvhökshonans vilt stirrande öga i stickande gult. I klorna satt en fågel som jämrade sig högljud och lyftes vidare på smidiga rovfågelsvingar till andra sidan en stenmur. Där uppfattade jag en rutig vinge innan duon åter lyfte för att på nytt, både tungt och jämrande, dunsa ner på landsvägen. Nu såg jag att bytet var en större hackspett som skrek och vred sig i hökens klor. Nästa lufttur gick mot en hage där höken tappade den vilt pipande hackspetten bland ett gäng betande får som faktiskt tycktes uppvisa lite förvåning över det inträffade och för en stund avbröt sitt betande.
Mikael Persson
- Saturday, August 12, 2017 at 10:24:46 (CEST)

6 augusti. Kanske berodde det på det extrema vädret med mycket hård blåst och tunga regnskyar. Eller så är det ett delvis okänt fenomen som framförallt uppmärksamts i år. Under den senaste veckan har, för inlandet, anmärkningsvärt mycket vadare sträckt över länet, bland annat småflockar av myrspov, kustsnäppa och kustpipare över Marklanda och Jägaregap (Helgasjön). Rutterna längs Mörrumsån/Helige å och Bolmen/Lagan är välkända, men det tycks finnas fler linjer i länet. Idag stod vi på Linnebergahöjden utanför Åseda med milsvidd utsikt över ett kompakt skogslandskap med få sjöar och naturliga sträcklinjer (åar, sjösystem). Syftet var främst att spana efter rovfåglar, men det var just vadare som stal föreställningen. Strax efter vår ankomst, kring åttatiden på morgonen, kom det första, myllrande sjoket norrifrån med elva kustpipare som hade 15 kustsnäppor i släptåg och passerade i princip rakt över oss på trädtoppshöjd. Under förmiddagen följde flera smågrupper och enstaka fåglar. Särskilt minnesvärt var 28 läckert silverfärgade kustpipare som passerade nära förbi oss, kastade fram och tillbaka i vindarna med sina silverblänk och försvann rakt söderut i sällskap av fem myrspovar. I allt noterades 47-50 sydsträckande kustpipare under morgon och förmiddag – en anmärkningsvärd siffra för Uppvidinge där det totala antalet fåglar före dagens observationer var en rastande individ 31 juli 2007. Utöver detta noterades även en rastande adult kärrsnäppa vid närbelägna Flybo torvmosse. Alla roliga och oväntade observationer födde förstås också en massa tankar: passerar de arktiska vadarna på bred front över hela länet? Finns de regelbundna inlandslinjer även över kompakta skogsbygder som Uppvidinge? Hur ser i så fall fortsättningen på den rutten ut, och var kommer den ifrån? Eller var dagens observationer bara en turlig vinstlott på grund av väder och vind? Blir spännande att följa upp framöver! Rovfåglar då? Bra fart idag med flera bivråkar, lärk- och tornfalkar och jagande duvhök. Även galet mycket korsnäbbar i luften. Mikael Persson, Rolf Lilja och Roger Jönsson
Mikael Persson
- Sunday, August 06, 2017 at 20:16:51 (CEST)

26 juli Det är inte ofta jag lyckas springa på flygga tjäderungar, men under dagens svamprunda blev en tupp med inslag av bruna ungfågelfjädrar och allmänt valpigt uppträdande, dagens högvinst vid Kråketorp. Fortsatt även mycket gott om mindre korsnäbb i skogarna. Intressant är att fåglarna också söker sig till lärkträden vid till exempel Backen (Asa) och Evedal - läge framöver att också kika efter bändelkorsnäbb här (rörelser på gång söder ut). Vid Hörda/Kyrkesjön dominerades luftrummet av fyra fiskgjusar; en fågel som "spelflög" i bågflykt med fisk i klorna samtidigt som två andra fåglar tiggde och "pjuade" - flygga ungar? På besök även en havsörn som passerade rakt över huset på låg höjd. Kul också med en sälgskimmerfjäril vid Asasjön - årets första för min del.
Mikael Persson
- Wednesday, July 26, 2017 at 18:05:17 (CEST)

13 juni 2017. I mina 22 numrerade småfågelholkar i strandskogen mellan Petersburg och Slåttervägen har det varit häckning i alla fördelade på Talgoxe 9, Blåmes 9, Nötväcka 2 och Svartvit flugsnappare 2. Först ut var nötväckorna som matade ungarna redan den 15 maj. Sv.flug matar för fullt idag. I trädgårdsmiljö vid bostaden har jag 7 holkar med Talgoxe i 4, Blåmes i 1, Nötväcka i 1 och Svartvit flug i 1.
Sven-Olof Linnér
Växjö, - Tuesday, June 13, 2017 at 17:30:11 (CEST)

27 maj Få naturupplevelser är så starka som försommarnätternas tallmoar med spelande nattskärra, gök, pärluggla och trädlärka. Ljuden är få, men mycket starka och suggestiva. Nattens runda i Uppvidinge bjöd på cirka 20 spelande nattskärror (flera fåglar sågs också jaga eller sitta på vägen med ögon lysande som rubiner), tre pärlugglor, en sparvuggla, en kattuggla, två trädlärkor och ett stort antal ropande gökar. Svart rödstjärt och sträckande prutgäss var annat som noterades under natten tillsammans med älg, räv och en nyfiken grävling.
Mikael Persson & Roger Jönsson
- Saturday, May 27, 2017 at 16:09:40 (CEST)

