KOF samlar kontinuerligt in observationer från Kronobergs län.

Rapporte
ra till obsboken när du sett något spännande i måste Du logga in.
Lösenordet är namnet på fågellokalen på bilden + invigningsåret (11 + 4 små bokstäver/siffror)

(Klicka på bilden för att förstora den)

KLICKA PÅ BILDEN!

Här hittar du tidigare observationer! 


Tisdag 13 november. Bosmåla, strax nordost om Rössmåla, Urshult: Hornuggla 1 ex jagade över fälten, i skymningen klockan 16.20.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Wednesday, November 14, 2018 at 08:03:49 (CET)

Onsdag 31 Oktober. Djurle myr, Jät: Sädgås 2500 - 3000 ex strax nordväst Djurle våtmark.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Wednesday, October 31, 2018 at 21:35:37 (CET)

7 oktober. Nordanvinden fick under dagen fart på både vråkar och ringduvor. Mellan 09.30-15.00 sträckte 107 ormvråkar och 1100 ringduvor. Två olika blå kärrhökshannar sänkte sig också ner från himlen och drog på bara någon decimeters höjd jagande över marken. En fjällvråk mot söder visade sig också liksom tre havsörnar och en jagande duvhök. Även gott om större brunfladdermöss som for fram på ungefär samma höjd som de lokal vråkarna.
Mikael Persson
- Sunday, October 07, 2018 at 21:06:03 (CEST)

23 september. Efter plågsamt hårda västvindar avslutades söndagseftermiddagen med klar och kall höstluft och nordligt tonläge. Transsträcket som pågick mellan 16.00-19.00, och passerade på låg höjd rakt över huset, tillhör definitivt årets visuella och ljudmässiga fågelhöjdpunkter. Under de tre timmarna passerade cirka 1050 fåglar på sydostlig bana. Flertalet flockar på 100-200 individer, men vid sex-tiden passerade även en "dubbel-svärm" med gissningsvis 400-500 individer (hann räkna till 400 innan grupperingarna flöt ihop). Oerhört mäktigt! Dessutom 1 tornfalk och 1 sen fiskgjuse på samma kurs liksom 40-talet ladusvalor och en del ängspiplärkor, sädersärlor, bofink, bergfink, björktrast och dubbeltrast.
Mikael Persson och Therese Petersson
- Sunday, September 23, 2018 at 19:47:05 (CEST)

Måndag 3 september. Tävelsås: Bivråk 1 ex mot S. Djurle myr, Jät: Trana 110 ex, Grågås 75 ex, Sparvhök 1 ex, Ormvråk 2 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Tuesday, September 04, 2018 at 21:18:24 (CEST)

Onsdag 22 augusti. Femlyckan, Jät: Ett nytt tomtkryss på riktigt. När jag skulle hämta posten i min brevlåda nere vid vägen Jät-Uråsa möttes jag av en rovfågel i glidflykt. Den flög rätt emot mig och upptäckte mig inte förrän på 10 meters avstånd. När den vek av och gjorde en undanmanöver såg jag att det var en duvhök. Den satte sig i en ek på min tomt, där den till synes var på jakt efter nötskrikor som numera håller till frekvent i mina äppelträd. På Djurle myr håller ca 120 tranor till, jag hör dem större delen av dagen. Idag såg jag dessutom Röd glada 3 ex i södra delen på myren (en kull?).
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Thursday, August 23, 2018 at 08:33:42 (CEST)

Lördag 18 augusti. Hackekvarn, Åsnen: Bivråk 1 ex, Sirkön, Åsnen: Duvhök 1 ex och Kläcklingen, Åsnen: Lärkfalk 1 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Sunday, August 19, 2018 at 11:43:06 (CEST)

Torsdag 9 augusti. Femlyckan, Jät: Skogsduva 1 ex satt i en ek på tomten och ropade en dryg halvtimme, sedan flög den.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Wednesday, August 15, 2018 at 13:11:17 (CEST)

Nu är det bra tid att leta efter häckande rovfåglar. Ungarna tigger ljudligt och är lätta lokalisera, särskilt i samband med gryningen. Roligast har varit upptäckten av en nyligen flygg kungsörnsunge i ett i och för sig känt revir, men där det gått många år sedan paret senast fick någon unge på vingarna och boet dessutom varit okänt. Under veckan även även några enstaka kullar av ormvråk, duvhök, sparvhök och lärkfalk. Känns spontant annars som att det varit ganska magert i år med rovsfågelshäckningar som följd av den extremt heta och nederbördsfattiga sommaren. I alla fall inom de områden som jag brukar kolla. Kul också med två tjäderkullar med tre respektive sex ungar.
Mikael Persson
- Sunday, August 05, 2018 at 11:19:28 (CEST)

4 augusti. Flyttande vadare signalerar att det trots allt väntar en höst bortom rådande sommarhetta. Spännande med flyttlinjerna som tycks finnas lite varstans även hos oss och gäller fåglar som på väg från Arktis via Östersjön genar över inlandet mot Västkusten. Över Alstern i Uppvidinge passerade under morgonen totalt 28 myrspovar (3+15+10), 25 kustpipare (flera små flockar) och 3 kustsnäppor. Fåglarna kom ganska lågt/trädtoppshöjd och pressades ner av vind och mörka regnskyar. Även lärkfalk, tornfalk, bivråk, glada och en gök passerade under morgonen.
Mikael Persson
- Sunday, August 05, 2018 at 11:14:27 (CEST)

