Kofnet.org
   Fågelobsar
   Fågelskydd
  
 Havsörn
   Husebymaden
   
Info om KOF
   Bli medlem
   Klubbar
   Lokaler
   Länkar
   Milvus
   Obsbok 
   Program
   Ringmärkning
   Rrk
   Styrelse
   Återfynd
   Örngrupp
en
   
  
GDPR


   
 

Kronobergs Ornitologiska Förening

   Guidning vid HusebymadenFöljande söndagar finns det kunniga guider i fågeltornet vid Husebymaden.

31/3, 7/4, 14/4, 21/4, 28/4 samt 5/5

Tid. 09.00 - 12.00.

Tubkikare finns att låna. Medtag fikakorg, Välkomna!

   Milvus nr 1 2019

Då är årets första nummer av Fåglar i Småland på väg ut till läsarna. Vi bjuder på artiklar om snösparvens uppträdande i Småland, landskapets första fynd av större turturduva, rekorduppträdandet av sädgäss förra våren, alfågeln i Kronobergs län, samt en relativt grundlig genomgång av den mystiska nattskärran. Dessutom en presentation och bildserie av fotografen Tomas Claesson. Missa inte detta! Läs mer här»

   Inventera BerguvRingmärkt unge 2018 Foto: P-S Hallberg

Från flera landskap kommer rapporter om en kraftig minskning av berguv. SOF BirdLife Sverige har därför beslutat att följa upp arten genom att genomföra en riksinventering 2019 och 2020.
Förra gången var 2009. Anledningen att inventeringen görs under två år är för att berguven i norra Sverige är beroende av sorkpopulationernas fluktuationer mellan olika år. Under ett dåligt sorkår hörs betydligt färre ropande uvar än under ett bra sorkår.

Så bidra gärna med att leta efter revirhävdande fåglar och följ gärna upp tidigare kända revir.
Även negativa resultat från dessa revir är viktig kunskap.

Inventeringsmetodik och hur rapportering ska göras framgår på Birdlife Sveriges hemsida:

http://birdlife.se/fagelskydd/inventeringar/riksinventering-berguv/

Kontaktperson för Kronobergs län är Per FogelströmMilvus nr 4 2018


Efter en slutspurt är nu även Fåglar i Småland nr 4 på väg ut till läsarna. Här bjuder vi på en uppdatering kring kungsörnen, bilder från invigningen av Nationalpark Åsnen, ny fakta kring torvtäkten vid Slättevråmossen, bergandens förekomst i Kronobergs län, inventeringen av Helgasjön, samt massa trevliga bilder från de småländska fynden av skedstork, brunsångare och rödtrast. Redaktionen passar samtidigt på att önska alla en God Jul och ett Gott Nytt År!

Vi finns nu även på Facebook


Vi finns nu även på Facebook! Är du intresserad av fåglar och fågelskådning i Småland - Gå gärna med i gruppen "Fåglar i Småland".

Artiklar till Milvus - Fåglar i Småland   

Du som har underlag till en artikel till Milvus, sätt dig ner och skriv! Milvusredaktionen behöver hjälp med att fylla kommande nummer. Din hjälp är en förutsättning för att säkra att Milvus kommer ut i tid. Tag gärna kontakt med redaktören Ronny Johansson.

   
Gör KOF´s hemsida till Din startsida
 
Hitta rätt på hemsidan!
Har Du svårt att hitta rätt på hemsidan?
Här hittar Du en innehållsförteckning över KOF´s hemsida. På så sätt kommer Du snabbt att hitta det Du söker.

Kronobergs Ornitologiska Förening
c/o Roland Ylvén
Esbjörnamåla 6
362 95 URSHULT

Telefon: 070 - 250 41 47 


KOF

 

Webmaster

© KOF, P-S Hallberg 2005, senast uppdaterad 2019-04-10

Alvesta Fågelklubb
Alvesta micro-birding
Alvesta fältstation
Dagbok
 
C300
 
Dagens fågel
 
Fågelkalendern
 
Ljungby Fågelklubb
 
Markaryd Fågel-klubb
 
Rydaholms-ornitologerna
 
Skådarligan
SOF
Artportalen
Artportalen i Småland
 
Tingsryds Fågel-klubb
 
Uppvidinge Fågel-klubb
 
Växjö Fågelklubb
Växjö microbirding