26-27 maj. Värmen tycks ha burit med sig flera mindre flugsnappare till våra trakter. Vid Örhöjden, längs den gamla, igenväxta skogsvägen som löper längs sluttningarna/barrblandade bokskogen precis ovanför badplatsen i Svanabro, sjunger två fåglar, bland annat en vacker individ med rödhakebröst. Sjungande mindre flugsnappare finns också vid Skråhallaberg (på toppen just öster om vägen i bokskog varvad med ung granskog), Bökeskogens naturreservat, i Kronobergsreservatet längs vägen till Stora Pene, Bokhultet, Hissö och säkert fler platser än så. Njut av den vackra, men vemodiga försommarrösten som låter försuynta dalande sibb, sibb, ju, ju bland lövskogens mörkaste skuggdunkel.
Mikael Persson
- Saturday, May 27, 2017 at 16:06:26 (CEST)

Måndag 22 maj. Sunnanbron, Åsnen: Bivråk 1 ex, Trana 2 ex och Gök 1 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Wednesday, May 24, 2017 at 14:11:58 (CEST)

2017-05-19 hämtar jag tidningen så sent om 08:30 och hör då en lärka dra förbi. Solen skiner och högt, högt uppe i luften ser jag den sakta dra söderut. Det är första lärkan jag hör från tomten i Gemla i år! Jag reagerar dock på sången. Det låter som en sånglärka men den har inte den variation i sången som man vanligtvis hör, utan denna fågel upprepar sin strof, och den melodislinga som hörs repeteras på ett sätt som inte vanlig sånglärka brukar göra. Jag memorerar sången och lyssnar av olika lärksånger. Mest låter det som en mindre sånglärka. Kan det ha varit det??? Någon som har erfarenhet av den arten??
Per-Sture Ljungdahl <pslj@telia.com>
Gemla, - Monday, May 22, 2017 at 20:42:44 (CEST)

TEST
Per-Stefan Hallberg <psh@algonet.se>
Alvesta, - Monday, May 22, 2017 at 09:55:39 (CEST)

2017-05-07 Husebymaden. Årets sista guidning blev lite lugnare sett ur besöksfrekvens däremot inte sett ur fågelperspektiv. Totalt noterade vi 48 arter under de tre timmarna däribland några vårprimörer. Bakom tornet sjöng en grönsångare och den kunde också studeras fint i träden bredvid. En gök underhöll flitigt under de första timmarna och hussvala samt svarttärna blev nog nya för de flestabesökarna. Nu märkte man att värmen rullat in och de fåglar som skall norrut hade lämnat maden. Endast något par bläsand fanns kvar, kanske häckar de. Stjärtandsparet, som varit där i flera veckor var borta liksom sädgässen. Säkert har de börjat röra sig mot nordliga breddgrader för att häcka. Det var flocken på drygt 100 vitkindade gäss som drog över åt nordost. En lärkfalk kom mycket fint över tornet på slutet av guidningen. Tjugo brushannar hade stor speluppvisning under de första timmarna. Flera bruna kärrhökar gjorde ruscher över maden coh spetsade till tilvaron. En årthanne hade fin uppvisning flera gånger. Även smådoppingparet visade upp sig medan rödbenor och grönbenor spelade. Kort sagt så hade de knappt 20 besökarna mycket att titta på. Guider var Christer Wendeler samt undertecknad med hjälp av Mikael Nilsson och Nils- Arne Thunell. Nu kan vi bara säga välkomna tillbaks nästa vår, årets vårguidningar är avslutade. Det finns dock mycket fågel kvar att titta på så gör egna besök i tornet. Ola Bondesson, Växjö Fågelklubb och Kronobergs Ornitologiska Förening.
Ola Bondesson <ola.bondesson@tele2.se>
Växjö, - Sunday, May 07, 2017 at 13:31:20 (CEST)

2 maj. Rolsmosjön, Linneryd, eftermiddag. 2 ex storlom samt 1 ex trana - tranan spatserade omkring i område med fjolårsvass i norra delen av sjön.
Jan Gustafsson <0730304117>
Lessebo , - Tuesday, May 02, 2017 at 19:08:07 (CEST)

2017-04-30 Husebymaden. Årets femte och näst sista guidning lockade cirka 50 personer. Först gråmulet dis som täckte solen men sedan en strålande klarblå himmel och lite småvarmt. Mycket fågel med flera vårprimörer. Lövsångarna sjöng för full hals, en trädpiplärka hade dykt upp i ekbacken bakom tornet, ladusval svepte förbi flera gånger och borta över skogen i öster jagade årets första lärkfalk. Smådoppingen låg fint i kanalen framför tornet. Grågåskullarna var fler än förra söndagen och nu hade också årets första trankull kläckts, ett par med två små. Stjärtandsparet ligger fortfarande kvar och visade sig fint flera gånger. Rödbena och grönbena spelade. Två brushannar och en gluttsnäppa utökade vadararterna. En subadult havsörn var nere och jagade flera gånger och satte sig strategiskt väl för observation vid flera tillfällen. Två bruna kärrhökshannar och en hona, röd glada, ormvråk, fiskgjuse och sparvhök kan tillföras på rovfågelsidan. Minst fyra sädgäss var fortfarande kvar och minst en av dessa tillhörde rasen rossicus som på svenska ibland kallas för tundrasädgås. Den kunde studeras fint från fågeltornet under en lång stund. Vi som guidade var Roger Jönsson, Mikael Persson, Mikael Nilsson, Nils-Arne Thunell samt undertecknad.
Ola Bondesson <ola.bondesson@tele2.se>
Växjö, - Sunday, April 30, 2017 at 14:54:14 (CEST)