Fredag 3 augusti. Djurle myr, Jät: Trana 100 ex rastande.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Saturday, August 04, 2018 at 18:59:34 (CEST)

Torsdag 2 augusti. Södra Helgö, Helgasjön: Fiskgjuse 2 ad., Storlom 1 ex, Lärkfalk 1 ex, Bivråk 1 ex och Gråhäger 2 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Thursday, August 02, 2018 at 17:21:31 (CEST)

27 juli. Nu är det lärkfalkens tid. Möjligen tillhör den fåglarna som haft nytta av den varma sommaren. I södra Helgasjön finns tre häckande par. Njöt under dagen av två av dessa som visade upp sig fint genom halsbrytande flyguppvisningar samtidigt som det hördes mattiggande ungar. Minns särskilt två fåglar som med lieformade vingar passerade helt nära och en annan som betraktade oss lugnt, värdigt och en smula nyfiket från toppen av en torraka. Underbar fågel med distinkt ansikte och naturlig elegans!
Mikael Persson och Therese Petersson
- Friday, July 27, 2018 at 15:16:27 (CEST)

2018-07-07 22.30-01.00 Samma runda som 4/7, samma resultat. Vaktlarna kvar vid Bränneriet/vaktelrakan. Minst två nattskärror vid elljusspåret Vislanda. Ropande hornuggleungar på flera ställen.
Per-Stefan Hallberg
ALVESTA, - Monday, July 09, 2018 at 06:42:09 (CEST)

20180704 22.00-00.30 En tur i den varma sommarnatten från Alvesta via Huseby- Sjöby-Grimslöv-Vislanda-Alvesta, gav en spelande vaktel 100 m söder Bränneriet, ytterligare en spelande vaktel söder om "vaktelrakan". Minst 4 kullar med hungriga horneuggleungar hördes i området. Vid eljusspåret i Vislande hördes minst två olika spelande nattskärror.
Per-Stefan Hallberg
ALVESTA, - Friday, July 06, 2018 at 06:33:50 (CEST)

26 juni. Brukar ha för vana att blicka upp mot skyn då fiskmåsar skriker upprört. Ofta brukar det då synas någon ormvråk eller fiskgjuse. Idag, strax norr om Asa, väntade mer än så: en fint gökrandig bivråk snurrade i vida cirklar tillsammans med en maffig duvhökshona (nästan lika stor som bivråken) och en lärkfalk. Udda trio som tycktes trivas i varandras sällskap. Dessutom sälgskimmerfjäril vid både Hörda och Nykulla. Kul!
Mikael Persson och Therese Petersson
- Wednesday, June 27, 2018 at 09:04:26 (CEST)

Natten 25-26 juni. Fortfarande bra fart på nattskärrorna. I de glesa tallskogarna runt Skärsjön (mellan Dädesjö-Herråkra) fanns sju spelande fåglar, bland annat två individer invecklade i en intensiv revirstrid med smällande vingklapper och eleganta flyguppvisningar. Vid Sågaretorpet fanns dessutom en fågel som fångade nattfjärilar i luften och efter papperssvaleliknande flygturer återvände till samma gren för att vila. Läckert!
Mikael Persson och Therese Petersson
- Wednesday, June 27, 2018 at 08:47:56 (CEST)

14 juni Idag på morgonen sjöng lite oväntat en flodsångare vid Sporryds kvarn. Fågeln surrade på ihärdigt och kan säkert vara kvar ett tag i området. För att nå platsen, följ vägen mot Vikensved från riksväg 23. Strax efter avtagsvägen mot Toftahöjdens sommarstugeområde finns ytterligare en mindre grusväg som viker av söderut i riktning mot Toftasjön (och bland annat, så småningom når parkeringen/den gamla skjutvallen vid Notteryds naturreservat). Flodsångaren sjunger från den lilla våtmarken norr om Sporryds gamla, diffusa kvarnruin (hörs från vägen)
Mikael Persson, Therese och Tiksa
- Thursday, June 14, 2018 at 13:13:46 (CEST)

12 juni. Även i år häckning i alla mina 22 numrerade småfågelholkar i strandskogen mellan Petersburg och Slåttervägen utmed Södra Bergundasjön. Talgoxe 10, Blåmes 9, Nötväcka 2 och Svartvit flugsnappare 1. Häckningsprocenten under de nio år som jag kollat upp har varit 98,5.
Sven-Olof Linnér <familjen.linner@telia.com>
Växjö, - Monday, June 11, 2018 at 11:38:48 (CEST)

Söndag 10 juni. Femlyckan, Jät: Bivråk 2 ex och Röd glada 1 ex. Kattugglorna som häckat i min holk på tomten fick 3 ungar, alla har nu lämnat boet.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Monday, June 11, 2018 at 08:59:52 (CEST)

8-9 juni Årets tredje och sista nattfågelstaxering brukar innebära flera ropande kullar av uggleungar. Men i år noterades, för första gången sedan studien påbörjades, inga sådana. Å andra sidan ganska förväntat med tanke på hur lite ugglor som ropat under våren. I övrigt väldigt lugnt på de 20 räknepunkterna: Tre ropande kattugglor och en handfull ropande storlommar och sjungande buskskvättor. Såväl nattsångare som nattskärror lyste med sin frånvaro. Vid reservatsparkeringen vid Lunden-Drevsjön spelade däremot en vaktel. Av däggdjur noterades älg, rådjur och fälthare.
Mikael Persson
- Saturday, June 09, 2018 at 10:45:56 (CEST)

