Milvus - Fåglar i Småland

RedaktionSenaste nummer av Milvus

Ronny Johansson, 0470-155 14 Redaktör och ansvarig utgivare
Mikael Persson, 0470-102 68
Thomas Hultqvist, 0707-466 156

Tidskriften Milvus, Fåglar i Småland, utges av KOF.
Den utkommer med fyra nummer per år.
I Milvus kan Du läsa om allt som berör fåglar och
fågelskådning i länet.
Medlemsavgiften för 2017 är 225 kr, (vid betalning från utlandet 300 kr SEK)
60 kr om Du är under 20 år och 20 kr
för familjemedlemmar.

Avgiften sätts in på pg 51 44 83-7

För adressändring och information om annonsbokning, priser, teknisk information, gratisexemplar mm vänligen kontakta:

Ronny Johansson
Villagatan 11
352 40 VÄXJÖ

tel 0470-155 14
e-post: milvus@kofnet.org

Adress: Milvus, Fåglar i Småland, c/o Ronny Johansson, Villagatan 11, 352 40 VÄXJÖ


Innehåll: Milvus -  Fåglar i Småland 2, 2017

Viktigt att rapportera fågelobservationer, Roland Ylvén
Ortolansparv - Förekomsten i Småland, Johan Sandström & Lars G Petersson
Kungsörnsgruppen rapporterar, Mikael Persson & Rolf Lilja
Orientvadarsvala - Första fyndet i Småland, Anders Törnberg
Fotografen - Peter Karlsson, Tingsryd, Thomas Hultquist
Pärluggla i Kronobergs län, Mikael Persson
Krönika - Konsten att se, Mikael Persson
Svarthuvad mås - Förekomsten i Småland, Ronny Johansson & Johannes Rydström
Information om naturreservat, Mikael Persson
  Nattskärran, en mystisk fågel, Leif Blomgren

 

Här kan du beställa lösnummer av Milvus - Fåglar i Småland direkt!!

Pris 50:- st plus porto

Fyll i de här uppgifterna: 

Jag vill beställa följande nr av Milvus - Fåglar i Småland:
2017 nr 1    2017 nr 2   2016 nr 3    2016 nr 4  
Ditt namn:

Din e-post adress (frivilligt):

Din adress:

Postnummer och ort:

Telefonnummer:

Ev meddelande:© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2017-08-07