Kofnet.org
   Fågelobsar
   Fågelskydd
   Försäljning
   Galleri
   Havsörn
   Husebymaden
   
Info om KOF
   Bli medlem
   Klubbar
   Lokaler
   Länkar
   Medlem
   Adressändra
   Milvus
   Obsbok 
   Program
   Ringmärkning
   Rrk
   Styrelse
   Återfynd
   Örngrupp
en
   


   
 

Kronobergs Ornitologiska Förening

Finska Lappland, Varangerhalvön och Hornøya


Ljungby fågelklubb inbjuder till bildvisning torsdag 27 oktober kl 18:30 på Garvaren sal röd. Ingen avgift.

Johannes Rydström är född och uppvuxen i Växjö och har skådat fågel sedan barnsben. De senaste nio åren har fotograferandet tagit upp allt mer av Johannes tid. Vid påsk förra året bilade Johannes upp till Ishavet och den lilla fågelön Hornøya i nordostligaste Norge. Räkna med en bildkavalkad med bilder från områdets säregna natur och många karismatiska och fascinerande fåglar.

 

 

 

LappugglornaVid en snabb kontroll på häckningsplatsen idag på morgonen hittades 3 ungar. De två ungarna till vänster ringmärktes förra helgen, ungen till höger flyger för bra för att ringmärkas. Så nu låter vi lappugglefamiljen vara ifred.

Bra vår för kungsörn i länet


Under vårvintern har KOF inventerat kungsörn på uppdrag av länsstyrelsen Kronoberg. Mycket arbete återstår för att ge en heltäckande och korrekt bild. Men vi tjuvkikar ändå på läget och konstaterar att det ser lovande ut. Läs mer här»

Fler nyckelbiotoper i länet!Foto: Lars Petersson 2004

KOFs och Mångfaldsgruppens fågelskyddsarbete ger resultat! I år märks en markant ökning av antalet nyregistrerade nyckelbiotoper i Kronobergs län. Det betyder bland annat att tofsmesens gammelskogar, grova tallar lämpliga som boträd för rovfåglar och miljöer för tjäder och järpe räddats undan avverkning. Läs mer här»

KOF vill skydda Kronobergs mest värdefulla natur!


Två av Kronobergs läns områden med högst biologiska värden hotas av exploatering. KOF motsätter sig detta och har kommenterat ärendena gentemot berörda instanser.

Horgefjorden och Bokhultet. Läs mer här»

Nya skrivelser


Nya skrivelser finns under länken Fågelskydd, till vänster!

Artiklar till Milvus - Fåglar i Småland   

Du som har underlag till en artikel till Milvus, sätt dig ner och skriv! Milvusredaktionen behöver hjälp med att fylla kommande nummer. Din hjälp är en förutsättning för att säkra att Milvus kommer ut i tid. Tag gärna kontakt med redaktören Ronny Johansson.

   
Katastrofhjälp Fåglar & Vilt  
Kontaktperson i länet är: 
Rolf Johansson
Fiskestad
360 14 VÄCKELSÅNG
0470-337 00
070-863 67 08
Gör KOF´s hemsida till Din startsida
 
Hitta rätt på hemsidan!
Har Du svårt att hitta rätt på hemsidan?
Här hittar Du en innehållsförteckning över KOF´s hemsida. På så sätt kommer Du snabbt att hitta det Du söker.

Kronobergs Ornitologiska Förening
c/o Roland Ylvén
Esbjörnamåla 6
360 13 URSHULT

Telefon: 070 - 250 41 47 


KOF

 

Webmaster

© KOF, P-S Hallberg 2005, senast uppdaterad 2016-10-11

Alvesta Fågelklubb
Alvesta micro-birding
Alvesta fältstation
Dagbok
 
C300
 
Dagens fågel
 
Ljungby Fågelklubb
 
Markaryd Fågel-klubb
 
Rydaholms-ornitologerna
 
Skådarligan
SOF
Artportalen
Artportalen i Småland
 
Tingsryds Fågel-klubb
 
Uppvidinge Fågel-klubb
 
Växjö Fågelklubb
Växjö microbirding