2-3 juni. Spännande natt i Uppvidingeskogarna i sällskap av nattskärrans surrande ljudtråd. 24 spelande individer noterades. Flest i trakten av Fiskesjö-Ekholma, Varvshult-Varsjön och mellan Vithults urskog och väg 31. Även en fin flock med 100-talet sträckande prutgäss över Lenhovda och, lite oväntat, en nattsträckande flock sjöorrar i närheten av Karskruv. Kattuggla ropade på tre platser, i övrigt tyst på den fronten.
Mikael Persson
- Sunday, June 03, 2018 at 15:09:07 (CEST)

Torsdag 17 maj. Musteryd, Ormesberga: Bivråk 1 ex, Rinkaby, Växjö: Bivråk 2 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Friday, May 18, 2018 at 15:38:27 (CEST)

2018-05-06 Husebymaden. Fågelskådningens Dag och vårens sista guidning på maden. Strålande solsken och nästan vindstilla skapade tropisk hetta uppe i tornet. Det är onekligen som att stå i ett drivhus. Not my cup of tea och tydligen inte heller de besökandes, drygt 20 personer dök upp på guidningen. Den här gången hade vi gott om tid att visa fåglarna och vi hann till och med att fika utan stress. Artlistan stannade kring 50 arter, en del lite svårobserverade i det intensiva motljuset och den begynnande växtligheten. Två ruvande smådoppingar på två bon bara 25 m från varandra var inte lättobserverade. En buskskvättehanne sjöng nedanför tornet i stort sett hela tiden. Vårens första gök för många hördes vid ett par tillfällen. Bläsand, skedand och årta fanns på plats. Dagens största show stod en av lärkfalkarna för. Den kom alldeles förbi tornet och jagade under några minuter på bara ett par meters håll, fångandes insekter med klorna för att sedan lyfta upp dem till näbben och käka glidandes runt i luftrummet. Vilken fart och acceleration de här luftens stora ekvilibrister besitter. Flera gånger flög den så lågt att vi kunde studera ovansidan på fågeln. Så nära en jagande lärkfalk har jag aldrig varit och det lär jag aldrig få uppleva igen.
Ola Bondesson <ola.bondesson@tele2.se>
Växjö, - Sunday, May 06, 2018 at 14:20:37 (CEST)

3 april kommer nog att gå till rullorna som den stora lom-dagen. På flera platser i Växjö kommun syntes smålommar som tryckts ner av dis och regn under sitt genande över land från Västkusten till Östersjön. Sörabysjön, vid Rottne, gästades dessutom av Arktis svartgröna smycke, en vidunderligt vacker svartnäbbad islom i sommar-frack. Hatten av för upptäckaren Thomas Hultquist som också hittade gänget av smålommar i Innaren. De sistnämnda lyfte vid 19.30-tiden på kvällen och tog överraskande snabbt höjd innan sextetten drog mot norr. Även här var några i gruppen uppklädda i sommarfint. Vid Madkroken alternerade två gravänder mellan Hjältingsö och stenar i sjön, medan en mindre grupp storlommar höll till på öppet vatten.
Mikael Persson
- Thursday, May 03, 2018 at 21:28:03 (CEST)

2 maj En dvärgbeckasin spelade vid Lilla Attsjön. Fågeln hördes fint vid tre tillfällen mellan 21.30-22.00. Hörs bäst från östra hörnet av våtmarken. Mycket fåglar i omlopp nu, bland annat fyra rödbenor som rastade i en timme och sedan tycktes dra iväg.Även rörhöna tillhörde nattljuden.
Mikael Persson
- Thursday, May 03, 2018 at 08:59:38 (CEST)

1 maj. Kanske blir det knipskrakar framöver i Uvasjön vid Fröseke. Här fanns en salskrakes hanne som uppvaktade en kniphona genom närgånget simmande cirklar, sträckt hals och huvudnickningar. Paret verkade tight och flög då och då varv runt sjön för att landa tillsammans.
Mikael Persson
- Thursday, May 03, 2018 at 08:56:49 (CEST)

29 april Småfläckiga sumphönan spelar alltjämt ljudligt och engagerat i norra hörnet av Hovsgöl, Växjö
Mikael Persson
- Thursday, May 03, 2018 at 08:54:42 (CEST)

29 april: Höneveckan är nu! På en grusväg norr om Moheda spelade en tjädertupp med två hönor som vittnen. I grannskapet fanns fler fåglar. Dessutom trevligt med en grann och orädd svart rödstjärtshanne som sjöng från fabriken mittemot bruksdammen i Torpsbruk. Tyvärr går svarthakedoppingen åt motsatt håll i länet. Bara en fågel var synlig i Lövsjön.
Mikael Persson
- Thursday, May 03, 2018 at 08:53:14 (CEST)

28 april. Säsongens nattfågelstaxering två bekräftade 2018 som det sämsta uggleåret som jag kan minnas. På rundans 20 punkter noterades totalt fyra kattugglor från två punkter och en sparvuggla.
Mikael Persson
- Thursday, May 03, 2018 at 08:49:44 (CEST)

