Milvus - Fåglar i Småland

RedaktionSenaste nummer av Milvus

Ronny Johansson, 0470-155 14 Redaktör och ansvarig utgivare
Mikael Persson, 0470-102 68
Thomas Hultqvist, 0707-466 156

Tidskriften Milvus, Fåglar i Småland, utges av KOF.
Den utkommer med fyra nummer per år.
I Milvus kan Du läsa om allt som berör fåglar och
fågelskådning i länet.
Medlemsavgiften för 2017 är 225 kr, (vid betalning från utlandet 300 kr SEK)
60 kr om Du är under 20 år och 20 kr
för familjemedlemmar.

Avgiften sätts in på pg 51 44 83-7

För adressändring och information om annonsbokning, priser, teknisk information, gratisexemplar mm vänligen kontakta:

Ronny Johansson
Villagatan 11
352 40 VÄXJÖ

tel 0470-155 14
e-post: milvus@kofnet.org

Adress: Milvus, Fåglar i Småland, c/o Ronny Johansson, Villagatan 11, 352 40 VÄXJÖ


Innehåll: Milvus -  Fåglar i Småland 1, 2017

Ledare, Ronny Johansson
Skräntärna - Ungfågel med färgring vid Lidhemssjön, Ronny JOhansson
Vinterpunktrutt Berg - Per Fogelström
Uppvidinge kommun - En glesbygd fylld med fågel, Mikael Persson
Sibirisk järnsparv- Första fyndet i Småland, Ronny Johansson
Fågelskådningen dygn i Uppvidinge kommun, Rolf Lilja
Svarthalsad trast - Långstannande dragplåster i Växjö, Ronny Johansson
Brandkronad kungsfågel - Förbesedd i Småland?, Roland Ylvén
Kalmar OF segrade i Allhelgonarallyt, Ronny Johansson
   Stig Johnsson har lämnat oss, Mikael Persson

 

Här kan du beställa lösnummer av Milvus - Fåglar i Småland direkt!!

Pris 50:- st plus porto

Fyll i de här uppgifterna: 

Jag vill beställa följande nr av Milvus - Fåglar i Småland:
2017 nr 1    2016 nr 2   2016 nr 3    2016 nr 4  
Ditt namn:

Din e-post adress (frivilligt):

Din adress:

Postnummer och ort:

Telefonnummer:

Ev meddelande:© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2017-04-24