29 april och aprilväder i ordets bemärkelse i Uppvidinge med hagelskurar, regn och stark vind varvat med blå himmel och lite sol. Vid Hjältingsö, Madkroken sågs ett par och en hane småskrake medan såväl hussvala som svarthätta och stenskvätta noterades i sjöns närhet. Vid Flybo torvmosse spelade årets första grönbena medan de båda paren av mindre strandpipare var invecklade i heta revirstrider. Strax söder om Tvinnesheda gick fyra orrtuppar på grusvägen och vid Singelstorp spatserade en tjäderhöna. Även flera stora trastflockar på fält och betesmarker i området, den vid Ålatorp rymde bland annat en ringtrast.
Mikael Persson & Roger Jönsson
- Saturday, April 29, 2017 at 21:05:05 (CEST)

29:e april. I vår tycks fisket extra gott i Kyrkesjön, Ormesberga. Nästan konstant finns en eller flera gästande fiskgjusar (idag som mest 4-5 fåglar samtidigt) ofta också flera besökande hägrar och storskravar. Idag också lite fler vårtecken: vid Klockaregölen hoppade en svartvit flugsnappare i videt nedanför tornet (i sjön fanns ett stjärtandspar)och vid Hörda sågs årets första och väldigt efterlängtade ladusvala.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Saturday, April 29, 2017 at 21:00:29 (CEST)

28 april Runda två i svensk natttfågelstaxering blev som väntat mycket kylslagen och väldigt fattig på ljud. Förutom en ivrigt ropande pärluggla norr om sjön Burken (Asa) hördes 3-4 kattugglor. Bland däggdjur kan nämnas två skogsharar och två grävlingar.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Saturday, April 29, 2017 at 20:54:30 (CEST)

2017-04-26 Husebymaden. Små nära mål med Växjö Fågelklubb. Trevlig kvällsexkursion till maden som visade sig från sin bästa sida. Magiskt kvällsljus med mörka regnmoln i fonden. Smådoppingarna visade upp sig, 1 par + 1 ex. Rödbena och grönbena spelade. Ett vackert stjärtandspar. En subadult havsörn var nere och jagade en sväng och satte sig flitigt uppvaktad av viporna. Ett par mindre strandpipare rastade en stund på en av dybankarna. På åkrarna nordnordväst om tornet gick stripgåsen tillsammans med grågäss och betade. Kvällens clou blev den bruna gladan som vid halv sjutiden dök upp bakifrån och gjorde några varv nära oss över maden innan den sakta gled iväg mot nordost. Kvällens guider var Christer Wendeler och undertecknad.
Ola Bondesson <ola.bondesson@tele2.se>
Växjö, - Wednesday, April 26, 2017 at 21:36:22 (CEST)

2017-04-23 Husebymaden. Årets fjärde guidning hölls av Ola Bondesson, Anders & Eva Belfrage med benäget bistånd av Nils-Arne Thunell och Mikael Nilsson. Strålande solsken lockade mycket folk och drygt 50 personer guidades mellan 09.00-12.00. Vid 12.01 kom det första snöhaglet nedsinglandes, perfekt att avbryta då. Gott om fågel som vanligt men det enda tydliga vårtecknet var en försiktigt sjungande lövsångare. På rovfågelsidan blev havsörn, röd glada, brun kärrhök, ormvråk och fiskgjuse noterade. Ett par smådoppingar kunde ses då och då. De första grågåskullarna hade kläckts, gula dunbollar tultade runt i grädet. Rödbena spelade och enkelbeckasinen tickade. Bläsänder, skedänder, snatteränder, stjärtänder kompletterade andlistan tillsammans med kricka och kricka. Tranor i stort antal på åkrarna kunde jämföras med förbiflygande grå hägrar. Nästa söndag kör vi igen! Då är alla välkomna mellan 09-12.
Ola Bondesson <ola.bondesson@tele2.se>
Växjö, - Sunday, April 23, 2017 at 16:44:53 (CEST)

