Kofnet.org
   Fågelobsar
   Fågelskydd
  
 Havsörn
   Husebymaden
   
Info om KOF
   Bli medlem
   Klubbar
   Lokaler
   Länkar
   Milvus
   Obsbok 
   Program
   Ringmärkning
   Rrk
   Styrelse
   Återfynd
   Örngrupp
en
   


   
 

Kronobergs Ornitologiska Förening

    Årsmöte 19/3 2017

Läs mer här»

   Angående detaljplanen för Horgenäs

SVEA HOVRÄTT 
Mark- och miljööverdomstolen 

Efter föredragning fattar Mark- och miljööverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2017-01-23)

Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens
avgöranden står därför fast.

Fågelkalendern


Klicka på bilden!

Gillar du att hålla koll på när fåglarna kommer på våren?! I Fågelkalendern kommer vi att samla in observationer av flyttfåglars ankomst, men även avflyttning och andra årstidstecken på ett organiserat sätt. Målet är att bidra med landsomfattande data för att bättre kunna följa, förstå och förutse klimatförändringens effekter för fåglarna. Vi hoppas på din hjälp! Med gemensamma krafter kan vi beskriva naturens kalender i hela landet. Se länk till höger.

http://www.naturenskalender.se/fagelkalendern.php

Milvus nr 4 2016Milvus nr 4 2016 är på väg ut. Läs mer här»

Vi finns nu även på Facebook


Vi finns nu även på Facebook! Är du intresserad av fåglar och fågelskådning i Småland - Gå gärna med i gruppen "Fåglar i Småland"

KOF vill skydda Kronobergs mest värdefulla natur!


Två av Kronobergs läns områden med högst biologiska värden hotas av exploatering. KOF motsätter sig detta och har kommenterat ärendena gentemot berörda instanser.

Horgefjorden och Bokhultet. Läs mer här»

Nya skrivelser


Nya skrivelser finns under länken Fågelskydd, till vänster!

Artiklar till Milvus - Fåglar i Småland   

Du som har underlag till en artikel till Milvus, sätt dig ner och skriv! Milvusredaktionen behöver hjälp med att fylla kommande nummer. Din hjälp är en förutsättning för att säkra att Milvus kommer ut i tid. Tag gärna kontakt med redaktören Ronny Johansson.

   
Katastrofhjälp Fåglar & Vilt  
Kontaktperson i länet är: 
Rolf Johansson
Fiskestad
360 14 VÄCKELSÅNG
0470-337 00
070-863 67 08
Gör KOF´s hemsida till Din startsida
 
Hitta rätt på hemsidan!
Har Du svårt att hitta rätt på hemsidan?
Här hittar Du en innehållsförteckning över KOF´s hemsida. På så sätt kommer Du snabbt att hitta det Du söker.

Kronobergs Ornitologiska Förening
c/o Roland Ylvén
Esbjörnamåla 6
360 13 URSHULT

Telefon: 070 - 250 41 47 


KOF

 

Webmaster

© KOF, P-S Hallberg 2005, senast uppdaterad 2017-02-01

Alvesta Fågelklubb
Alvesta micro-birding
Alvesta fältstation
Dagbok
 
C300
 
Dagens fågel
 
Fågelkalendern
 
Ljungby Fågelklubb
 
Markaryd Fågel-klubb
 
Rydaholms-ornitologerna
 
Skådarligan
SOF
Artportalen
Artportalen i Småland
 
Tingsryds Fågel-klubb
 
Uppvidinge Fågel-klubb
 
Växjö Fågelklubb
Växjö microbirding