Innehåll

 
Om du har frågor, eller synpunkter på KOF´s hemsida, kontakta gärna oss via mail.
Fågellokaler
Här kommer länets bästa fågellokaler att presenteras inom kort.

Fågelklubbar
Här hittar Du adress och telefonnummer till de lokala klubbarna.

Havsörn Kronoberg
Här presenteras Havsörn Kronoberg, som sköter örnutfodringen vid Åsnen.

Husebymaden
Här presenteras Husebymaden, en resturerad våtmark.

Milvus,Fåglar i Småland
Här kan Du titta på det senaste numret av Milvus. Du kan även beställa ett ex via hemsidan.

Länkar
Här visas några bra länkar till andra bra sidor.

Obsbok
Här hittar Du de senaste aktuella obsarna i Småland. Här kan Du själv rapportera till Obsboken.

Program
Aktuella programpunkter hiattar Du här.

Rapportkommitteén
Här hittar Du aktuell rapportinstruktion, Raritetsblankett, adresser mm.

Ringmärkning
Här presenteras ringmärkningsverksamheten i länet.

Styrelse och kommitteér
Här hittar Du namn, adress och telefonnummer till samtliga funktionärer i föreningen.
 

 


© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2018-05-16