23 april. Arktiskt kylig vårnatt, men vindstilla och bland de mäktigaste stjärnhimlar jag upplevt någonstans. Vid Lilla Attsjön avbröts den frostiga tystnaden av en konstant ropande hornuggla. En annan hornuggla ropade vid Heda, fast i sällskap av kattuggla. I övrigt tyst ända tills natthimmeln fram emot strax efter 03.00 successivt började tappa bort stjärnor mot blånande ljus. Då började pärlugglorna ropa, uppskattningsvis fem olika individer hördes i området mellan Gräsmo-Breda fly-Stocksmyr-Ryd, bland annat två fåglar som ropade mot varandra i en suggestiv duett. Kring Rydasjön hördes två ropande sparvugglor. Inför gryningen började också beckasinerna spela, högt och vibrerande. Snart fick kvintetten enkelbeckasiner även sällskap av en dvärgbeckasin som galopperade ovanför våra huvuden. Märklig och stämningsfull ljudupplevelse som överträffar det mesta. Kring gryningen startade också orr- och tjäderspel, snart också trastar, rödhake och duvor. Storlom fanns i par i många sjöar, till exempel Sandsjön, Möckeln, Alstern och Lenhovdasjön. Vid Södre sjö har den ensamma och sorgset klagande svarthakedoppingen dykt upp för fjärde året i rad. Till storspovsdrillar och orrkutter noterades också smådopping, medan skrattmåsarna lyste med sin frånvaro. En förbiflygande tornfalk vid torpet Västervik var en smula överraskande. Detsamma gällde avsaknaden av april-vårfåglar...inte en enda lövsångare, trädpipkärka, göktyta eller svala....Men kanske inte så konstigt när natt-termometern fastnat på minus sex grader och dagen knappt orkar sig ovanför nollan....
Mikael Persson & Roger Jönsson & Tiksa
- Sunday, April 23, 2017 at 15:30:38 (CEST)

22 april. Kompromisslösa nordanvindar och bitter kyla, men i alla fall några efterlängtade vårtecken i Ormesberga: årets första sjungande lövsångare och dito trädpiplärka. Även lite rovfåglar upp i vindarna, till exempel havsörn, glada, brun kärrhök och fiskgjuse. På förmiddagen jagade dessutom en honfärgad tornfalk kring Hörda Norregård.
Mikael Persson & Tiksa
- Saturday, April 22, 2017 at 20:12:39 (CEST)

20 april. Tydligen finns det fortfarande en del sidensvansar kvar även på våra breddgrader. Idag njöt vi vid Hovsgöl av en flock som om omfattade 48 individer och ofta flög ner från sin favorit-tall för att kalasa på något vid gungflyets kant - tranbär? I övrigt ganska fågeltomt, men tranor, enkelbeckasin och spillkråka finns alltjämt kvar vid denna lilla oas bland hårdhudad urban miljö.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Friday, April 21, 2017 at 13:13:04 (CEST)

15 april Se, här ett tips som bjuder både på bortskrämda kalorier och fågelskådning. Trevliga Kalvsviks vandringsled förtjänar all uppmärksamhet. Kalvsviks bygdegård är start för rundan, som tar cirka 60-90 minuter i sakta mak, och avverkar en uppsjö av olika miljöer från hagmark och ädellöv till sumpskog. Rundan blir extra givande genom informativa skyltar om områdets historia och flora och fauna. Eldsjälen Anders Rapp delar också frikostigt med sig av iakttagelser av alltifrån blommor och fladdermöss till tips på var man lyssnar efter Sveriges största gräshoppa, kärrgräshoppan. Dessutom finns ett fint fågeltorn med stämningsfull utsikt över Kalvsviksfjordens vassar och vatten. Fåglar då? Vi bjöds på två spektakulära bataljer. Först en korpstor duvhökshona som kom farandes som en kanonkula och under en lång stund attackerade traktens glador innan den försvann lågt med ett följe av protesterande fiskmåsar i släptåg. Ungefär lika dramatiskt välkomnande fick den gamla havsörn som hälsades av störtdykande ormvråkar. Skäggdopping, storskrake, trana och skogssnäppa sågs också. Bland fågelrösterna märktes gransångare, gröngöling och stenknäck.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Monday, April 17, 2017 at 12:20:46 (CEST)

Söndagen den 16 april. Tredje guidningen vid Husebymaden. Trots vårens bakslag med is på maden samt en snål nordostan värmde snart solen upp både maden och alla besökare. Uppskattningsvis fick vi antalet besökare till drygt 50 personer som njöt i solen och av fin fågelskådning. Hela tiden fanns det något att titta på och diskutera kring. Gott om rovfågel som nyttjade termiken bla tre havsörnar, en fjällvråk och några sparvhökar. Många änder som vanligt såsom stjärt-, sked och bläsänder. Tre smådoppingar och en varfågel kan också nämnas. Guider var Roger Jönsson, Uno Petersson och Per Fogelström. Mikael Nilsson stöttade oss hela tiden.
Per Fogelström <per.fogelstrom@hotmail.com>
- Sunday, April 16, 2017 at 17:42:18 (CEST)

11 april På kvällen jagade en sagolikt vacker blå kärrhökshanne över fälten vid Bergkvara. Under patrullerandet spreds ängspiplärkor och sävsparvar vind för våg över stubbåkrarna. Även två sjungande sånglärkor på samma plats. Kul!
Mikael Persson och Therese Petersson
- Wednesday, April 12, 2017 at 20:22:34 (CEST)

Hej Torben. Trevligt med din stripgås. Vacker fågel! Arten häckar ju på höglänta områden i Centralasien, flyttar över Himalaya och övervintrar i många fall i Indien. Samtidigt är den en populär parkfågel runt om i Europa. Har själv inte sett den aktuella fågeln kring Huseby, men med mycket stor sannolikhet rör det sig om en parkrymling. Vi har ju lite sådana i omlopp i länet nu, till exempel också en mandarinand, som även den har ursprung i Asien, men samtidigt är ett ganska vanligt inslag i europeiska fågelparker. Just mandarinanden bär på gröna plastringar vilket stärker hypotesen om att den nått våra breddgrader via mänsklig hjälp.
Mikael Persson
- Tuesday, April 11, 2017 at 09:24:42 (CEST)

