Fågelobsar

Aktuella observationer här nedan är hämtade från rapporteringsystemet Artportalen, som är framtaget av SOF, Sveriges Ornitologiska Förening, med stöd från Naturvårdsverket och i samarbete med Club 300. 
KOF´s obsbok finns också med.

Artportalen, dagens obsar från hela landet

KOF´s obsbok

Aktuella obsar från Kalmar  län (Östra Småland)

Aktuella obsar från Jönköpings län

Aktuella obsar från Kronobergs län

Aktuella obsar från Öland

På kartorna här nedanför kan Du klicka på de markerade kommunerna, för att se de senaste observationerna kommunvis.


© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2015-04-28