28 april. Många spännande saker under en lång och händelserik dag i Uppvidinge. Roligast av allt en fin kalkgranskog i öster med gigantiska granar och tallar, mycket asp och björk och gott om blåsippor på den mossklädda marken. Tog inte lång tid här innan vi upptäckte både ett spelande par av järpe och strax intill en nötkråka som satt öppet. Även spelande storspov på tre platser i det småbrutna landskapet. Vid gården Ålatorp fanns en ropande turkduva och vid Södresjö ropande skogsduva plus svartahake- och smådopping. Även mycket fågel vid Frösekemaden där årets första gulärla och grönbena visade sig.
Mikael Persson
- Sunday, April 29, 2018 at 20:40:17 (CEST)

26 april. Ett uns av nostalgi gick genom kroppen när jag besökte Fängsjön och Hugnasjön. För 3-4 årtionde sedan var det här fågellokaler av rang med svarthakedopping, årta, skedand, dvärgbeckasin, järpe, pärluggla och rastande flockar av brushanar och kärrsnäppor. Visuellt påminner de om varandra från den tiden. Stora vassar, vattenspeglar och gungflyn parat med vide och lite kaveldun. Bara en sak fattas: fåglarna. Vid Fängsjön fanns ett par trana och grågås medan Hugnasjön länge tycktes helt fågeltom tills jag fick syn på ett par storskrake.
Mikael Persson, Therese och Tiksa
- Friday, April 27, 2018 at 08:37:11 (CEST)

25 april och en dag med störande stark vind, men samtidigt alltjämt lite skojiga läten. Fram emot kvällen tutande rördrommen med gotiskt, mörk röst vid Lidhemssjön och när väl mörkret sänkt sig lät den småfläckiga sumphönan i Hovsgöl snarlikt en droppande vattenkran, modell större.
Mikael Persson
- Thursday, April 26, 2018 at 13:08:36 (CEST)

22 april. Odens hästar ljuder åter över Vithults urskog! Under söndagskvällen, mellan cirka 21.00-22.00, spelade en dvärgbeckasin flitigt över Träholmasjön. Länge sedan jag hörde detta märkliga läte så ihärdigt och tydligt. Även sparvuggla, tofsvipa, trana, skogssnäppa och gott om enkelbeckasiner stämde upp i den mäktiga bakgrundskulissen. I området ropade även 1-2 pärlugglor. Härligt!
Mikael Persson, Therese och Tiksa
- Monday, April 23, 2018 at 09:09:09 (CEST)

Dagens guidning vid Husebymaden genomfördes inför cirka 65 besökande. Morgonen var dimmig och sval men efterhand klarnade det upp och temperaturen steg mot 15-graders strecket. Den mest intressanta observationen som gjordes var en stenfalk som gjorde ett alldeles för kort besök bland träden bakom tornet. Flera grågäss, tranor och sångsvan sågs ruvande. Följande arter observerades: Sångsvan, grågås, kanadagås, bläsand, snatterand, kricka, gräsand, stjärtand, årta, gräsand, knipa, smådopping, storskarv, gråhäger, röd glada, havsörn, ormvråk, stenfalk, sothöna, trana, större strandpipare, tofsvipa, enkelbecksin, rödbena, skrattmås, fiskmås, gråtrut, ringduva, trädpiplärka, sädesärla, rödhake, taltrast, lövsångare, blåmes, talgoxe, nötväcka, kaja, kråka, korp, stare, bofink, steglits, stenknäck och sävsparv. Guidade gjorde Per-Stefan Hallberg och Per-Sture Ljundahl.
Per-Sture Ljungdahl <pslj@telia.com>
Gemla, - Sunday, April 22, 2018 at 21:18:15 (CEST)

15 april. På några försvinnande få platser finns fortfarande skog som helt och hållet lever upp till namnet som en stark och frisk organism vibrerande av liv på alla nivåer, från markskikt, mossor och lavar till översta krona och kvist. Promenerade in gryningen genom en sådan i Uppvidinge. Rödhaken och taltrasten hade redan signalerat början på en gryning som alltjämt var dold för alla mina sinnen. Bland gammelgranar och storvuxna tallar skrek och kacklade duvhöksparet som besatta genom dunklet. Några nötskrikor försökte försiktigt ge sig in i lätesrepertoaren samtidigt som hökparet slungade sig fram och tillbaka genom skogen i allt vildare skrin. I bakgrunden pågick tjäderspelet; tuppar som knäppte, kluckade, sisade och rök ihop under vingbrak och brölande. Genom dimman hördes också orrkutter, dubbeltrast och ett fint och högt läte som det tog någon minut innan jag fattade vad det var. Men till slut upptäckte jag sparvugglehonan bara någon meter ovanför mitt huvud. Viskningarna fortsatte i sällskap av ytterligare en fågel som lät ungefär som det vanliga revirlätet, fast liksom lite dovare och burkigare. Kanske förvarnade ritualen parning, kanske överlämning av byte. Bortom sjungande korsnäbbar och trädkrypare väntade så det jag väntat på hela morgonen. Till slut fann jag järptuppen, kanske bara tio meter bort, tryckande på marken tätt intill en trädstam. Till en början sprang han runt i reviret med stjärten uppfälld som på en stridsinställd tjäder. Så småningom började det ihärdiga visslandet. Efter en kvart dök även honan upp och glidflög förbi mig några gånger med vingarna bakåtböjda som på en bumerang. Just som jag gjorde mig redo att lämna platsen, ljöd nötkråkans hesa stämma. Kom så småningom ner mot sjökanten. Lommen ropade och en gammal havsörn dök in mot den täta skogen med en fisk i klorna. Kanske hade den bo där någonstans? En sak är i alla fall säker: Miljöer och upplevelser som dessa är ur ett allmänmänskligt perspektiv alldeles för värdefulla för att slösas bort som sågverksvirke eller pappersmassa.
Mikael Persson och Roger Jönsson
- Sunday, April 15, 2018 at 19:59:11 (CEST)