Hej obsera. Torsdagen den 6. april var jag og min fru på Husebymaden og såg en stripgås (anser indicus). Jag vil höre, om man vet, om det en fågel undsluppet fångenskap. Jag kan se, at den er rapporteret to gange på artsportalen. i øvrigt så vi på tre timmer to gange to havsörnar, glada og blå kärrhök. En härlig dag på et härligt stelle. vh Torben
Torben Kragh <torbenkragh@hotmail.com>
Göljahult, Tingsryd (helårsadress i Danmark), - Monday, April 10, 2017 at 21:09:51 (CEST)

9 april, årets andra guidning vid husebymaden flöt på bra! Fint väder med stark västlig vind. Solen kom fram runt 11:30. Tyvärr var det bara 25 personer som hittade dit. Vi fick bra utdelning i form av en adult pilgrimsfalk, en havsörn som dök från hög höjd och som aktivt jagade lågt över maden. Årta, smådopping och årets första brushannar förgyllde! Guidade gjorde Johan och jag med hjälp av Mikael Nilsson.
Thomas Hultquist
- Sunday, April 09, 2017 at 16:25:17 (CEST)

8 april Gott för själen, ont för kroppen. Det frestar på en smula att vara fågelskådare så här års. Väckarklockan stod på 01.00 och timmen efter var vi ute i Uppvidingeskogarna under starkt månsken och blåsvart stjärnrymd. Det starka månljuset kändes som evig gryning och kan nog förklara till varför sparvugglor ropade hela natten och den smått fantastiska summan av 6-7 individer noterades. Åtta hoande kattugglor hördes också liksom två ropande pärlugglor. Inför gryningen påbörjades också ett mäktigt tjäderspel med åtminstone sex tuppar. För att undvika störningar stod vi på avstånd och lyssnade på bataljen. När ljuden tystnat och klockan passerat sju, befann vi oss högt uppe på en höjd med vidsträckt utsikt och fann fem av tupparna posterade i lika många talltoppar. Imponerande att se dem så, som blåsvarta drakar med mörkt hakskägg och den lilla vita, märkliga slanten intill vingen. I bakgrunden hördes spelande orre, dubbeltrast och duvhöksparets grova kackel och kvidande. På en annan plats fann vi järptuppen. Först som en mörk skugga genom luften och så nedslag tätt intill baksidan av ett träd. Förstod först inte vad det var och hann få en hastig association till spillkråka innan tuppen började spela. Under halvtimmen framöver flög tuppen i allt snävare cirklar runt platsen där vi satt. Ibland promenerade och småsprang den helt öppet längs en granlåga. Ibland satt den högt uppe i en björk, sträckte på sig med krökt hals och vred loss knoppar. Härligt!
Mikael Persson och Roger Jönsson
- Sunday, April 09, 2017 at 11:51:10 (CEST)

Tillägg till nedanstående: 1 Dovhjort
Anders o Eva Belfrage, Per-Sture Ljungdahl
- Sunday, April 02, 2017 at 18:39:40 (CEST)

2 april 2017. Årets första guidning vid Husebymaden, dimmig morgon men trots det 37 besökande. Bl.a. Sångsvan på bo, Trana på bo, Årta ett par, Rödbena. Sädesärla, Smådopping, Duvhök, Brun kärrhök hanne, Glada, Enkelbeckasiner, Skrattmåsar, Tofsvipor, Krickor, Skedänder.
Anders o Eva Belfrage, Per-Sture Ljungdahl
Växjö, - Sunday, April 02, 2017 at 18:24:13 (CEST)

29 mars. Just i detta nu håller ett par mandarinänder till i sydvästligaste hörnet av Toftasjön (viken innanför bf Sågverket i riktning gamla Åsedavägen). Vackra saker, men självklart parkrymlingar med avlägset ursprung i Kina.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Wednesday, March 29, 2017 at 15:11:46 (CEST)

26 mars. Nu är varje dag en fest och galaföreställning! Vandrade in gryningen i skogarna utanför Åseda. Sparvugglan signalerade det begynnande ljuset till två stridande tjädertuppar. På håll hördes även trumpetande tranor, orrbubbel, dubbeltrast och ropande korp. Efter att vi stött två tjäderhönor och vandrat skogsvägar och stigar med spridd tjäderspillning, syntes även spår av järpe på marken. Blåste i min lockpipa och fick först svar av en förnärmad ekorre innan det hördes vingar mot torra grenar, ris och bråte. Kunde ha varit både nötskrika och duva, men snart hördes järpens mjuka plitt, plitt, plitt innan tuppen med resta hjässfjädrar dök upp och hoppade och sprang från gren till gren. När vi följde hans rörelse kom hönan glidflygande på någon meters avstånd, böjde vingarna bakåt och försvann längs en bäck med bågnande sumpbjörkar och al. Tuppen hade då börjat vissla och flög runt med mjukt vingbuller för att markera sitt revir. Nästan lika stämningsfullt var det vid Horshaga fly där varfågeln kvittrade från en ungtall och ljungpiparna spelflög med saktfärdiga vingslag i ungefär samma tempo och rörelsemönster som då man ror en gammal eka. Härligt!
Mikael Persson och Roger Jönsson
- Monday, March 27, 2017 at 18:17:17 (CEST)

