Kofnet.org
   Fågelobsar
   Fågelskydd
  
 Havsörn
   Husebymaden
   
Info om KOF
   Bli medlem
   Klubbar
   Lokaler
   Länkar
   Milvus
   Obsbok 
   Program
   Ringmärkning
   Rrk
   Styrelse
   Återfynd
   Örngrupp
en
   


   
 

Kronobergs Ornitologiska Förening

   Kungsörn 2018Mars har precis smugit över till april och årets spelflygsinventering av kungsörn i Kronobergs län är just avslutad. Årets upplaga har varit den mest utmanande sedan starten för ungefär 15 år sedan. Vintern har varit både hård, dryg och grå. Flera platser har varit omöjliga att nå på grund av besvärligt snödjup och igenkorkade vägar, och punkterna som bevakats har i flera fall inneburit flera kilometer långt pulsande över snö och skare. Det näst intill konstanta locket av fuktigt gråväder och dålig sikt har försvårat ytterligare. Med den utgångspunkten får årets facit ändå betecknas som klart godkänt:

• De två reviren i Uppvidinge som var besatta 2017, är även aktiva i år. I ett av de nämnda reviren blev dock en av de gamla fåglarna utbytt mot en ny individ. Spelflykt och uppvaktning iakttogs vid flera tillfällen. Även parning är konstaterad i ett av reviren.

• Utöver de två kända reviren, misstänker vi att det åtminstone finns ytterligare ett revir i Uppvidinge. Två parflygande fåglar observerades i detta område vid ett av våra senare inventeringstillfällen. Dessutom har flera åtelbilder av kungsörn kommit oss till känna.

• Under ett besök i ett gömsle intill en åtel sågs dessutom tre adulta kungsörnar samtidigt, vilket pekar mot att det skulle kunna finnas fler revir i Uppvidinge, än de vi funnit.

• Från Uppvidinge och länet i övrigt finns som vanligt också flera ströobservationer av kungsörn. Till Artportalen har det, vid ett tillfälle, dessutom rapporterats ett adult kungsörnspar i Alvesta kommun.
/Örngruppen Mikael Persson & Rolf Lilja

   KOF:s årsmöte Åseda 18/3 2018


Exkursionen före årsmötet fick kortas av med tanke på vädret, minus 15 och massor med snö. Flera medlemmar använde förmiddagen till att spana efter spelflygande kungsörn.

Årsmötet hölls kl 14 i Åseda folketshus med 14 medlemmar närvarande.
Styrelsen redovisade årets verksamhet med bl.a. inventering av Kungsörn för länsstyrelsen, inventering av Helgasjön åt Växjö kommun samt inventering av Lilla Attsjön åt föreningen Lilla Attsjön och det ekonomiska resultatet +18 255 kr.

Antalet medlemmar uppgick vid årest slut till 280 vilket är det högsta antalet sedan 2006.
Roland Ylvén omvaldes till ordförande för ytterligare ett år.
Mikael Persson och Roger Jönson omvaldes också som ledamöter för 3 år.

Styrelsen förslag till stadgeändring, namnbyte till Småland Ornitologiska Förening samt utökat verksamhetsområde till landskapet Småland godkändes enhälligt. Ändringen måste godkännas ytterligare ett årsmöte eller extra föreningsmöte samt av riksföreningen. 

Efter årsmötet visade Tomas Claesson från Vetlanda fantastiskt fina fågelbilder de flesta tagna i trakten av Vetlanda.

Stort tack till Uppvidinge Fågelklubb och Rolf Lilja för utmärkt arrangemang.
Vid pennan/Anders Belfrage

Guidningarna vid Husebymaden

Söndagar från 1/4 till 6/5 finns guider på plats i fågeltornet. Läs mer här»

   Milvus nr 1 2018

Första numret av den 48:e årgången av Fåglar i Småland packas imorgon och borde landa hos läsaren senast torsdag. Vi bjuder på en blandning av artiklar, där vi inleder med att uppmärksamma att KOF fyller 50 år och fortsätter med Smålands första häckning av brun glada. Fotograf Lars-Erik Andréasson visar några riktigt fina bilder och vi berättar om årets kungsörnsinventering, samt ger en bild av fågellivet vid Lilla Attsjön. Avslutningsvis summerar vi status för strandskatan i Smålands inland och bjuder på ett oväntat besök av en skadad lappuggla.

Vi finns nu även på Facebook


Vi finns nu även på Facebook! Är du intresserad av fåglar och fågelskådning i Småland - Gå gärna med i gruppen "Fåglar i Småland"

Artiklar till Milvus - Fåglar i Småland   

Du som har underlag till en artikel till Milvus, sätt dig ner och skriv! Milvusredaktionen behöver hjälp med att fylla kommande nummer. Din hjälp är en förutsättning för att säkra att Milvus kommer ut i tid. Tag gärna kontakt med redaktören Ronny Johansson.

   
Gör KOF´s hemsida till Din startsida
 
Hitta rätt på hemsidan!
Har Du svårt att hitta rätt på hemsidan?
Här hittar Du en innehållsförteckning över KOF´s hemsida. På så sätt kommer Du snabbt att hitta det Du söker.

Kronobergs Ornitologiska Förening
c/o Roland Ylvén
Esbjörnamåla 6
362 95 URSHULT

Telefon: 070 - 250 41 47 


KOF

 

Webmaster

© KOF, P-S Hallberg 2005, senast uppdaterad 2018-04-06

Alvesta Fågelklubb
Alvesta micro-birding
Alvesta fältstation
Dagbok
 
C300
 
Dagens fågel
 
Fågelkalendern
 
Ljungby Fågelklubb
 
Markaryd Fågel-klubb
 
Rydaholms-ornitologerna
 
Skådarligan
SOF
Artportalen
Artportalen i Småland
 
Tingsryds Fågel-klubb
 
Uppvidinge Fågel-klubb
 
Växjö Fågelklubb
Växjö microbirding