2018-04-15. Årets tredje guidning, dimma med duggregn i början något uppklarnade +7gr. ca 30 besökare gladdes åt många fina obsar. Många sångsvanar kvar och mycket tranor i rörelse. Årta, skedand, snatterand, stjärtand, sothöna, smådopping, havsörn adult fågel, sparvhök, brun kärrhök, glada, 7 sträckande storspovar, rödbena, flera flockar enkelbeckasiner, korp som tog sammanlagt 4 grågåsägg, årets första ladusvala, sädesärla och en hörd rördrom. Guidade gjorde Anders o Eva Belfrage med bistånd av bl.a. Mikael Nilsson.
Anders o Eva Belfrage
Växjö, - Sunday, April 15, 2018 at 14:46:11 (CEST)

Torsdag 12 april. Djurle myr, Jät: Tornfalk 2 ex, Röd glada 2 ex, Ormvråk 3 ex, Tofsvipa 10 ex, Sånglärkor, Kaja 100 ex. Efter en traktor som plöjde en åker: Skrattmås 200 ex och Fiskmås 100 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Thursday, April 12, 2018 at 20:06:27 (CEST)

Husebymaden 2018-04-08. Årets andra guidning. Tyvärr gick det inte att logga in på obsboken i går så därför kommer rapporten först i dag måndag. Nu var det vår och det märktes också på anstormningen av skådare i fågeltornet. Det var drygt tio skådare där redan när vi anlände vid halvniotiden. Enormt härligt väder med sol, så gott som vindstilla och upp till +17 grader när vi avslutade guidningen vid 12-tiden. Vi uppskattar antalet besökare till minst 70. De kunde titta på samtliga Sveriges simänder med ett vackert stjärtandspar och ett parande årtpar i topp. Smådoppingen hade också anlänt och sent på förmiddagen kunde vi också plocka in de nyanlända vårprimörerna enkelbeckasin och skogssnäppa. Sädesärlor och sävsparv får också räknas in som vårens budbärare. Mycket rovfågel också i form av röda glador, fiskgjusar, ormvråkar, en sträckande brun kärrhökshanne samt en samarbetsvillig havsörn. Sistnämnda satt på en av de stora stenarna ute vid ön under mer än en timmes tid för beskådande. Dagens klo blev en ny art för guidningen vid Huseby. En ägretthäger kom flygande från norr, hade observerats norr om Huseby tidigare på morgonen, och landade någon minut på madens östra sida. Livligt uppvaktad av skrattmåsar stod den inte länge utan flög ner och ställde sig i Kyrkmaden där den fick vara mer i fred. Guider var Per Fogelström och Ola Bondesson med benäget bistånd av Nils-Arne Thunell och Mikael Nilsson. Sistnämnde hade ju lyckan att få kröna sin skådardag med att på hemmaplan utanför Alvesta vid Änganäs få upptäcka Kronobergs första bronsibis på eftermiddagen. Till glädje för många skådare som hann dit och fick se den.
Ola Bondesson <ola.bondesson@tele2.se>
Växjö, - Monday, April 09, 2018 at 17:57:50 (CEST)

4 april blev Dagen-d för både fåglar och vår. Plötsligt doftade luften april. Längs Toftasjöstranden fanns både efterlängtad sädesärla och taltrast på plats som efter ett osynligt och ljudlöst simsalabim. Ännu mer surrealistiskt panorama väntade tidig kväll vid Bergkvarasjön. På iskanten trängdes stjärtänder, bläsänder, krickor och sångsvanar med 150 gråtrutar och ett stort gäng skrattmåsar. I vattnet simmade den omöjliga blandningen av storlom och 30-talet bläsgäss tillsammans med två malplacerade skärfläckor (har tidigare bara upplevt detta fenomen på foto, men de låg verkligen och guppade ute på vattnet som två gigantiska simsnäppor med sina vackert sirliga former, näbben i vädret och distinkt svartvita fjäderdräkt). Vid Norra Bergundasjön - där skärfläckorna dök upp senare - fanns både brunand, vigg och salskrake. En lång ugglerunda på kvällen blev däremot mindre lyckosam - inte ett ljud i skogarna kring Attsjö, Herråkra och Bergdala, bortsett från tranor och koltrast. Här var det plötsligt åter vinter med mycket snö….
Mikael Persson och Therese Petersson
- Thursday, April 05, 2018 at 08:25:31 (CEST)

4/4 Alvesta : En kungsörn, mot väster över Vintervägen ca 15.00. Mellan Hjärtanäs och Sköldsta, ca 200 sångsvan samt ett 10-tal tranor. Sköldsta en röd glada. Transjö en duvhök, hane. Billagården ett par hundra skrattmås/fiskmås.
Per-Stefan Hallberg
Alvesta, - Wednesday, April 04, 2018 at 17:23:36 (CEST)