20 mars. Rödhakarna kom tydligen inatt. Jag hade 4 sjungande på en kort sträcka utefter S. Bergundasjön i skymningen och ytterligare två i Bokhultet. Ljuvligt att höra denna fantastiska strof i den lugna och fina vårkvällen. Strax därefter ropade kattugglan ett par långa utdragna tjut från Bokhultet och en morkulla drog pispande och knortande över boktopparna.
Uno Pettersson <uno_p@hotmail.com>
Växjö, - Tuesday, March 21, 2017 at 00:04:02 (CET)

20 mars. Ytterligare en nyans att lägga till våren. Ikväll ropade både trana och storlom (ensam fågel) vid Toftasjön och morkullan spelflög över Sandsbro - härligt!
Mikael Persson
- Monday, March 20, 2017 at 19:34:41 (CET)

19 mars. Kristallklar sennatt med stjärnhimmel och blått mörker. Redan någon timme innan gryningen ropade sparvugglan både vid Lommarydssjön och Vithults urskog. Det märkligt klirrande ljudet kom från tranor som i högresta silhuetter spatserade över bristande is. Orrspel hördes också och på en plats djupt inne i skogen pågick tjäderspel. Morgonen fortsatte med flera sjungande dubbeltrastar. Vid Kamra fly spelade fem orrtuppar till korpens kluckande djupdykningar. Vid Hultbren fanns en ny sparvuggla som ropade i fullt solsken till uppblåsta kindtussar och utbredd stjärt som en igen, tvärt avhuggen solfjäder. Bra med rovfåglar över Flybo torvmosse, bland annat fyra gamla havsörnar som kretsade lugnt mot klarblå rymd. Även årets första hämpling noterades här.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Monday, March 20, 2017 at 09:07:17 (CET)

18 mars, Linneborgstoppen, Åseda. Medan en orrtupp spelade kuttrande från toppen satt en tjädertupp i majestätisk posé högst uppe i en storvuxen gran - tjusigt värre! Steglitsparet alltjämt kvar och körde energiskt bort bofinkar från sitt revir. Överflygande trädlärka och rastande varfågel noterades också. Även havsörn och ormvråk sågs. I övrigt, grymt ruggigt och fuktigt gråväder som fram emot förmiddagen gick över i ymnigt snöfall.
Mikael Persson
- Saturday, March 18, 2017 at 14:00:59 (CET)

12 mars. Ugglesäsongen börjar bli het. I kväll och i natt var det dags för årets första nattfågelstaxering och de 20 fasta observationspunkterna i kvadraten Drev-Asa-Strålsund/Lädja-Ormesberga. Tillgången på gnagare är som bekant lika avgörande för resultatet som lokal till förekomsten. Vårt resultat blev inte lika hysteriskt bra som i de södra och östra delarna Kronobergs län, utan mer hyggligt normalt. Totalt noterades nio ropande kattugglor, 5 pärlugglor och 1 hornuggla. Dessutom hördes 1 + 1 ropande pärlugglor på två platser som inte ingår i inventeringen. Räv och grävling sågs också.
Mikael Persson & Roger Jönsson
- Monday, March 13, 2017 at 10:47:36 (CET)

Lördag 11 mars. Djurle myr, Jät: Tofsvipa 19 ex, Stare 50 ex, Sånglärka 4 ex och Sädgås 200 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Saturday, March 11, 2017 at 19:02:41 (CET)

Tisdag 7 mars. Vid mitt fågelbord i Jät: Gulsparv 50 ex, Pilfink 3 ex, Grönfink 1 ex, Domherre 2 ex, Stjärtmes 10 ex, Talgoxe 8 ex, Blåmes 10 ex, Svartmes 1 ex, Talltita 3 ex, Nötväcka 2 ex, Trädkrypare 1 ex, Koltrast 8 ex, Björktrast 1 ex, Skata 2 ex, Nötskrika 2 ex, Bofink 3 ex, Större Hackspett 3 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Tuesday, March 07, 2017 at 16:17:17 (CET)

4 mars. Äntligen lite föraning av vår. I Kråketorpsskogen startade dagen med ropande pärluggla och sparvuggla som fick avlösning av massivt orrbubbel. Även mycket märkliga ljud från spillkråkor och nötskrikor som fick sällskap av trumpetande trana och ett för egen del efterlängtat läte: dubbeltrasten klara och vemodiga strof. Längs den östra reservatsslingan, som restaurerats förtjänstfullt och rensats från stormfällt virke, sjöng och småpratade ett stort antal mindre korsnäbbar. Även här hördes ropande sparvuggla och orrkutter till långt in på förmiddagen. Vid Asa betade en handfull dovhjortar på ett fält medan några sånglärkor och tofsvipor passerade över sjön. På ett fält vid Hjulatorp rastade 40-talet sädgäss.
Mikael Persson, Therese & Tiksa
- Sunday, March 05, 2017 at 10:49:24 (CET)

