Kofnet.org
   Fågelobsar
   Fågelskydd
  
 Havsörn
   Husebymaden
   
Info om KOF
   Bli medlem
   Klubbar
   Lokaler
   Länkar
   Milvus
   Obsbok 
   Program
   Ringmärkning
   Rrk
   Styrelse
   Återfynd
   Örngrupp
en
   


   
 

Kronobergs Ornitologiska Förening

   VINTERFÅGELRÄKNING 


Från Svensk fågeltaxering har vi fått följande vädjan!

"Snälla, starta en vinterfågelrutt och se till att den fackla som burits av Sveriges ornitologer genom drygt fyra decennier fortsätter brinna ett tag till. Vinterfågelräkningen bygger på att man går, cyklar, skidar eller kör bil en runda i hemmatrakterna. Inventeraren väljer själv ut 20 punkter i terrängen, med 300–500 meter emellan punkterna. På varje punkt räknas alla fåglar som hörs och ses under exakt fem minuter per punkt. Mer info finns på vår hemsida. Vinterfågelräkningens huvudsakliga räkningsperiod startar i dagarna och pågår 19 december – 8 januari. Att räkna någon av de första dagarna i januari är ett utmärkt sätt att dra igång det nya fågelåret och kan vara ett extra kul sätt att påbörja sin årslista på. Gör slag i saken och börja en vinterfågelrutt – du kommer inte bli besviken. Varje fågel räknas – i ordets alla bemärkelser!

Martin, Fredrik och Åke, Svensk Fågeltaxering Lunds universitet"

Milvus nr 4 2017 på väg ut

Årets sista nummer av Fåglar i Småland är nu på väg ut till läsarna. Här bjuder vi bl.a. på artiklar om ormörnen vid Store Mosse och det sensationella fyndet av en sträckande tärnmås genom Småland. Vi ger en lägesrapport om såväl kungsörnens som ägretthägerns status i landskapet och summerar även fynden av småskrake i Kronobergs län. Avslutningsvis några bilder på tallbit och en genomgång av resultatet från Allhelgonarallyt i november.

Från redaktionen passar vi på att önska en God Jul och ett Gott Nytt Fågelår!.

Positiv start på kungsörnsinventeringen 2017Bara något årtionde tillbaka kändes det helt verklighetsfrämmande. Att kungsörn håller på att få fäste i Kronobergs län är 2000-talets kanske roligaste ornitologiska nyhet. Även i år har KOF, Kronobergs Ornitologiska Förening, fortsatt att följa artens utveckling på uppdrag av Länsstyrelsen Kronoberg.

Vårvintern 2017 har varit ganska seg och väderleken inte riktigt på vår sida. Ändå pekar resultatet så här långt mot en intressant fortsättning av säsongen. Glädjeämnena finns som väntat i Uppvidinge kommun där två aktiva revir noterats. I båda fallen gäller det kända revir med adulta fåglar. 

- Att ett av de spelflygande paren dessutom relativt varsamt kört bort unga kungsörnar från reviret är spännande. Mycket tyder på att det aktuella paret fick ut två ungar på vingarna under fjoråret, funderar örngruppens Rolf Lilja.

Kungsörn har också observerats på ytterligare platser i Uppvidinge, liksom i Växjö, Ljungby och Tingsryds kommun. 
/Mikael Persson

Läs mer om resultatet för 2016 här»

Vi finns nu även på Facebook


Vi finns nu även på Facebook! Är du intresserad av fåglar och fågelskådning i Småland - Gå gärna med i gruppen "Fåglar i Småland"

Artiklar till Milvus - Fåglar i Småland   

Du som har underlag till en artikel till Milvus, sätt dig ner och skriv! Milvusredaktionen behöver hjälp med att fylla kommande nummer. Din hjälp är en förutsättning för att säkra att Milvus kommer ut i tid. Tag gärna kontakt med redaktören Ronny Johansson.

   
Gör KOF´s hemsida till Din startsida
 
Hitta rätt på hemsidan!
Har Du svårt att hitta rätt på hemsidan?
Här hittar Du en innehållsförteckning över KOF´s hemsida. På så sätt kommer Du snabbt att hitta det Du söker.

Kronobergs Ornitologiska Förening
c/o Roland Ylvén
Esbjörnamåla 6
362 95 URSHULT

Telefon: 070 - 250 41 47 


KOF

 

Webmaster

© KOF, P-S Hallberg 2005, senast uppdaterad 2017-12-21

Alvesta Fågelklubb
Alvesta micro-birding
Alvesta fältstation
Dagbok
 
C300
 
Dagens fågel
 
Fågelkalendern
 
Ljungby Fågelklubb
 
Markaryd Fågel-klubb
 
Rydaholms-ornitologerna
 
Skådarligan
SOF
Artportalen
Artportalen i Småland
 
Tingsryds Fågel-klubb
 
Uppvidinge Fågel-klubb
 
Växjö Fågelklubb
Växjö microbirding