Måndag 2 april. Vid mitt fågelbord i Jät: Steglitz 1 ex, Stenknäck 6 ex, Stjärtmes 8 ex, Järnsparv 1 ex, Rödhake 1 ex, Ringduva 2 ex, Gulsparv 20 ex, Bofink 25 ex, Bergfink 50 ex, Grönfink 5 ex, Grönsiska 2 ex, Pilfink 2 ex, Koltrast 5 ex, Större Hackspett 1 ex, Svartmes 1 ex, Talgoxe 3 ex, Blåmes 5 ex och Entita 2 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Tuesday, April 03, 2018 at 09:18:14 (CEST)

2018-04-01 Husebymaden Årets första guidning. Guider på plats Johannes Rydström och Ola Bondesson. Antal besökare 20. Om vi nu skall kalla det här för vårguidningar så var första april ett väl valt datum. En bister nordostan i kombination med minusgrader gjorde den här guidningen till den mest bistra jag upplevt. Burrr kan man lugnt säga. Ändock kom det 20 besökare och de fick uppleva mycket fågel. Vårsträcket har tagit stopp i den bitande vintern och våra marker kryllar av gäss, sångsvanar och tranor som väntar. Det fick vi verkligen uppleva den här morgonen i tornet. Sex gåsarter plockade vi in - sädgås, bläsgås, spetsbergsgås, grågås, kanadagås och vitkindad gås. Alla stod i omgångar ute på den helt frusna maden tillsammans med sångsvanar. Det var en ständig rotation på gässen när de flög upp till och ner från sina betesmarker ute på åkrarna. Ibland var det någon av de fyra havsörnarna i området som fick fart på dem. Det var mycket rovfåglar i luften i den friska vinden. Förutom havsörnarna fyra till fem röda glador, flera ormvråkar, två duvhökar och en sparvhök som kom upp på dagens lista. Flockar med ringduvor och starar. En spillkråka vinglade förbi helt nära tornet för att kort därefter vingla tillbaks söderut över maden. I norr en varfågel i en buske. Några tofsvipor och sjungande bofinkar får kanske räknas som vårattribut. Totalt observerade vi 33 olika fågelarter. Då är inte de två salskrakarna uppe vid bron vid Huseby inräknade.
Ola Bondesson <ola.bondesson@tele2.se>
Växjö, - Sunday, April 01, 2018 at 15:26:00 (CEST)

2018-03-30, Husebymaden, en kort stund bara, ca 15:30-16:00. Kallt och blåsigt, men många tranor, sångsvanor, grå- kanada- och sädgäss - och 4 st havsörnar. Helén och Svend, Kosta
Svend Svarrer <svend.svarrer@gmail.com>
Kosta, - Saturday, March 31, 2018 at 09:38:33 (CEST)

Torsdag 29 mars. Vid mitt fågelbord i Jät: Järnsparv 1 ex, Rödhake 1 ex, Ringduva 3 ex, Sparvhök 1 hanne, Stenknäck 4 ex, Domherre 1 ex, Grönfink 5 ex, Bofink 40 ex, Bergfink 11 ex, Grönsiska 3 ex, Stjärtmes 8 ex, Gulsparv 20 ex, Pilfink 5 ex, Skata 2 ex, Nötskrika 2 ex, Koltrast 12 ex, Större Hackspett 1 ex, Nötväcka 2 ex, Svartmes 1 ex, Blåmes 7 ex, Talgoxe 5 ex och Entita 2 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Friday, March 30, 2018 at 12:16:19 (CEST)

Tisdag 27 mars. Snön ökade antalet fåglar vid min matning i Jät: Bofink 45 ex, Bergfink 18 ex, Grönfink 7 ex, Pilfink 2 ex, Gulsparv 15 ex, Domherre 2 ex, Stenknäck 4 ex, Stjärtmes 8 ex, Grönsiska 3 ex, Koltrast 10 ex, Rödhake 1 ex, Ringduva 1 ex, Större Hackspett 1 ex, Nötskrika 1 ex, Skata 1 ex, Svartmes 1 ex, Blåmes 7 ex, Talgoxe 5 ex, Entita 2 ex och Nötväcka 2 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Tuesday, March 27, 2018 at 18:57:01 (CEST)

24 mars. Hörda, Ormesberga ligger mitt i ett flyttstråk. Fåglar som följer Mörrumsåns vatten- och sjösystem passerar bygden. Men exakt var fåglarna dyker upp beror säkert på vindförhållanden och lite annat. Idag passerade ett av stråken rakt över trädgården. Från tidig morgon till tidig eftermiddag pumpade flockarna fram i långa, böljande följen. Under 20 minuter passerade cirka 400 sädgäss uppdelade i flera stora flockar som vid några tillfällen fyllde ut himlen och passerade samtidigt. I allt 700 fåglar noterades under dagen. Dessutom flera flockar med grågås, kanadagås, sångsvan, storskarv och tranor liksom sånglärka, ringduva och tofsvipa. Bland udda inslag märktes tolv bläsgäss mot norr, 1 spetsbergsgås och en forsärla. Även steglits, stenknäck, mindre hackspett, glada, sparvhök och gott om mindre korsnäbb observerades under denna minnesvärda lördag.
Mikael Persson
- Sunday, March 25, 2018 at 12:00:43 (CEST)