2017-03-04 kl:11.00 - 13.00 Angelstads Hylte, Ekebacken Sparvhök 1 hane, gulsparv 12, gråsiska 10, stenknäck 4, blåmes 6, talgoxe 6, grönfink 5, grönsiska 10, nötväcka 3, domherre 5, gulsparv 6.
Göran Malmhav <goran.malmhav@gmail.com>
Angelstads Hylte. Ljungby kommun, - Saturday, March 04, 2017 at 19:25:17 (CET)

Husebymaden kl 0715. Let snö. Tran,2, sangsvan,ca 10
Flemming Eskildsen <Fleskildsen@gmail.com>
Værløse, - Wednesday, March 01, 2017 at 17:43:24 (CET)

28 februari. Seg vinter, men åtminstone en liten nyans av vår. Vid Fyllerydsstugan rasslade det till i luften från en bortflygande dubbeltrast medan spillkråka och gröngöling ropade in morgonen. Under morgonen passerade också flera flockar av sädgäss över Toftasjön där också gråtrutsparet och lite storskrake fanns på iskanten. Sträckande sånglärka noterades också.
Mikael Persson
- Wednesday, March 01, 2017 at 09:31:51 (CET)

Lördag 25 februari. Djurle myr, Jät: Röd glada 1 ex, Ormvråk 4 ex, Sångsvan 20 ex och Grågås 45 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Saturday, February 25, 2017 at 16:04:20 (CET)

Fredag 24 februari. Julöfjorden, Åsnen: Storskrake 100 ex, Salskrake 4 ex, Knipa 2 ex, Havsörn 3 ex (varav 1 juv.) och Korp 3 ex. Kalvsviksfjorden, Åsnen: Storskrake 50 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Saturday, February 25, 2017 at 16:02:26 (CET)

23 februari. De senaste dagarna har trädgården i Ormesberga gästats av en fågelboksperfekt sparvhökshanne som ofta sitter stilla långa stunder och spanar från äppelträdet eller en låg stubbe. Så där i vila blir det en helt annan fågel är den fladdriga gestalt som ses snabbt i flykten. Med milt duvansikte, stålblå rygg och bröstvattring i mättat brandgult är det en verklig skönhet. Idag bevittnade jag också en varfågels fruktlösa jaktförsök. Upptäckte den nästan bröst mot bröst i luften med en mes (blåmes?). De tumlade runt på ungefär samma sätt som rivaliserande tättingar kan göra på våren. När de båda höll på att flyga på mig, värjde varfågeln och mesen kom undan. Till sist lite vårtecken. Idag hördes sånglärkan och nu, i skymningen, ropade sparvugglan mot en bakgrund av Kyrkesjöns trumpetande sångsvanar. Härligt!
Mikael Persson & Tiksa
- Thursday, February 23, 2017 at 19:07:36 (CET)

5 februari. Fuktigt gråväder, lätt snöfall och elaka vindar. Därav magert fågelläge i Skatelövstrakten bortsett från ganska mycket gäss. I trakten säkert tusentalet sädgäss i spridda flockar. Bland dess fanns också flera bläsgäss liksom 12 respektive 4 spetsbergsgäss vid Sjöborgen och Hunna. På den sistnämnda lokalen hade Nisse Thunell tidigare på morgonen räknat in inte mindre än 28 spetsbergsgäss och ungefär lika många bläsgäss. Fågeltomt vid Husebyforsen, men kul med riktigt färska spårlöpor från utter. På kvällen sågs en vacker räv som lufsade längs vägen Åby-Ormesberga.
Mikael Persson, Therese & Tiksa
- Sunday, February 05, 2017 at 20:23:22 (CET)

31 / 1 17. kl. 09.30 1 ex mycket troligt Hökuggla satt på en elledninh vid alskogen v. Kyrkan 25 Sidensvansar i min trädgård.
Stig Johnsson <stig.johnsson@bahnhof.se>
Grimslöv, - Thursday, February 02, 2017 at 20:25:41 (CET)

27 januari. Solig dag i Uppvidinge, men nedfryst och mycket fågelfattigt landskap som livades upp en smula av kuttrande orrbubbel och flera ropande spillkråkor kring Karskruv, Kamra fly och Tvinnesheda. Vid Hackhylteravinen lyfte en tjäderhöna medan två sidensvansar kalasade på äpplen och vid Horshaga fly sjöng svartmesen. Till sist en reflektion: i vinter har jag vid tre tillfällen besökt forsar och strömt vatten vid Mörrumsån, Alsterån och Badebodaån....och inte enda strömstare. Vad har hänt?
Mikael Persson, Therese, Rolf Lilja
- Saturday, January 28, 2017 at 06:41:23 (CET)

