Info om KOF

Kronobergs Ornitilogiska Förening, KOF är en regionalförening till Sveriges Ornitologiska Förening, SOF. Föreningen arbetar med fågelskydd, verkar som remissinstans, fungerar som en länk mellan länets fågelklubbar samt verkar för att sprida intresset för fåglar till allmänheten.

Medlemsavgiften för 2019 är 225 kr (300 kr vid betalning från utlandet), 60 kr om Du är under 20 år och 20 kr för familjemedlemmar. Fullbetalande medlemmar erhåller tidskriften MILVUS 4 ggr/år.

Avgiften sätts in på PG 51 44 83-7 eller Swish 123 007 65 70.


Eller varför inte bli medlem direkt!

Här kan Du även anmäla adressändring om Du byter adress.

Jag vill bli:
Huvudmedlem, avgift 225 kr (vid betalning från utlandet 300 SEK)
Ungdomsmedlem, avgift 60 kr (under 20 år)
Familjemedlem, avgift 20 kr (erhåller ej Milvus)
Adressändring
Ditt namn:

Din e-post adress:

Din adress:

Postnummer och ort:

Telefonnummer:

Ev meddelande:© KOF 2003 - Senast uppdaterad 2019-01-10