22 mars. Hård vinter och ännu hårdare skare sänkte mina förväntningar inför årets första nattfågelstaxering. Men resultatet blev faktiskt bättre än förväntat. Avsaknaden av kvällssjungande trastar och morkulla verifierade i och för sig bilden av sen vår. Men på ruttens 20 inventeringspunkter noterades fyra ropande kattugglor och, mest glädjande, lika många pärlugglor. Flitigt ropande pärlugglor hördes på ömse sidor Kråketorpsreservatet, och nordväst vägen Svanås-Ernatorp (två ropande individer). Även nattligt ropande tranor på flera ställen.
Mikael Persson
- Friday, March 23, 2018 at 09:57:51 (CET)

Torsdag 22 mars. Djurle myr, Jät: Sädgås 1000 ex, Trana 2 ex, Sånglärka flera hördes, Ormvråk 2 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Friday, March 23, 2018 at 09:13:00 (CET)

Tisdag 20 mars. Djurle myr, Jät: Sädgås 200 ex, Trana 47 ex, Tofsvipa 1 ex och Röd glada 1 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Tuesday, March 20, 2018 at 16:39:22 (CET)

7/3 Villtofta/Odenslanda, två överflygande tranor, 13.10!
Per-Stefan Hallberg
Alvesta, - Friday, March 09, 2018 at 10:28:44 (CET)

Söndag 18 februari. Vid mitt fågelbord i Jät: Stjärtmes 10 ex, Stenknäck 8 ex, Domherre 1 ex, Bergfink 5 ex, Bofink 3 ex, Grönfink 8 ex, Gulsparv 50 ex, Rödhake 1 ex, Koltrast 4 ex, Svartmes 1 ex, Talgoxe 5 ex, Blåmes 9 ex, Nötskrika 2 ex, Skata 2 ex, Nötväcka 2 ex, Entita 3 ex och Större Hackspett 1 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Sunday, February 18, 2018 at 19:01:00 (CET)

10 februari. Skön vinterdag i vackert, snöpudrat landskap. Varken särskilt mycket fågelarter eller individer, men hög klass på upplevelserna: Morgonen vid Hörda började med en ropande sparvuggla. Mitt ute i skogen vid Åhult satt en strömstare och tryckte i en liten vinterbäck. På Kosta skjutfält fanns två blåsvarta orrtuppar uppflugna i en snötyngd björk. Dagens höjdpunkt blev de två tjädertupparna som med uppburrade nackfjädrar och väl markerade hakskägg satt i varsin talltopp vid Höneström och lät sig beskådas i en kvart. På samma plats även en stor flock med mindre korsnäbbar samt en ung havsörn som passerade lågt och fint över dammen. Även gott om purfärska spårlöpor och kanor från utter i området (flera individer). Utterspår också vid bland annat Hovgårdssjön, Skahus, Kärngölsbron och Sävsjöström. Kul!
Mikael Persson och Roger Jönsson
- Saturday, February 10, 2018 at 20:59:33 (CET)

Torsdag 8 februari. Vid mitt fågelbord i Jät: Stenknäck 10 ex, Domherre 1 ex, Gulsparv 50 ex, Rödhake 1 ex, Gråsiska 2 ex, Bergfink 2 ex, Bofink 4 ex, Grönfink 5 ex, Koltrast 9 ex, Nötskrika 4 ex, Skata 2 ex, Större Hackspett 2 ex, Svartmes 2 ex, Nötväcka 2 ex, Talgoxe 7 ex, Blåmes 8 ex, Entita 2 ex, Talltita 5 ex och Fasan 2 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Thursday, February 08, 2018 at 17:03:25 (CET)

Onsdag 24 januari. Femlyckan, Jät: Stenknäck 6 ex, Stjärtmes 12 ex, Bofink 1 ex, Rödhake 1 ex, Grönfink 5 ex, Gulsparv 24 ex, Gråsiska 2 ex, Större Hackspett 1 ex, Koltrast 5 ex, Nötväcka 2 ex, Talgoxe 7 ex, Blåmes 5 ex, Talltita 2 ex, Skata 2 ex, Nötskrika 3 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Wednesday, January 24, 2018 at 18:58:46 (CET)

Lördag 20 januari. Vid mitt fågelbord i Jät: Stenknäck 3 ex, Domherre 7 ex, Bergfink 2 ex, Bofink 3 ex, Grönfink 5 ex, Gråsiska 7 ex, Rödhake 1 ex, Koltrast 6 ex, Gulsparv 38 ex, Nötväcka 2 ex, Skata 2 ex, Nötskrika 2 ex, Talgoxe 8 ex, Blåmes 6 ex, Entita 4 ex och Talltita 2 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Saturday, January 20, 2018 at 18:53:14 (CET)