21 januari. Vintern är här, isande stark och emellanåt också vitpudrad. Förutsättningarna är därmed bra att söka efter Smålands landskapsdjur, utter. Idag fanns rikligt av djurets karakteristiska och lätt violdoftande spillning vid Kärngölsbron och Barkaström längs Alsterån (uttern lägger dem gärna under broar eller på väl synliga stenar vid vattenbrynet eller i åfåror). Vid samma vattendrag sågs förra helgen spårlöpor vid Höneström av två djur som sprungit parallellt med varandra mellan dammens vakar. Ge dig gärna ut och kika och skriv in dina obsar här på obsboken eller i Artportalen! Trots kylig morgon också även lite vårtecken, till exempel galet jamande, skrikande och trummande spillkråka på flera platser liksom piggt orrkutter på Abborrgölsbrännan. Vid Älghult sågs dessutom en nötkråka som lyfte från en trädgård i samhället och vid Höneström fanns en tjädertupp.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Sunday, January 22, 2017 at 15:48:39 (CET)

2017-01-21 Alvesta, 15 Skator, 24 Kajor, många mesar, talgoxar, pilfinkar, gråsparvar mm.
Per-Stefan Hallberg
Alvesta, - Saturday, January 21, 2017 at 15:20:26 (CET)

Nu får vi hoppas att obsboken fungerar som tidigare.
Per-Stefan Hallberg
Alvesta, - Saturday, January 21, 2017 at 08:24:20 (CET)

10/1 2017. En rödhake besökte min fågelmatning idag. En individ som tydligen chansar på övervintring. För två år sedan hade jag en rödhake vid matningen hela vintern. Trots flera kalla dygn obs den till senare hälften av februari.
Jan Gustafsson <0730304117>
Lessebo , - Tuesday, January 10, 2017 at 21:15:22 (CET)

Gråmulen, men snöpudrad vinterdag med lite välkommet småplock. Efter att ha vandrat den, nya fina reservatsstigen till "Berget" på Vakö myr sågs två orrtuppar och en varfågel liksom en nyfiken flock med stjärtmesar. Vid Fanaholm passerade en yngre havsörn över vägen. En piggt skuttande mink följde iskanten vid Östra Välje och simmade också tvärs över ån. Från Taglamyren lyfte unisont 24 orttuppar som böljande plöjde fram genom vintervinden, snart även i sällskap av en höna. Vid Bränneriet jagade en vacker fjällvråk, medan strömstare sågs vid både Huseby och Bergkvara. I en stor gråsiskeflock i slottsträdgården Huseby fanns en klar kandidat till titeln snösiska. Fågeln lyste vit på håll och stack ut från sina blekare kamrater. Ostreckade flanker, milt karamellrosa bröst och vad - vi kunde se - inget mörkt spolstreck kunde ses på undergumpen. Men svårt det där….särskilt som just siskor är särskilt intresserade av att sitta still.
Mikael Persson och Roger Jönsson
- Sunday, January 08, 2017 at 18:03:27 (CET)

7 jan. Ikväll ropade kattugglan vid Hörda Norregård.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Saturday, January 07, 2017 at 20:40:53 (CET)

5 januari och sylvass kyla som passerat minus tio grader och kändes som nålstick. Men också sol, skarp himmel och vackert vinterpudrat landskap. Få arter under dagen i Uppvidingeskogarna, men hög kvalitet på upplevelserna: inför Vithults urskog satt två orrtuppar och åt frön i en björk. Det tysta reservatet vibrerade till efter knarrande snösteg när en medelålders kungsörn plötsligt dök upp under vandringen (måste ha suttit i ett av träden), drog rakt över våra huvuden och fortsatte på låg höjd över Träholmasjön och vidare mot sydost. Sidensvans, spillkråka, större hackspett, stjärtmes och kungsfågel fanns också i området. Under promenad runt dammen vid Höneström stöttes tre tjädrar (en tupp och två hönor) plus en vackert vintervintervit skogshare upptäckt av hunden Epic. Ringandet från en ensam tofsmes avslutade dagen. /Mikael Persson i sällskap av Therese Petersson, Dan och Ewa Söderberg och hundarna Tiksa, Nikee och Epic.
Mikael Persson
- Friday, January 06, 2017 at 09:55:51 (CET)

27.12 Se här, ett tidigt tecken på annalkande vår: två gamla havsörnar spelflög på en plats mellan Furuby-Dädesjö. Även härlig promenad runt Staffan Moranders gamla favoritlokal Rammsjön där färsk tjäderspillning följde skogsvägen tillsammans med smågrälande talltita och fint, ringande tofsmes. Norr om Skärsjön sågs både älg och rådjur.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Tuesday, December 27, 2016 at 19:29:34 (CET)

2016-12-25 Huseby: ca 500 sädgäss. Söder Vrankunge: 6 kronhjortar. Torne: gräsand, storskrake, häger, 1 mink.
Per-Stefan Hallberg
- Sunday, December 25, 2016 at 13:34:40 (CET)

Måndag 12 december. Kalvsviksfjorden, Åsnen: Havsörn 1 juv., Storskrake 20 ex. Vid Ingelsund: Salskrake 12 ex. Vid Torne bro: Gråhäger 7 ex. I Ingelstad: Sidensvans ca 100 ex i flock (åt på rönnbär).
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Monday, December 12, 2016 at 17:29:22 (CET)

7/12 2016. Trevligt besök i min trädgård i Lessebo idag. 4 ex steglits födosökte i en syrenbuske. Knaprade tydligen på de små fröbaljorna som blir kvar efter blomningen.
Jan Gustafsson <0730304117>
Lessebo , - Wednesday, December 07, 2016 at 20:04:16 (CET)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2017-05-22

 

 
="center">