Milvus - Fåglar i Småland

RedaktionSenaste nummer av Milvus

Ronny Johansson, 0470-155 14 Redaktör och ansvarig utgivare
Mikael Persson, 0470-102 68
Thomas Hultqvist, 0707-466 156

Tidskriften Milvus, Fåglar i Småland, utges av KOF.
Den utkommer med fyra nummer per år.
I Milvus kan Du läsa om allt som berör fåglar och
fågelskådning i länet.
Medlemsavgiften för 2019 är 225 kr, (vid betalning från utlandet 300 kr SEK)
60 kr om Du är under 20 år och 20 kr
för familjemedlemmar.

Avgiften sätts in på pg 51 44 83-7 eller Swish 123 007 65 70.

 

För adressändring och information om annonsbokning, priser, teknisk information, gratisexemplar mm vänligen kontakta:

Ronny Johansson
Villagatan 11
352 40 VÄXJÖ

tel 0470-155 14
e-post: milvus@kofnet.org

Adress: Milvus, Fåglar i Småland, c/o Ronny Johansson, Villagatan 11, 352 40 VÄXJÖ


Innehåll: Milvus -  Fåglar i Småland 1, 2019

Smålands Ornitologiska Förening - Roland Ylvén
Snösparven i Småland - Ronny Johansson
Större turturduva - Calle Ljungberg
Rekorduppträdande av sädgäss - Ronny Johansson
Fotografen Tomas Claesson - Thomas Hultquist
Alfågelns förekomst i Kronobergs län - Roland Ylvén
Berguv är riksinventeringsart - Rrk
Nattskärrenatt - Mikael Persson
Nattskärran i Kronobergs län - Mikael Persson
Inventeringsmetodik för nattskärra - Urban Rundström

 

Här kan du beställa lösnummer av Milvus - Fåglar i Småland direkt!!

Pris 50:- st plus porto

Fyll i de här uppgifterna: 

Jag vill beställa följande nr av Milvus - Fåglar i Småland:
2019 nr 1    2018 nr 2   2018 nr 3    2018 nr 4  
Ditt namn:

Din e-post adress (frivilligt):

Din adress:

Postnummer och ort:

Telefonnummer:

Ev meddelande:© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2019-01-10