20 januari. Snötyngt vinterlandskap kring Ormesberga, men ändå en fin och vindstilla morgon som signalerade en smula vår: Både spillkråkan och större hackspetten rev loss hoppfulla trumvirvlar medan gröngölingen ropade från ekdungar med toksjungande entitor. Kring Nyängskullen sjöng mindre korsnäbb från gran- och tallridåer. Dagens roligaste upplevelse inträffade under promenaden hem från Hälleberg. Skymtade på de nedre sluttningarna en orörlig klump i en trädtopp. Några steg senare hade jag sällskap av en orädd och mycket samarbetsvillig nötkråka som satt uppflugen högst upp i toppen av en unggran och i ungefär samma, knyckig pose som en toppsittande nötväcka i trädet jämte. Sällan jag stöter på den prickige så här års. Fint att se den mot snötyngd skog. Helt orädd var den också, med ett slags lågmält skrattande och småpladder som jag aldrig tidigare hört från arten. När jag kom närmre, satt den och knyckte lite på stjärten och började surra, men valde ändå att stanna kvar. Härligt!
Mikael Persson
- Saturday, January 20, 2018 at 14:36:20 (CET)

Söndag 14 januari. Vid mitt fågelbord i Jät: Gulsparv 30 ex, Bofink 1 ex, Gråsiska 2 ex, Trädkrypare 1 ex, Nötväcka 2 ex, Koltrast 3 ex, Skata 2 ex, Rödhake 1 ex, Större Hackspett 1 ex, Nötskrika 2 ex, Blåmes 7 ex, Talgoxe 5 ex, Entita 2 ex och Talltita 4 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Sunday, January 14, 2018 at 17:18:36 (CET)

2 januari. Den kommande nationalparksentrén vid Trollberget börjar verkligen bli fin och inbjudande. Även mycket roligt att kika på i området. Två havsörnar underhöll längs Åsnenstranden där det även fanns spillning av utter. En varfågel satt på givakt, medan spillkråka ropade från skogen. Vid Trollmyren flög två orrhönor i kallt gråbrunt mot mörk vinterskog och vita fuktslöjor - fantastiskt vackert! Roligast av allt ändå alla stenknäckar som höll till i bokskogen. Såg på håll en tät och lätt böljande flock av något som jag på avstånd och i en hast tog för sidensvansar innan de kom närmre och damp ner i de nakna bokkronorna som en skur av brokigt färgade frukter. 75 fåglar kom i det följet. Flera mindre grupper också på plats, så säkert cirka 100 närvarande fåglar. Har själv aldrig varit i närheten av att uppleva en sådan ansamling av stenknäckar, varken i Sverige eller utomlands - mäktigt! Vid Sunnabron och Bjurkärr fanns också två havsörnar liksom energiskt sjungande gärdsmyg och talgoxens vårvisa! Härligt!
Mikael Persson, Therese och Tiksa
- Tuesday, January 02, 2018 at 20:22:16 (CET)

Fredag 22 december. Vid mitt fågelbord i Jät: Stenknäck 1 ex, Domherre 4 ex, Gråsiska 6 ex, Grönfink 1 ex, Bofink 3 ex, Gulsparv 12 ex, Rödhake 1 ex, Större Hackspett 2 ex, Nötskrika 2 ex, Koltrast 2 ex, Nötväcka 2 ex, Talgoxe 6 ex, Talltita 3 ex och Blåmes 4 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Friday, December 22, 2017 at 19:03:09 (CET)

22 december, droppande snö, ringduvor som börjat hoa lite diskret och toksjungande gråsiskor. Nästan lite vårkänsla faktiskt. Stannade under hundpromenaden upp en stund i backen upp genom alet ovanför Toftasjön i Sandsbro. Smältvatten rann nerför den lilla skogsvägen och skapade små rännilar i naket grus. I en sådan singlade något (frön?) ner från en närbelägen bok. Mixen lockade till sig mängder med ljudliga mesar som åt och drack, bland annat tre talltitor och två entitor. Har nog aldrig kommit dem så nära som denna gång (trots sällskap av hund). Väldigt trevligt att studera strävt gnälliga talltitor och pigga entitor på bara någon meters avstånd. Dessutom hoppandes på marken. Härliga fåglar som fick dagen att lyfta.
Mikael Persson
- Friday, December 22, 2017 at 16:53:23 (CET)

Tisdag 12 december. Snön satte fart på fåglarna vid mitt fågelbord i Jät. Följande arter sågs: Stjärtmes 10 ex, Gråsiska 2 ex, Bofink 3 ex, Domherre 4 ex, Gulsparv 12 ex, Björktrast 1 ex, Koltrast 2 ex, Nötskrika 3 ex, Skata 2 ex, Större Hackspett 2 ex, Nötväcka 2 ex, Blåmes 7 ex, Talgoxe 5 ex och Talltita 3 ex.
Lars-Olof Hallberg
Jät, - Wednesday, December 13, 2017 at 16:13:34 (CET)

2 december. Adventgrå fukt låg som en ljus svepning över Storasjö naturreservat. Tyst och avvaktande morgon med spridda snöfläckar i lingonriset. Några talltitor och tofsmesar var de tydligaste livstecknen innan en tjusigt gråbrunmönstrad tjäderhöna lyfte från stigen. Ute på myren vid Djupgöl satt minst fyra orrtuppar och begrundade en avlägsen sol som aldrig lyckades tränga igenom de murriga skyarna. Vacker bild som möjligen bara kunde överträffas av en mjukt trippande vinter-räv vid Tofta. Kul också med färsk utterspillning längs Alsterån. Dessutom....fortfarande gula höstkantareller i Storasjö liksom här och där också frostnupna lingon.
Mikael Persson
- Saturday, December 02, 2017 at 18:59:14 (CET)

© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2017-12-08

 

 
="center">